MCB ABB 1P-06A/6kA | SH201-C6

QUICK OVERVIEW

MCB ABB 1P-06A/6kA | SH201-C6
Mã Hàng MCB ABB 1P SH200 : 2CDS211001R0064
Số Cực  : 1P
Dòng Định Mức MCB ABB 1P SH200 (A) : 06A
Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:6kA
Điện Áp Làm Việc(V) : 230VAC (MCB ABB 1P SH200)
Tần Số (Hz) : 50Hz
MCB ABB 1P SH200 Type C