Phích Cắm Công Nghiệp Di Động ABB

Phích Cắm Di Động ABB 3P+E-16A~63A / IP44

Phích Cắm Di Động ABB 3P+E (Ổ Cắm Công Nghiệp ABB):Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện công nghiệp.

Description

Mã Hàng Diễn Giãi
Phích Cắm Di Động ABB 2P+E-IP44 Phích Cắm Di Động ABB 2P+E-IP44
Phích Cắm Di Động ABB 3P+E-IP44 Phích Cắm Di Động ABB 3P+E-IP44
Phích Cắm Di Động ABB 3P+N+E-IP44 Phích Cắm Di Động ABB 3P+N+E-IP44
Phích Cắm Di Động ABB 2P+E-IP67 Phích Cắm Di Động ABB 2P+E-IP67
Phích Cắm Di Động ABB 3P+E-IP67 Phích Cắm Di Động ABB 3P+E-IP67
Phích Cắm Di Động ABB 3P+N+E-IP67 Phích Cắm Di Động ABB 3P+N+E-IP67

Additional information

Nhà Sản Xuất

ABB

Loại Thiết Bị

Phích Cắm

Nhóm Mã Hàng

2CMA

Điện Áp

380VAC

Dòng Định Mức

16A, 32A, 63A

Thông Số Khác

IP44, IP67