Bộ Điều Khiển Tụ Bù ABB RVC – 12 Cấp

QUICK OVERVIEW

Bộ Điều Khiển Tụ Bù ABB RVC – 12 Cấp cho Tụ Bù ABB
Cấp Điều Khiển của Bộ Điều Khiển Tụ Bù ABB RVC: 12 cấp
Điện Áp (V): 400V(50Hz)
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 831-1, IEC 831-2