MCB ABB 1P-10A/10kA | S201M-C10

QUICK OVERVIEW

MCB ABB 1P-10A/10kA | S201M-C10
Mã Hàng MCB ABB 1P S201M : 2CDS271001R0104
Số Cực  : 1P
Dòng Định Mức MCB ABB 1P S201M (A) : 10A
Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:10kA
Điện Áp Làm Việc(V) : 220VAC (MCB ABB 1P S201M)
Tần Số (Hz) : 50Hz
MCB ABB 1P S201M Type C