MCCB ABB 3P Tmax XT3N-36kA

MCCB ABB Formula (APTOMAT ABB) Dòng Formula loại 1 Pole, 2 Pole, 3 Pole, 4 Pole.

MCCB ABB 1P Formula A1C (Bộ Ngắt Mạch Tự Động ABB):Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện công nghiệp.
MCCB ABB Formula  Sản xuất tạI Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch In = 20A … 630A

Description

MCCB ABB 3P Tmax XT3N-36kA

Nhóm Sản  Phẩm Mã Hàng In Icu
MCCB ABB 3P Tmax XT3N-36kA 1SDA068058R1 200 36kA
MCCB ABB 3P Tmax XT3N-36kA 1SDA068059R1 250 36kA

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MCCB ABB 3P Tmax XT3N-36kA”

Your email address will not be published. Required fields are marked *