MCB ABB 4P-10A/4.5kA | SH204L-C10

QUICK OVERVIEW

MCB ABB 4P-10A/4.5kA | SH204L-C10
Mã Hàng MCB ABB 4P SH200L : 2CDS244001R0104
Số Cực  : 4P
Dòng Định Mức MCB ABB 4P SH200L (A) : 10A
Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:4.5kA
Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC (MCB ABB 4P SH200L)
Tần Số (Hz) : 50Hz
MCB ABB 4P SH200L Type C