MCB ABB 4P-10A/6kA | SH204-C10

QUICK OVERVIEW

MCB ABB 4P-10A/6kA | SH204-C10
Mã Hàng MCB ABB 4P SH200 : 2CDS214001R0104
Số Cực  : 4P
Dòng Định Mức MCB ABB 4P SH200 (A) : 10A
Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:6kA
Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC (MCB ABB 4P SH200)
Tần Số (Hz) : 50Hz
MCB ABB 4P SH200 Type C