MCB ABB 1P-16A/4.5kA | SH201L-C16

QUICK OVERVIEW

MCB ABB 1P-16A/4.5kA | SH201L-C16
Mã Hàng MCB ABB 1P SH200L : 2CDS241001R0164
Số Cực  : 1P
Dòng Định Mức MCB ABB 1P SH200L (A) : 16A
Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:4.5kA
Điện Áp Làm Việc(V) : 230VAC (MCB ABB 1P SH200L)
Tần Số (Hz) : 50Hz
MCB ABB 1P SH200L Type C