MCB ABB 4P-40A/4.5kA | SH204L-C40

QUICK OVERVIEW

MCB ABB 4P-40A/4.5kA | SH204L-C40
Mã Hàng MCB ABB 4P SH200L : 2CDS244001R0404
Số Cực  : 4P
Dòng Định Mức MCB ABB 4P SH200L (A) : 40A
Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:4.5kA
Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC (MCB ABB 4P SH200L)
Tần Số (Hz) : 50Hz
MCB ABB 4P SH200L Type C