MCB ABB 3P 50A/6kA | SH203-C50 – 2CDS213001R0504

Mã Hàng: SH203-C50
Order Code : 2CDS213001R0504
Số Cực  : 3P
Dòng Định Mức (A): 50A
Dòng Cắt (kA) : Icu:6kA
Điện Áp (V) : 380VAC
MCB ABB 3P SH200L Type C

Description

MCB ABB 3P SH203L

MCB ABB 3P SH200L  (Bộ Đóng Ngắt Mạch Điện ABB): Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện dân dụng và một phần trong mạng lưới điện công nghiệp

Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt; Độ bền điện: 10.000 đóng cắt.

MCB ABB 3P SH200L Sử dụng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong lắp đặt công nghiệp và dân dụng

Được nhiệt đới hóa và có các dải sản phẩm đáp ứng các đường đặc tính từ nhiệt: B(3In<Im<5ln); C(5ln<lm<10ln); D(10ln<lm<20ln); K(8ln<lm<14ln); Z(2ln<lm<3lm)

MCB ABB 3P SH200L is applicable to electric circuit with rated voltage 230/400V, 240/415V AC, frequency 50/60Hz and rated current is up to 63A.
The product provides against overload and short circuit and equipments in household and commercial installations.

 

Bảng giá MCB ABB

Cataloge MCB ABB

 

Hình Ảnh MCB ABB SH200L (CB Tép ABB):

 

MCB ABB SH200L / 1P MCB ABB SH200L / 2P MCB ABB SH200L / 3P MCB ABB SH200L / 4P

 

Shunt Trip MCB ABB Tiếp Điểm Phụ MCB ABB

Mã Hàng ABB SH203L / SH200 3P

Order Code Mã Hàng In Icu
MCB SH200L 3P
2CDS243001R0064 SH203L-C6  6 4.5kA
2CDS243001R0104 SH203L-C10  10 4.5kA
2CDS243001R0164 SH203L-C16  16 4.5kA
2CDS243001R0204 SH203L-C20  20 4.5kA
2CDS243001R0254 SH203L-C25  25 4.5kA
2CDS243001R0324 SH203L-C32  32 4.5kA
2CDS243001R0404 SH203L-C40  40 4.5kA
2CDS213001R0504 SH203-C50  50 6kA
2CDS213001R0634 SH203-C63  63 6kA

 

 

Bảng Giá ABB

ORDER CODEDESCRIPTIONReference
2020
(VND)
Reference
2020
(USD)
CO
1SDA079804R1A0A 100 TMF 100-1000 3p F F190560079.4IT
1SDA079803R1A0A 100 TMF 80-800 3p F F190560079.4IT
1SDA079809R1A0B 100 TMF 100-1000 3p F F200640083.6IT
1SDA079805R1A0B 100 TMF 30-300 3p F F151680063.2IT
1SDA079806R1A0B 100 TMF 40-400 3p F F151680063.2IT
1SDA079807R1A0B 100 TMF 63-630 3p F F200640083.6IT
1SDA079808R1A0B 100 TMF 80-800 3p F F200640083.6IT
1SDA079814R1A0C 100 TMF 100-1000 3p F F208800087IT
1SDA079810R1A0C 100 TMF 30-300 3p F F158640066.1IT
1SDA079811R1A0C 100 TMF 40-400 3p F F158640066.1IT
1SDA079812R1A0C 100 TMF 63-630 3p F F208800087IT
1SDA079813R1A0C 100 TMF 80-800 3p F F208800087IT
1SDA066520R1A1A 125 TMF 100-1000 3p F F 215280089.7IT
1SDA066534R1A1A 125 TMF 100-1000 4p F F 2688000112IT
1SDA066521R1A1A 125 TMF 125-1250 3p F F 236640098.6IT
1SDA066535R1A1A 125 TMF 125-1250 4p F F 2959200123.3IT
1SDA066524R1A1A 125 TMF 15-400 4p F F 204480085.2IT
1SDA068750R1A1A 125 TMF 16-400 4p F F 204480085.2IT
1SDA066511R1A1A 125 TMF 20-400 3p F F 163440068.1IT
1SDA066525R1A1A 125 TMF 20-400 4p F F 204480085.2IT
1SDA066512R1A1A 125 TMF 25-400 3p F F 163440068.1IT
1SDA066526R1A1A 125 TMF 25-400 4p F F 204480085.2IT
1SDA066513R1A1A 125 TMF 30-400 3p F F 163440068.1IT
1SDA066527R1A1A 125 TMF 30-400 4p F F 204480085.2IT
1SDA068757R1A1A 125 TMF 32-400 3p F F 163440068.1IT
1SDA068761R1A1A 125 TMF 32-400 4p F F 204480085.2IT
1SDA066514R1A1A 125 TMF 40-400 3p F F 163440068.1IT
1SDA066528R1A1A 125 TMF 40-400 4p F F 204480085.2IT
1SDA066515R1A1A 125 TMF 50-500 3p F F 180720075.3IT
1SDA066529R1A1A 125 TMF 50-500 4p F F 225840094.1IT
1SDA066516R1A1A 125 TMF 60-600 3p F F 180720075.3IT
1SDA066530R1A1A 125 TMF 60-600 4p F F 225840094.1IT
1SDA068768R1A1A 125 TMF 63-630 3p F F 215280089.7IT
1SDA068772R1A1A 125 TMF 63-630 4p F F 2688000112IT
1SDA066517R1A1A 125 TMF 70-700 3p F F 215280089.7IT
1SDA066531R1A1A 125 TMF 70-700 4p F F 2688000112IT
1SDA066518R1A1A 125 TMF 80-800 3p F F 215280089.7IT
1SDA066532R1A1A 125 TMF 80-800 4p F F 2688000112IT
1SDA066519R1A1A 125 TMF 90-900 3p F F 215280089.7IT
1SDA066533R1A1A 125 TMF 90-900 4p F F 2688000112IT
1SDA066707R1A1B 125 TMF 100-1000 3p F F 2527200105.3IT
1SDA066743R1A1B 125 TMF 100-1000 4p F F 3160800131.7IT
1SDA066708R1A1B 125 TMF 125-1250 3p F F 2781600115.9IT
1SDA066744R1A1B 125 TMF 125-1250 4p F F 3477600144.9IT
1SDA066698R1A1B 125 TMF 20-400 3p F F 192240080.1IT
1SDA066734R1A1B 125 TMF 20-400 4p F F 2400000100IT
1SDA066699R1A1B 125 TMF 25-400 3p F F 192240080.1IT
1SDA066735R1A1B 125 TMF 25-400 4p F F 2400000100IT
1SDA066700R1A1B 125 TMF 30-400 3p F F 192240080.1IT
1SDA066736R1A1B 125 TMF 30-400 4p F F 2400000100IT
1SDA068758R1A1B 125 TMF 32-400 3p F F 192240080.1IT
1SDA068762R1A1B 125 TMF 32-400 4p F F 2400000100IT
1SDA066701R1A1B 125 TMF 40-400 3p F F 192240080.1IT
1SDA066737R1A1B 125 TMF 40-400 4p F F 2400000100IT
1SDA066702R1A1B 125 TMF 50-500 3p F F 212400088.5IT
1SDA066738R1A1B 125 TMF 50-500 4p F F 2656800110.7IT
1SDA066703R1A1B 125 TMF 60-600 3p F F 212400088.5IT
1SDA066739R1A1B 125 TMF 60-600 4p F F 2656800110.7IT
1SDA068769R1A1B 125 TMF 63-630 3p F F 2527200105.3IT
1SDA068773R1A1B 125 TMF 63-630 4p F F 3160800131.7IT
1SDA066704R1A1B 125 TMF 70-700 3p F F 2527200105.3IT
1SDA066740R1A1B 125 TMF 70-700 4p F F 3160800131.7IT
1SDA066705R1A1B 125 TMF 80-800 3p F F 2527200105.3IT
1SDA066741R1A1B 125 TMF 80-800 4p F F 3160800131.7IT
1SDA066706R1A1B 125 TMF 90-900 3p F F 2527200105.3IT
1SDA066742R1A1B 125 TMF 90-900 4p F F 3160800131.7IT
1SDA066495R1A1C 125 TMF 100-1000 1p F F 209280087.2IT
1SDA066719R1A1C 125 TMF 100-1000 3p F F 2990400124.6IT
1SDA066755R1A1C 125 TMF 100-1000 4p F F 3734400155.6IT
1SDA066496R1A1C 125 TMF 125-1250 1p F F 230160095.9IT
1SDA066720R1A1C 125 TMF 125-1250 3p F F 3288000137IT
1SDA066756R1A1C 125 TMF 125-1250 4p F F 4111200171.3IT
1SDA066486R1A1C 125 TMF 20-400 1p F F 159120066.3IT
1SDA066710R1A1C 125 TMF 20-400 3p F F 227040094.6IT
1SDA066746R1A1C 125 TMF 20-400 4p F F 2839200118.3IT
1SDA066487R1A1C 125 TMF 25-400 1p F F 159120066.3IT
1SDA066711R1A1C 125 TMF 25-400 3p F F 227040094.6IT
1SDA066747R1A1C 125 TMF 25-400 4p F F 2839200118.3IT
1SDA066488R1A1C 125 TMF 30-400 1p F F 159120066.3IT
1SDA066712R1A1C 125 TMF 30-400 3p F F 227040094.6IT
1SDA066748R1A1C 125 TMF 30-400 4p F F 2839200118.3IT
1SDA068754R1A1C 125 TMF 32-400 1p F F 159120066.3IT
1SDA068759R1A1C 125 TMF 32-400 3p F F 227040094.6IT
1SDA068763R1A1C 125 TMF 32-400 4p F F 2839200118.3IT
1SDA066489R1A1C 125 TMF 40-400 1p F F 159120066.3IT
1SDA066713R1A1C 125 TMF 40-400 3p F F 227040094.6IT
1SDA066749R1A1C 125 TMF 40-400 4p F F 2839200118.3IT
1SDA066490R1A1C 125 TMF 50-500 1p F F 175680073.2IT
1SDA066714R1A1C 125 TMF 50-500 3p F F 2508000104.5IT
1SDA066750R1A1C 125 TMF 50-500 4p F F 3139200130.8IT
1SDA066491R1A1C 125 TMF 60-600 1p F F 175680073.2IT
1SDA066715R1A1C 125 TMF 60-600 3p F F 2508000104.5IT
1SDA066751R1A1C 125 TMF 60-600 4p F F 3139200130.8IT
1SDA068765R1A1C 125 TMF 63-630 1p F F 209280087.2IT
1SDA066492R1A1C 125 TMF 70-700 1p F F 209280087.2IT
1SDA066716R1A1C 125 TMF 70-700 3p F F 2990400124.6IT
1SDA066752R1A1C 125 TMF 70-700 4p F F 3734400155.6IT
1SDA066493R1A1C 125 TMF 80-800 1p F F 209280087.2IT
1SDA066717R1A1C 125 TMF 80-800 3p F F 2990400124.6IT
1SDA066753R1A1C 125 TMF 80-800 4p F F 3734400155.6IT
1SDA066494R1A1C 125 TMF 90-900 1p F F 209280087.2IT
1SDA066718R1A1C 125 TMF 90-900 3p F F 2990400124.6IT
1SDA066754R1A1C 125 TMF 90-900 4p F F 3734400155.6IT
1SDA066695R1A1N 125 TMF 100-1000 1p F F 220320091.8IT
1SDA066506R1A1N 125 TMF 100-1000 2p F F 236160098.4IT
1SDA066731R1A1N 125 TMF 100-1000 3p F F 3146400131.1IT
1SDA066767R1A1N 125 TMF 100-1000 4p F F 3933600163.9IT
1SDA066696R1A1N 125 TMF 125-1250 1p F F 2424000101IT
1SDA066507R1A1N 125 TMF 125-1250 2p F F 2594400108.1IT
1SDA066732R1A1N 125 TMF 125-1250 3p F F 3460800144.2IT
1SDA066768R1A1N 125 TMF 125-1250 4p F F 4327200180.3IT
1SDA066686R1A1N 125 TMF 20-400 1p F F 167280069.7IT
1SDA066497R1A1N 125 TMF 20-400 2p F F 179040074.6IT
1SDA066722R1A1N 125 TMF 20-400 3p F F 239040099.6IT
1SDA066758R1A1N 125 TMF 20-400 4p F F 2990400124.6IT
1SDA066687R1A1N 125 TMF 25-400 1p F F 167280069.7IT
1SDA066498R1A1N 125 TMF 25-400 2p F F 179040074.6IT
1SDA066723R1A1N 125 TMF 25-400 3p F F 239040099.6IT
1SDA066759R1A1N 125 TMF 25-400 4p F F 2990400124.6IT
1SDA066688R1A1N 125 TMF 30-400 1p F F 167280069.7IT
1SDA066499R1A1N 125 TMF 30-400 2p F F 179040074.6IT
1SDA066724R1A1N 125 TMF 30-400 3p F F 239040099.6IT
1SDA066760R1A1N 125 TMF 30-400 4p F F 2990400124.6IT
1SDA068755R1A1N 125 TMF 32-400 1p F F 167280069.7IT
1SDA068756R1A1N 125 TMF 32-400 2p F F 179040074.6IT
1SDA068760R1A1N 125 TMF 32-400 3p F F 239040099.6IT
1SDA068764R1A1N 125 TMF 32-400 4p F F 2990400124.6IT
1SDA066689R1A1N 125 TMF 40-400 1p F F 167280069.7IT
1SDA066500R1A1N 125 TMF 40-400 2p F F 179040074.6IT
1SDA066725R1A1N 125 TMF 40-400 3p F F 239040099.6IT
1SDA066761R1A1N 125 TMF 40-400 4p F F 2990400124.6IT
1SDA066690R1A1N 125 TMF 50-500 1p F F 185040077.1IT
1SDA066501R1A1N 125 TMF 50-500 2p F F 198240082.6IT
1SDA066726R1A1N 125 TMF 50-500 3p F F 2644800110.2IT
1SDA066762R1A1N 125 TMF 50-500 4p F F 3304800137.7IT
1SDA066691R1A1N 125 TMF 60-600 1p F F 185040077.1IT
1SDA066502R1A1N 125 TMF 60-600 2p F F 198240082.6IT
1SDA066727R1A1N 125 TMF 60-600 3p F F 2644800110.2IT
1SDA066763R1A1N 125 TMF 60-600 4p F F 3304800137.7IT
1SDA068766R1A1N 125 TMF 63-630 1p F F 220320091.8IT
1SDA068767R1A1N 125 TMF 63-630 2p F F 236160098.4IT
1SDA068771R1A1N 125 TMF 63-630 3p F F 3146400131.1IT
1SDA068775R1A1N 125 TMF 63-630 4p F F 3933600163.9IT
1SDA066692R1A1N 125 TMF 70-700 1p F F 220320091.8IT
1SDA066503R1A1N 125 TMF 70-700 2p F F 236160098.4IT
1SDA066728R1A1N 125 TMF 70-700 3p F F 3146400131.1IT
1SDA066764R1A1N 125 TMF 70-700 4p F F 3933600163.9IT
1SDA066693R1A1N 125 TMF 80-800 1p F F 220320091.8IT
1SDA066504R1A1N 125 TMF 80-800 2p F F 236160098.4IT
1SDA066729R1A1N 125 TMF 80-800 3p F F 3146400131.1IT
1SDA066765R1A1N 125 TMF 80-800 4p F F 3933600163.9IT
1SDA066694R1A1N 125 TMF 90-900 1p F F 220320091.8IT
1SDA066505R1A1N 125 TMF 90-900 2p F F 236160098.4IT
1SDA066730R1A1N 125 TMF 90-900 3p F F 3146400131.1IT
1SDA066766R1A1N 125 TMF 90-900 4p F F 3933600163.9IT
1SDA068779R1A2B 250 TMF 150-1500 3p F F 5119200213.3IT
1SDA068782R1A2B 250 TMF 150-1500 4p F F 6398400266.6IT
1SDA066549R1A2B 250 TMF 160-1600 3p F F 5119200213.3IT
1SDA066555R1A2B 250 TMF 160-1600 4p F F 6398400266.6IT
1SDA066550R1A2B 250 TMF 175-1750 3p F F 5119200213.3IT
1SDA066556R1A2B 250 TMF 175-1750 4p F F 6398400266.6IT
1SDA066551R1A2B 250 TMF 200-2000 3p F F 5505600229.4IT
1SDA066557R1A2B 250 TMF 200-2000 4p F F 6880800286.7IT
1SDA066552R1A2B 250 TMF 225-2250 3p F F 5505600229.4IT
1SDA066558R1A2B 250 TMF 225-2250 4p F F 6880800286.7IT
1SDA066553R1A2B 250 TMF 250-2500 3p F F 5505600229.4IT
1SDA066559R1A2B 250 TMF 250-2500 4p F F 6880800286.7IT
1SDA068780R1A2C 250 TMF 150-1500 3p F F 5887200245.3IT
1SDA068783R1A2C 250 TMF 150-1500 4p F F 7360800306.7IT
1SDA066776R1A2C 250 TMF 160-1600 3p F F 5887200245.3IT
1SDA066788R1A2C 250 TMF 160-1600 4p F F 7360800306.7IT
1SDA066777R1A2C 250 TMF 175-1750 3p F F 5887200245.3IT
1SDA066789R1A2C 250 TMF 175-1750 4p F F 7360800306.7IT
1SDA066778R1A2C 250 TMF 200-2000 3p F F 6331200263.8IT
1SDA066790R1A2C 250 TMF 200-2000 4p F F 7915200329.8IT
1SDA066779R1A2C 250 TMF 225-2250 3p F F 6331200263.8IT
1SDA066791R1A2C 250 TMF 225-2250 4p F F 7915200329.8IT
1SDA066780R1A2C 250 TMF 250-2500 3p F F 6331200263.8IT
1SDA066792R1A2C 250 TMF 250-2500 4p F F 7915200329.8IT
1SDA068778R1A2N 250 TMF 150-1500 2p F F 4476000186.5IT
1SDA068781R1A2N 250 TMF 150-1500 3p F F 5968800248.7IT
1SDA068784R1A2N 250 TMF 150-1500 4p F F 7464000311IT
1SDA066543R1A2N 250 TMF 160-1600 2p F F 4476000186.5IT
1SDA066782R1A2N 250 TMF 160-1600 3p F F 5968800248.7IT
1SDA066794R1A2N 250 TMF 160-1600 4p F F 7464000311IT
1SDA066544R1A2N 250 TMF 175-1750 2p F F 4476000186.5IT
1SDA066783R1A2N 250 TMF 175-1750 3p F F 5968800248.7IT
1SDA066795R1A2N 250 TMF 175-1750 4p F F 7464000311IT
1SDA066545R1A2N 250 TMF 200-2000 2p F F 4814400200.6IT
1SDA066784R1A2N 250 TMF 200-2000 3p F F 6417600267.4IT
1SDA066796R1A2N 250 TMF 200-2000 4p F F 8025600334.4IT
1SDA066546R1A2N 250 TMF 225-2250 2p F F 4814400200.6IT
1SDA066785R1A2N 250 TMF 225-2250 3p F F 6417600267.4IT
1SDA066797R1A2N 250 TMF 225-2250 4p F F 8025600334.4IT
1SDA066547R1A2N 250 TMF 250-2500 2p F F 4814400200.6IT
1SDA066786R1A2N 250 TMF 250-2500 3p F F 6417600267.4IT
1SDA066798R1A2N 250 TMF 250-2500 4p F F 8025600334.4IT
1SDA066560R1A3N 400 TMF 320-3200 3p F F 12052800502.2IT
1SDA066568R1A3N 400 TMF 320-3200 4p F F InN=100%In 15187200632.8IT
1SDA066561R1A3N 400 TMF 400-4000 3p F F 12052800502.2IT
1SDA066569R1A3N 400 TMF 400-4000 4p F F InN=100%In 15187200632.8IT
1SDA066566R1A3N 630 ELT-LI In=630 3p F F 20083200836.8IT
1SDA066574R1A3N 630 ELT-LI In=630 4p F F 253488001056.2IT
1SDA066564R1A3N 630 TMF 500-5000 3p F F 19264800802.7IT
1SDA066572R1A3N 630 TMF 500-5000 4p F F InN=100%In 242376001009.9IT
1SDA066562R1A3S 400 TMF 320-3200 3p F F 12806400533.6IT
1SDA066570R1A3S 400 TMF 320-3200 4p F F InN=100%In 15885600661.9IT
1SDA066563R1A3S 400 TMF 400-4000 3p F F 12806400533.6IT
1SDA066571R1A3S 400 TMF 400-4000 4p F F InN=100%In 15885600661.9IT
1SDA066567R1A3S 630 ELT-LI In=630 3p F F 22092000920.5IT
1SDA066575R1A3S 630 ELT-LI In=630 4p F F 276168001150.7IT
1SDA066565R1A3S 630 TMF 500-5000 3p F F 21192000883IT
1SDA066573R1A3S 630 TMF 500-5000 4p F F InN=100%In 264912001103.8IT
1SDA065523R1ATS021 AUTO.TRAN.SWITCH MULTI VOLTAGE 556440002318.5EE
1SDA065524R1ATS022 AUTO.TRAN.SWITCH ADVANCED CONTROL722592003010.8EE
1SDA066153R1AUE 2 CONTACTS x RHx A1-A2 196800082IT
1SDA054925R1AUE T4-T5 250Vac/dc 2 EARLY CONTACTS 214080089.2IT
1SDA073764R1AUP 5 contacts 400Vac SX E2.2...E6.26753600281.4CN
1SDA073766R1AUP 5 suppl.cont. 400Vac DX E2.2...E6.26753600281.4CN
1SDA073762R1AUP 6 contacts 400Vac E1.26160800256.7IT
1SDA073750R1AUX 4Q 400V E1.22815200117.3IT
1SDA073753R1AUX 4Q 400VAC E2.2...E6.25870400244.6IT
1SDA073756R1AUX 6Q 400VAC E2.2...E6.29396000391.5IT
1SDA062103R1AUX T7 1Q + 1SY 24Vd.c. 2870400119.6IT
1SDA062104R1AUX T7 1Q + 1SY 400Va.c. 2870400119.6IT
1SDA062101R1AUX T7-T7M-X1 2Q 24Vd.c. 2870400119.6IT
1SDA062102R1AUX T7-T7M-X1 2Q 400Va.c. 2870400119.6IT
1SDA054912R1AUX-C 1Q 1SY 400 V AC190320079.3CN
1SDA066431R1AUX-C 1Q+1SY 250 V XT1..XT4 F/P190320079.3ID
1SDA066151R1AUX-C 1Q+1SY 250 Va.c./d.c. A1 2p 196800082IT
1SDA066149R1AUX-C 1Q+1SY 250 Va.c./d.c. A1-A2 3p-4p 196800082ID
1SDA066432R1AUX-C 1Q+1SY 250Vac/dc XT2-XT4 W 215040089.6IT
1SDA066444R1AUX-C 1Q+1SY 400 Vac XT2-XT4 F/P190320079.3IT
1SDA066445R1AUX-C 1Q+1SY 400Vac XT2-XT4 W 215040089.6IT
1SDA054913R1AUX-C 2Q 400 V AC190320079.3IT
1SDA066440R1AUX-C 2Q 400 Vac XT2-XT4 F/P190320079.3IT
1SDA066443R1AUX-C 2Q 400Vac XT2-XT4 W 215040089.6IT
1SDA066152R1AUX-C 2Q+1SY 250 V A2 2p 2618400109.1IT
1SDA066433R1AUX-C 2Q+1SY 250 V XT1..XT4 F/P4060800169.2ID
1SDA066150R1AUX-C 2Q+1SY 250 Va.c/d.c. A1-A2 3p-4p 2618400109.1ID
1SDA054915R1AUX-C 3Q 1SY 24 V DC3804000158.5IT
1SDA066448R1AUX-C 3Q+1SY 24 Vdc XT2..XT4 F/P3804000158.5ID
1SDA066449R1AUX-C 3Q+1SY 24Vdc XT2-XT4 W 4056000169IT
1SDA066434R1AUX-C 3Q+1SY 250 V XT2..XT4 F/P3129600130.4ID
1SDA066435R1AUX-C 3Q+1SY 250Vac/dc XT2-XT4 W 4056000169IT
1SDA054910R1AUX-C T4-T5-T6 1Q 1SY 250 Vac/dc 190320079.3IT
1SDA054910R1AUX-C T4-T5-T6 1Q 1SY 250 Vac/dc 190320079.3IT
1SDA054911R1AUX-C T4-T5-T6 3Q 1SY 250 Vac/dc 3129600130.4IT
1SDA054911R1AUX-C T4-T5-T6 3Q 1SY 250 Vac/dc 3129600130.4IT
1SDA055050R1AUX-SA T4-T5 1S51 NO FOR PR221-222-222MP156480065.2IT
1SDA060393R1AUX-SA T6 1 S51 FOR PR221-222-223 183600076.5IT
1SDA062105R1AUX-SA T7 1 S51 250Va.c. 229680095.7IT
1SDA063553R1AUX-SA T7M-X1 1 S51 250Va.c. 229680095.7IT
1SDA067116R1AUX-SA-C 24 Vdc XT2-XT4 F/P136080056.7IT
1SDA066429R1AUX-SA-C 250 V XT2-XT4 F/P156480065.2IT
1SDA073881R1Cable interlock A - HR E1.2...E6.25229600217.9CN
1SDA073885R1Cable interlock A - VR E1.2...E6.25229600217.9CN
1SDA073882R1Cable interlock B, C, D - HR E2.2...E6.28808000367CN
1SDA073886R1Cable interlock B, C, D - VR E2.2...E6.28808000367CN
1SDA062168R1CENTRAL SLIDING CONTAC.FP C.BR.T7-T7M-X1204240085.1IT
1SDA062165R1CENTRAL SLIDING CONTAC.MP C.BR.T7-T7M-X1223440093.1IT
1SDA063159R1CURR.SENS.NE.EXT In=400..1600A T7-T7M-X113099200545.8IT
1SDA055066R1DIALOGUE PR222DS/PD-LSI MOD.T4-5-6 (EXT)16744800697.7IT
1SDA055067R1DIALOGUE PR222DS/PD-LSIG MOD.T4-5-6(EXT)21770400907.1IT
1SDA073907R1E1.2 W FP Iu=1600 3p HR HR301488001256.2IT
1SDA073908R1E1.2 W FP Iu=1600 4p HR HR422088001758.7IT
1SDA070781R1E1.2B 1000 Ekip Dip LI 3p F F1156920004820.5IT
1SDA072131R1E1.2B 1000 Ekip Dip LI 3p WMP1261032005254.3IT
1SDA071411R1E1.2B 1000 Ekip Dip LI 4p F F1428792005953.3IT
1SDA072761R1E1.2B 1000 Ekip Dip LI 4p WMP1557384006489.1IT
1SDA070821R1E1.2B 1250 Ekip Dip LI 3p F F1127592004698.3IT
1SDA072171R1E1.2B 1250 Ekip Dip LI 3p WMP1229088005121.2IT
1SDA071451R1E1.2B 1250 Ekip Dip LI 4p F F1392576005802.4IT
1SDA072801R1E1.2B 1250 Ekip Dip LI 4p WMP1517904006324.6IT
1SDA070861R1E1.2B 1600 Ekip Dip LI 3p F F1126848004695.2IT
1SDA072211R1E1.2B 1600 Ekip Dip LI 3p WMP1228272005117.8IT
1SDA071491R1E1.2B 1600 Ekip Dip LI 4p F F1391664005798.6IT
1SDA072841R1E1.2B 1600 Ekip Dip LI 4p WMP1516920006320.5IT
1SDA070701R1E1.2B 630 Ekip Dip LI 3p F F1105824004607.6IT
1SDA072051R1E1.2B 630 Ekip Dip LI 3p WMP1205328005022.2IT
1SDA071331R1E1.2B 630 Ekip Dip LI 4p F F1365672005690.3IT
1SDA072681R1E1.2B 630 Ekip Dip LI 4p WMP1488600006202.5IT
1SDA070741R1E1.2B 800 Ekip Dip LI 3p F F1140024004750.1IT
1SDA072091R1E1.2B 800 Ekip Dip LI 3p WMP1242624005177.6IT
1SDA071371R1E1.2B 800 Ekip Dip LI 4p F F1407936005866.4IT
1SDA072721R1E1.2B 800 Ekip Dip LI 4p WMP1534656006394.4IT
1SDA073396R1E1.2B/MS 1000 3p F F911760003799IT
1SDA073435R1E1.2B/MS 1000 4p F F1126008004691.7IT
1SDA073398R1E1.2B/MS 1250 3p F F919056003829.4IT
1SDA073437R1E1.2B/MS 1250 4p F F1135032004729.3IT
1SDA073400R1E1.2B/MS 1600 3p F F940872003920.3IT
1SDA073439R1E1.2B/MS 1600 4p F F1161984004841.6IT
1SDA073394R1E1.2B/MS 800 3p F F868344003618.1IT
1SDA073433R1E1.2B/MS 800 4p F F1072416004468.4IT
1SDA070791R1E1.2C 1000 Ekip Dip LI 3p F F1226328005109.7IT
1SDA072141R1E1.2C 1000 Ekip Dip LI 3p WMP1336680005569.5IT
1SDA071421R1E1.2C 1000 Ekip Dip LI 4p F F1514520006310.5IT
1SDA072771R1E1.2C 1000 Ekip Dip LI 4p WMP1650816006878.4IT
1SDA070831R1E1.2C 1250 Ekip Dip LI 3p F F1195248004980.2IT
1SDA072181R1E1.2C 1250 Ekip Dip LI 3p WMP1302816005428.4IT
1SDA071461R1E1.2C 1250 Ekip Dip LI 4p F F1476144006150.6IT
1SDA072811R1E1.2C 1250 Ekip Dip LI 4p WMP1608984006704.1IT
1SDA070871R1E1.2C 1600 Ekip Dip LI 3p F F1194480004977IT
1SDA072221R1E1.2C 1600 Ekip Dip LI 3p WMP1301976005424.9IT
1SDA071501R1E1.2C 1600 Ekip Dip LI 4p F F1475184006146.6IT
1SDA072851R1E1.2C 1600 Ekip Dip LI 4p WMP1607952006699.8IT
1SDA070711R1E1.2C 630 Ekip Dip LI 3p F F1172160004884IT
1SDA072061R1E1.2C 630 Ekip Dip LI 3p WMP1277664005323.6IT
1SDA071341R1E1.2C 630 Ekip Dip LI 4p F F1447608006031.7IT
1SDA072691R1E1.2C 630 Ekip Dip LI 4p WMP1577904006574.6IT
1SDA070751R1E1.2C 800 Ekip Dip LI 3p F F1208424005035.1IT
1SDA072101R1E1.2C 800 Ekip Dip LI 3p WMP1317192005488.3IT
1SDA071381R1E1.2C 800 Ekip Dip LI 4p F F1492416006218.4IT
1SDA072731R1E1.2C 800 Ekip Dip LI 4p WMP1626720006778IT
1SDA070801R1E1.2N 1000 Ekip Dip LI 3p F F1361232005671.8IT
1SDA072151R1E1.2N 1000 Ekip Dip LI 3p WMP1483728006182.2IT
1SDA071431R1E1.2N 1000 Ekip Dip LI 4p F F1681128007004.7IT
1SDA072781R1E1.2N 1000 Ekip Dip LI 4p WMP1832400007635IT
1SDA070841R1E1.2N 1250 Ekip Dip LI 3p F F1326720005528IT
1SDA072191R1E1.2N 1250 Ekip Dip LI 3p WMP1446120006025.5IT
1SDA071471R1E1.2N 1250 Ekip Dip LI 4p F F1638504006827.1IT
1SDA072821R1E1.2N 1250 Ekip Dip LI 4p WMP1785984007441.6IT
1SDA070881R1E1.2N 1600 Ekip Dip LI 3p F F1325856005524.4IT
1SDA072231R1E1.2N 1600 Ekip Dip LI 3p WMP1445208006021.7IT
1SDA071511R1E1.2N 1600 Ekip Dip LI 4p F F1637472006822.8IT
1SDA072861R1E1.2N 1600 Ekip Dip LI 4p WMP1784808007436.7IT
1SDA070691R1E1.2N 250 Ekip Dip LI 3p F F1249056005204.4IT
1SDA072041R1E1.2N 250 Ekip Dip LI 3p WMP1361472005672.8IT
1SDA071321R1E1.2N 250 Ekip Dip LI 4p F F1542600006427.5IT
1SDA072671R1E1.2N 250 Ekip Dip LI 4p WMP1681440007006IT
1SDA070721R1E1.2N 630 Ekip Dip LI 3p F F1301112005421.3IT
1SDA072071R1E1.2N 630 Ekip Dip LI 3p WMP1418208005909.2IT
1SDA071351R1E1.2N 630 Ekip Dip LI 4p F F1606872006695.3IT
1SDA072701R1E1.2N 630 Ekip Dip LI 4p WMP1751496007297.9IT
1SDA070761R1E1.2N 800 Ekip Dip LI 3p F F1341360005589IT
1SDA072111R1E1.2N 800 Ekip Dip LI 3p WMP1462080006092IT
1SDA071391R1E1.2N 800 Ekip Dip LI 4p F F1656576006902.4IT
1SDA072741R1E1.2N 800 Ekip Dip LI 4p WMP1805640007523.5IT
1SDA073909R1E2.2 W FP Iu=2000 3p HR HR347808001449.2IT
1SDA073910R1E2.2 W FP Iu=2000 4p HR HR486960002029IT
1SDA073911R1E2.2 W FP Iu=2500 3p HR HR402576001677.4IT
1SDA073912R1E2.2 W FP Iu=2500 4p HR HR563568002348.2IT
1SDA071021R1E2.2B 2000 Ekip Dip LI 3p FHR1663128006929.7IT
1SDA072371R1E2.2B 2000 Ekip Dip LI 3p WMP1821120007588IT
1SDA071651R1E2.2B 2000 Ekip Dip LI 4p FHR2053944008558.1IT
1SDA073001R1E2.2B 2000 Ekip Dip LI 4p WMP2249088009371.2IT
1SDA073411R1E2.2B/MS 2000 3p FHR1353336005638.9IT
1SDA073450R1E2.2B/MS 2000 4p FHR1671384006964.1IT
1SDA070941R1E2.2H 1000 Ekip Dip LI 3p FHR1962720008178IT
1SDA072291R1E2.2H 1000 Ekip Dip LI 3p WMP2149128008954.7IT
1SDA071571R1E2.2H 1000 Ekip Dip LI 4p FHR24239280010099.7IT
1SDA072921R1E2.2H 1000 Ekip Dip LI 4p WMP26541840011059.1IT
1SDA070971R1E2.2H 1250 Ekip Dip LI 3p FHR1978392008243.3IT
1SDA072321R1E2.2H 1250 Ekip Dip LI 3p WMP2166336009026.4IT
1SDA071601R1E2.2H 1250 Ekip Dip LI 4p FHR24432960010180.4IT
1SDA072951R1E2.2H 1250 Ekip Dip LI 4p WMP26754240011147.6IT
1SDA071011R1E2.2H 1600 Ekip Dip LI 3p FHR2256864009403.6IT
1SDA072361R1E2.2H 1600 Ekip Dip LI 3p WMP24712560010296.9IT
1SDA071641R1E2.2H 1600 Ekip Dip LI 4p FHR27872160011613.4IT
1SDA072991R1E2.2H 1600 Ekip Dip LI 4p WMP30520080012716.7IT
1SDA071051R1E2.2H 2000 Ekip Dip LI 3p FHR26405280011002.2IT
1SDA072401R1E2.2H 2000 Ekip Dip LI 3p WMP28913520012047.3IT
1SDA071681R1E2.2H 2000 Ekip Dip LI 4p FHR32610480013587.7IT
1SDA073031R1E2.2H 2000 Ekip Dip LI 4p WMP35708400014878.5IT
1SDA071081R1E2.2H 2500 Ekip Dip LI 3p FHR28781520011992.3IT
1SDA072431R1E2.2H 2500 Ekip Dip LI 3p WMP31516080013131.7IT
1SDA071711R1E2.2H 2500 Ekip Dip LI 4p FHR35545440014810.6IT
1SDA073061R1E2.2H 2500 Ekip Dip LI 4p WMP38922240016217.6IT
1SDA070911R1E2.2H 800 Ekip Dip LI 3p FHR1869216007788.4IT
1SDA072261R1E2.2H 800 Ekip Dip LI 3p WMP2046816008528.4IT
1SDA071541R1E2.2H 800 Ekip Dip LI 4p FHR2308488009618.7IT
1SDA072891R1E2.2H 800 Ekip Dip LI 4p WMP25278000010532.5IT
1SDA071031R1E2.2N 2000 Ekip Dip LI 3p FHR2132232008884.3IT
1SDA072381R1E2.2N 2000 Ekip Dip LI 3p WMP2334768009728.2IT
1SDA071661R1E2.2N 2000 Ekip Dip LI 4p FHR26333040010972.1IT
1SDA073011R1E2.2N 2000 Ekip Dip LI 4p WMP28834560012014.4IT
1SDA071061R1E2.2N 2500 Ekip Dip LI 3p FHR2324112009683.8IT
1SDA072411R1E2.2N 2500 Ekip Dip LI 3p WMP25449120010603.8IT
1SDA071691R1E2.2N 2500 Ekip Dip LI 4p FHR28702800011959.5IT
1SDA073041R1E2.2N 2500 Ekip Dip LI 4p WMP31429440013095.6IT
1SDA073414R1E2.2N/MS 2500 3p FHR2046288008526.2IT
1SDA073453R1E2.2N/MS 2500 4p FHR25272000010530IT
1SDA070931R1E2.2S 1000 Ekip Dip LI 3p FHR1668264006951.1IT
1SDA072281R1E2.2S 1000 Ekip Dip LI 3p WMP1826760007611.5IT
1SDA071561R1E2.2S 1000 Ekip Dip LI 4p FHR2060328008584.7IT
1SDA072911R1E2.2S 1000 Ekip Dip LI 4p WMP2256048009400.2IT
1SDA070961R1E2.2S 1250 Ekip Dip LI 3p FHR1681632007006.8IT
1SDA072311R1E2.2S 1250 Ekip Dip LI 3p WMP1841400007672.5IT
1SDA071591R1E2.2S 1250 Ekip Dip LI 4p FHR2076816008653.4IT
1SDA072941R1E2.2S 1250 Ekip Dip LI 4p WMP2274120009475.5IT
1SDA071001R1E2.2S 1600 Ekip Dip LI 3p FHR1918320007993IT
1SDA072351R1E2.2S 1600 Ekip Dip LI 3p WMP2100552008752.3IT
1SDA071631R1E2.2S 1600 Ekip Dip LI 4p FHR2369136009871.4IT
1SDA072981R1E2.2S 1600 Ekip Dip LI 4p WMP25942080010809.2IT
1SDA071041R1E2.2S 2000 Ekip Dip LI 3p FHR2244432009351.8IT
1SDA072391R1E2.2S 2000 Ekip Dip LI 3p WMP24576720010240.3IT
1SDA071671R1E2.2S 2000 Ekip Dip LI 4p FHR27719040011549.6IT
1SDA073021R1E2.2S 2000 Ekip Dip LI 4p WMP30352320012646.8IT
1SDA073628R1E2.2S 250 Ekip Dip LI 3p FHR1541160006421.5IT
1SDA073648R1E2.2S 250 Ekip Dip LI 3p WMP1687584007031.6IT
1SDA073638R1E2.2S 250 Ekip Dip LI 4p FHR1903344007930.6IT
1SDA073658R1E2.2S 250 Ekip Dip LI 4p WMP2084160008684IT
1SDA071071R1E2.2S 2500 Ekip Dip LI 3p FHR24464400010193.5IT
1SDA072421R1E2.2S 2500 Ekip Dip LI 3p WMP26788560011161.9IT
1SDA071701R1E2.2S 2500 Ekip Dip LI 4p FHR30213600012589IT
1SDA073051R1E2.2S 2500 Ekip Dip LI 4p WMP33084000013785IT
1SDA070901R1E2.2S 800 Ekip Dip LI 3p FHR1588848006620.2IT
1SDA072251R1E2.2S 800 Ekip Dip LI 3p WMP1739784007249.1IT
1SDA071531R1E2.2S 800 Ekip Dip LI 4p FHR1962216008175.9IT
1SDA072881R1E2.2S 800 Ekip Dip LI 4p WMP2148648008952.7IT
1SDA073913R1E4.2 W FP Iu=3200 3p HR HR425832001774.3IT
1SDA073914R1E4.2 W FP Iu=3200 4p HR HR596184002484.1IT
1SDA073915R1E4.2 W FP Iu=4000 or V version 3p HR HR743400003097.5IT
1SDA073916R1E4.2 W FP Iu=4000 or V version 4p HR HR1040760004336.5IT
1SDA071161R1E4.2H 3200 Ekip Dip LI 3p FHR34364400014318.5IT
1SDA072511R1E4.2H 3200 Ekip Dip LI 3p WMP37663440015693.1IT
1SDA071791R1E4.2H 3200 Ekip Dip LI 4p FHR42440160017683.4IT
1SDA073141R1E4.2H 3200 Ekip Dip LI 4p WMP46514400019381IT
1SDA071211R1E4.2H 4000 Ekip Dip LI 3p FHR47079360019616.4IT
1SDA072561R1E4.2H 4000 Ekip Dip LI 3p WMP51599040021499.6IT
1SDA071841R1E4.2H 4000 Ekip Dip LI 4p FHR58142880024226.2IT
1SDA073191R1E4.2H 4000 Ekip Dip LI 4p WMP63724560026551.9IT
1SDA073422R1E4.2H/MS 4000 3p FHR39075840016281.6IT
1SDA073461R1E4.2H/MS 4000 4p FHR48258720020107.8IT
1SDA071141R1E4.2N 3200 Ekip Dip LI 3p FHR24681840010284.1IT
1SDA072491R1E4.2N 3200 Ekip Dip LI 3p WMP27051120011271.3IT
1SDA071771R1E4.2N 3200 Ekip Dip LI 4p FHR30481920012700.8IT
1SDA073121R1E4.2N 3200 Ekip Dip LI 4p WMP33408240013920.1IT
1SDA071191R1E4.2N 4000 Ekip Dip LI 3p FHR33814080014089.2IT
1SDA072541R1E4.2N 4000 Ekip Dip LI 3p WMP37060080015441.7IT
1SDA071821R1E4.2N 4000 Ekip Dip LI 4p FHR41760240017400.1IT
1SDA073171R1E4.2N 4000 Ekip Dip LI 4p WMP45769200019070.5IT
1SDA073418R1E4.2N/MS 3200 3p FHR2048568008535.7IT
1SDA073457R1E4.2N/MS 3200 4p FHR25300080010541.7IT
1SDA071151R1E4.2S 3200 Ekip Dip LI 3p FHR28877760012032.4IT
1SDA072501R1E4.2S 3200 Ekip Dip LI 3p WMP31649760013187.4IT
1SDA071781R1E4.2S 3200 Ekip Dip LI 4p FHR35664000014860IT
1SDA073131R1E4.2S 3200 Ekip Dip LI 4p WMP39087840016286.6IT
1SDA071201R1E4.2S 4000 Ekip Dip LI 3p FHR39562320016484.3IT
1SDA072551R1E4.2S 4000 Ekip Dip LI 3p WMP43360320018066.8IT
1SDA071831R1E4.2S 4000 Ekip Dip LI 4p FHR48859680020358.2IT
1SDA073181R1E4.2S 4000 Ekip Dip LI 4p WMP53550240022312.6IT
1SDA071101R1E4.2V 2000 Ekip Dip LI 3p FHR30204000012585IT
1SDA072451R1E4.2V 2000 Ekip Dip LI 3p WMP33103680013793.2IT
1SDA071731R1E4.2V 2000 Ekip Dip LI 4p FHR37302000015542.5IT
1SDA073081R1E4.2V 2000 Ekip Dip LI 4p WMP40883040017034.6IT
1SDA071121R1E4.2V 2500 Ekip Dip LI 3p FHR31714080013214.2IT
1SDA072471R1E4.2V 2500 Ekip Dip LI 3p WMP34758960014482.9IT
1SDA071751R1E4.2V 2500 Ekip Dip LI 4p FHR39167280016319.7IT
1SDA073101R1E4.2V 2500 Ekip Dip LI 4p WMP42927360017886.4IT
1SDA071171R1E4.2V 3200 Ekip Dip LI 3p FHR42783840017826.6IT
1SDA072521R1E4.2V 3200 Ekip Dip LI 3p WMP46890960019537.9IT
1SDA071801R1E4.2V 3200 Ekip Dip LI 4p FHR52837920022015.8IT
1SDA073151R1E4.2V 3200 Ekip Dip LI 4p WMP57910320024129.3IT
1SDA073917R1E6.2 W FP Iu=5000 3p HR HR1326960005529IT
1SDA073918R1E6.2 W FP Iu=5000 4p HR HR1857768007740.7IT
1SDA073920R1E6.2 W FP Iu=6300 or X version 3p HR HR1396824005820.1IT
1SDA073921R1E6.2 W FP Iu=6300 or X version 4p HR HR1955568008148.2IT
1SDA071261R1E6.2H 5000 Ekip Dip LI 3p FHR76722240031967.6IT
1SDA072611R1E6.2H 5000 Ekip Dip LI 3p WMP84394320035164.3IT
1SDA071891R1E6.2H 5000 Ekip Dip LI 4p FHR94752000039480IT
1SDA073241R1E6.2H 5000 Ekip Dip LI 4p WMP104227200043428IT
1SDA071291R1E6.2H 6300 Ekip Dip LI 3p FHR98175600040906.5IT
1SDA072641R1E6.2H 6300 Ekip Dip LI 3p WMP107993280044997.2IT
1SDA071921R1E6.2H 6300 Ekip Dip LI 4p FHR121246800050519.5IT
1SDA073271R1E6.2H 6300 Ekip Dip LI 4p WMP133371600055571.5IT
1SDA073426R1E6.2H/MS 5000 3p FHR61377840025574.1IT
1SDA073465R1E6.2H/MS 5000 4p FHR75801600031584IT
1SDA073428R1E6.2H/MS 6300 3p FHR67778160028240.9IT
1SDA073467R1E6.2H/MS 6300 4p FHR83706000034877.5IT
1SDA071241R1E6.2V 4000 Ekip Dip LI 3p FHR78141600032559IT
1SDA072591R1E6.2V 4000 Ekip Dip LI 3p WMP85955760035814.9IT
1SDA071871R1E6.2V 4000 Ekip Dip LI 4p FHR96504960040210.4IT
1SDA073221R1E6.2V 4000 Ekip Dip LI 4p WMP106155360044231.4IT
1SDA071271R1E6.2V 5000 Ekip Dip LI 3p FHR80558160033565.9IT
1SDA072621R1E6.2V 5000 Ekip Dip LI 3p WMP88614000036922.5IT
1SDA071901R1E6.2V 5000 Ekip Dip LI 4p FHR99489360041453.9IT
1SDA073251R1E6.2V 5000 Ekip Dip LI 4p WMP109438320045599.3IT
1SDA071301R1E6.2V 6300 Ekip Dip LI 3p FHR103084560042951.9IT
1SDA072651R1E6.2V 6300 Ekip Dip LI 3p WMP113392800047247IT
1SDA071931R1E6.2V 6300 Ekip Dip LI 4p FHR127309440053045.6IT
1SDA073281R1E6.2V 6300 Ekip Dip LI 4p WMP140040480058350.2IT
1SDA071251R1E6.2X 4000 Ekip Dip LI 3p FHR92988480038745.2IT
1SDA072601R1E6.2X 4000 Ekip Dip LI 3p WMP101357520042232.3IT
1SDA071881R1E6.2X 4000 Ekip Dip LI 4p FHR114840720047850.3IT
1SDA073231R1E6.2X 4000 Ekip Dip LI 4p WMP125176560052156.9IT
1SDA071281R1E6.2X 5000 Ekip Dip LI 3p FHR95864160039943.4IT
1SDA072631R1E6.2X 5000 Ekip Dip LI 3p WMP104491920043538.3IT
1SDA071911R1E6.2X 5000 Ekip Dip LI 4p FHR118392240049330.1IT
1SDA073261R1E6.2X 5000 Ekip Dip LI 4p WMP129047520053769.8IT
1SDA071311R1E6.2X 6300 Ekip Dip LI 3p FHR122670480051112.7IT
1SDA072661R1E6.2X 6300 Ekip Dip LI 3p WMP133710960055712.9IT
1SDA071941R1E6.2X 6300 Ekip Dip LI 4p FHR151498080063124.2IT
1SDA073291R1E6.2X 6300 Ekip Dip LI 4p WMP165133200068805.5IT
1SDA074171R1EKIP 10K E1.2...E6.2429600001790IT
1SDA074167R1EKIP 2K-1 E1.2...E6.217020800709.2IT
1SDA074170R1EKIP 4K E2.2..E6.2289296001205.4IT
1SDA074166R1EKIP COM ACTUATOR E1.2..E6.27836000326.5IT
1SDA074164R1EKIP COM BLUETOOTH E1.2..E6.2423072001762.8IT
1SDA074154R1EKIP COM DEVICENET E1.2..E6.221756000906.5IT
1SDA074155R1EKIP COM ETHERNET/IP E1.2..E6.2269040001121IT
1SDA074165R1EKIP COM GPRS-M E1.2...E6.2432840001803.5IT
1SDA074156R1EKIP COM IEC61850 E1.2..E6.2336480001402IT
1SDA074150R1EKIP COM MODBUS RS-485 E1.2..E6.220721600863.4IT
1SDA074151R1EKIP COM MODBUS TCP E1.2..E6.223913600996.4IT
1SDA074152R1EKIP COM PROFIBUS E1.2..E6.221756000906.5IT
1SDA074153R1EKIP COM PROFINET E1.2..E6.223913600996.4IT
1SDA074161R1EKIP COM R DEVICENET E1.2...E6.221756000906.5IT
1SDA074162R1EKIP COM R ETHERNET/IP E1.2..E6.2269040001121IT
1SDA074157R1EKIP COM R MODBUS RS-485 E1.2...E6.220721600863.4IT
1SDA074158R1EKIP COM R MODBUS TCP R E1.2...E6.223913600996.4IT
1SDA074159R1EKIP COM R PROFIBUS E1.2...E6.221756000906.5IT
1SDA074160R1EKIP COM R PROFINET E1.2...E6.223913600996.4IT
1SDA074311R1EKIP CONTROL PANEL 10 INTERRUTTORI47636160019848.4IT
1SDA074312R1EKIP CONTROL PANEL 30 INTERRUTTORI63079680026283.2IT
1SDA068659R1EKIP DISPLAY x LSI-LSIG-M/LRIU XT2-XT413075200544.8IT
1SDA068660R1EKIP LED METER x LSI-LSIG-M/LRIU XT2-XT43189600132.9IT
1SDA074163R1EKIP LINK E1.2..E6.218945600789.4IT
1SDA074184R1EKIP MEASURING E1.213267200552.8IT
1SDA074186R1EKIP MEASURING E2.213267200552.8IT
1SDA074188R1EKIP MEASURING E4.213267200552.8IT
1SDA074190R1EKIP MEASURING E6.213267200552.8IT
1SDA074185R1EKIP MEASURING PRO E1.2287112001196.3IT
1SDA074187R1EKIP MEASURING PRO E2.2287112001196.3IT
1SDA074189R1EKIP MEASURING PRO E4.2287112001196.3IT
1SDA074191R1EKIP MEASURING PRO E6.2287112001196.3IT
1SDA074192R1EKIP MULTIMETER E1.2...E6.2257208001071.7IT
1SDA074172R1EKIP SUPPLY 110-240VAC/DC E1.2..E6.214301600595.9IT
1SDA074173R1EKIP SUPPLY 24-48VDC E1.2..E6.214301600595.9IT
1SDA074298R1Ekip View software 30 interruttori2311104009629.6IT
1SDA074299R1Ekip View software 60 interruttori70910400029546IT
1SDA073739R1EXT CS E4.2 4000A - E6.2 N 50%18016800750.7IT
1SDA073736R1EXT CS N E1.2 - E2.2 2000A11445600476.9IT
1SDA073737R1EXT CS N E2.2 2500A12784800532.7IT
1SDA073738R1EXT CS N E4.2 3200A12784800532.7IT
1SDA073740R1EXT CS N E6.2356856001486.9IT
1SDA066179R1FLD A3 F/P 108960045.4IT
1SDA066636R1FLD FRONTALE PER BLOCCHI XT2-XT4 W2851200118.8IT
1SDA066636R1FLD FRONTALE PER BLOCCHI XT2-XT4 W2851200118.8IT
1SDA054945R1FLD T4-T5 W 2851200118.8IT
1SDA054945R1FLD T4-T5 W 2851200118.8IT
1SDA060418R1FLD T6 W 2947200122.8IT
1SDA060418R1FLD T6 W 2947200122.8IT
1SDA062115R1GEAR.MOTOR DEVICE T7M-X1 100...130Vac/dc326712001361.3TN
1SDA062116R1GEAR.MOTOR DEVICE T7M-X1 220...250Vac/dc326712001361.3TN
1SDA062113R1GEARED MOTOR DEVICE T7M-X1 24...30Vac/dc326712001361.3TN
1SDA062117R1GEARED MOTOR DEVICE T7M-X1 380...415Vac 326712001361.3TN
1SDA062114R1GEARED MOTOR DEVICE T7M-X1 48...60Vac/dc326712001361.3TN
1SDA054958R1HTC T4 3p TERMINAL COVERS HIGH 2pcs 2851200118.8IT
1SDA054959R1HTC T4 4p TERMINAL COVERS HIGH 2pcs 3705600154.4IT
1SDA054960R1HTC T5 3p TERMINAL COVERS HIGH 2pcs 4752000198IT
1SDA054961R1HTC T5 4p TERMINAL COVERS HIGH 2pcs 6175200257.3IT
1SDA066664R1HTC XT1 3p COPRITERMINALI ALTI 2pcs102000042.5IT
1SDA066664R1HTC XT1 3p TERMINAL COVERS HIGH 2pcs 102000042.5IT
1SDA066665R1HTC XT1 4p COPRITERMINALI ALTI 2pcs132720055.3IT
1SDA066665R1HTC XT1 4p TERMINAL COVERS HIGH 2pcs 132720055.3IT
1SDA066666R1HTC XT2 3p COPRITERMINALI ALTI 2pcs116400048.5IT
1SDA066666R1HTC XT2 3p TERMINAL COVERS HIGH 2pcs 116400048.5IT
1SDA066667R1HTC XT2 4p COPRITERMINALI ALTI 2pcs151440063.1IT
1SDA066667R1HTC XT2 4p TERMINAL COVERS HIGH 2pcs 151440063.1IT
1SDA066668R1HTC XT3 3p COPRITERMINALI ALTI 2pcs145680060.7IT
1SDA066668R1HTC XT3 3p TERMINAL COVERS HIGH 2pcs 145680060.7IT
1SDA066669R1HTC XT3 4p COPRITERMINALI ALTI 2pcs189120078.8IT
1SDA066669R1HTC XT3 4p TERMINAL COVERS HIGH 2pcs 189120078.8IT
1SDA066670R1HTC XT4 3p COPRITERMINALI ALTI 2pcs2851200118.8IT
1SDA066670R1HTC XT4 3p COPRITERMINALI ALTI 2pcs2851200118.8IT
1SDA066670R1HTC XT4 3p TERMINAL COVERS HIGH 2pcs 2851200118.8IT
1SDA066671R1HTC XT4 4p COPRITERMINALI ALTI 2pcs3705600154.4IT
1SDA066671R1HTC XT4 4p COPRITERMINALI ALTI 2pcs3705600154.4IT
1SDA066671R1HTC XT4 4p TERMINAL COVERS HIGH 2pcs 3705600154.4IT
1SDA062127R1KIT CABLE MECH.INTER.HR/VR T7-T7M-X1>2CB5332800222.2IT
1SDA050696R1KIT INSUL. PARTIT. DIV.PHASE 3p S6-S7-T684480035.2IT
1SDA050697R1KIT INSULAT. PART. DIV.PHASE 4p S6-S7-T670320029.3IT
1SDA054839R1KIT MP T4 P 3p 2534400105.6IT
1SDA054840R1KIT MP T4 P 4p 3292800137.2IT
1SDA054841R1KIT MP T4 W 3p 3645600151.9IT
1SDA054842R1KIT MP T4 W 4p 4735200197.3IT
1SDA054843R1KIT MP T5 400 P 3p 4276800178.2IT
1SDA054844R1KIT MP T5 400 P 4p 5560800231.7IT
1SDA054845R1KIT MP T5 400 W 3p 5544000231IT
1SDA054846R1KIT MP T5 400 W 4p 7204800300.2IT
1SDA054847R1KIT MP T5 630 P 3p 5868000244.5IT
1SDA054848R1KIT MP T5 630 P 4p 7624800317.7IT
1SDA054849R1KIT MP T5 630 W 3p 7600800316.7IT
1SDA054850R1KIT MP T5 630 W 4p 9883200411.8IT
1SDA060390R1KIT MP T6 630/800 W 3p 7560000315IT
1SDA060391R1KIT MP T6 630/800 W 4p 9828000409.5IT
1SDA062162R1KIT MP T7-T7M-X1 W 3p 12854400535.6IT
1SDA062163R1KIT MP T7-T7M-X1 W 4p 16706400696.1IT
1SDA066276R1KIT P MP XT1 3p 170880071.2IT
1SDA066277R1KIT P MP XT1 4p 227280094.7IT
1SDA066278R1KIT P MP XT2 3p189840079.1IT
1SDA066278R1KIT P MP XT2 3p 189840079.1IT
1SDA066278R1KIT P MP XT2 3p 189840079.1IT
1SDA066279R1KIT P MP XT2 4p2774400115.6IT
1SDA066279R1KIT P MP XT2 4p 2774400115.6IT
1SDA066279R1KIT P MP XT2 4p 2774400115.6IT
1SDA066280R1KIT P MP XT3 3p237600099IT
1SDA066280R1KIT P MP XT3 3p 237600099IT
1SDA066281R1KIT P MP XT3 4p3465600144.4IT
1SDA066281R1KIT P MP XT3 4p 3465600144.4IT
1SDA066282R1KIT P MP XT4 3p2534400105.6IT
1SDA066282R1KIT P MP XT4 3p 2534400105.6IT
1SDA066283R1KIT P MP XT4 4p3292800137.2IT
1SDA066283R1KIT P MP XT4 4p 3292800137.2IT
1SDA066284R1KIT W MP XT2 3p 3199200133.3IT
1SDA066285R1KIT W MP XT2 4p 4255200177.3IT
1SDA066286R1KIT W MP XT4 3p3645600151.9IT
1SDA066286R1KIT W MP XT4 3p 3645600151.9IT
1SDA066286R1KIT W MP XT4 3p 3645600151.9IT
1SDA066287R1KIT W MP XT4 4p4735200197.3IT
1SDA066287R1KIT W MP XT4 4p 4735200197.3IT
1SDA073782R1KLC-D Key lock open E1.22560800106.7CN
1SDA073791R1KLC-D Key lock open E2.2...E6.23900000162.5CN
1SDA073792R1KLC-S Key lock open N.20005 E2.2..E6.23900000162.5CN
1SDA073793R1KLC-S Key lock open N.20006 E2.2..E6.23900000162.5CN
1SDA063572R1LEFT SLIDING CONTAC.FP C.BR.T7 204240085.1IT
1SDA062167R1LEFT SLIDING CONTAC.FP C.BR.T7M-X1 204240085.1IT
1SDA062164R1LEFT SLIDING CONTAC.MP C.BR.T7-T7M-X1 223440093.1IT
1SDA073889R1Lever interlock E2.26333600263.9CN
1SDA073890R1Lever interlock E4.26648000277CN
1SDA073891R1Lever interlock E6.2 3p7598400316.6CN
1SDA073892R1Lever interlock E6.2 4p7598400316.6CN
1SDA073710R1M E1.2 100-130 VAC/DC265464001106.1TN
1SDA073711R1M E1.2 220-250 VAC/DC265464001106.1TN
1SDA073708R1M E1.2 24-30 VAC/DC265464001106.1TN
1SDA073709R1M E1.2 48-60 VAC/DC265464001106.1TN
1SDA073724R1M E2.2...E6.2 100-130 VAC/DC320304001334.6IT
1SDA073725R1M E2.2...E6.2 220-250 VAC/DC320304001334.6IT
1SDA073722R1M E2.2...E6.2 24-30 VAC/DC320304001334.6IT
1SDA073723R1M E2.2...E6.2 48-60 VAC/DC320304001334.6IT
1SDA073673R1YO E1.2..E6.2 120-127 VAC/DC 5546400231.1IT
1SDA073686R1YC E1.2..E6.2 120-127 VAC/DC 5546400231.1IT
1SDA051396R1MIF T1-T2-T3 MECH. LOCK 2 C.BREAKER 5200800216.7IT
1SDA052165R1MIF T1-T2-T3 MECH. LOCK 3 C.BREAKE 9907200412.8IT
1SDA063324R1MIR-H T3 MECH.LOCK REAR HOR. 2 C.BREAKER15048000627CN
1SDA054946R1MIR-HB T4-T5 10046400418.6IT
1SDA060685R1MIR-HB T6-S6 17359200723.3IT
1SDA066637R1MIR-HR XT1..XT4 9720000405IT
1SDA054948R1MIR-P tipo A (T4-T4) 5023200209.3IT
1SDA054949R1MIR-P tipo B (T4-T5) 5023200209.3IT
1SDA054950R1MIR-P tipo C (T4-T5) 5023200209.3IT
1SDA054951R1MIR-P tipo D (T5-T5) 5023200209.3IT
1SDA054952R1MIR-P tipo E (T5-T5) 5023200209.3IT
1SDA054953R1MIR-P tipo F (T5-T5) 5023200209.3IT
1SDA066639R1MIR-P x XT1 F 3888000162IT
1SDA066640R1MIR-P x XT1 P 3888000162IT
1SDA066641R1MIR-P x XT2 F 3888000162IT
1SDA066642R1MIR-P x XT2 P/W 3888000162IT
1SDA066643R1MIR-P x XT3 F 3888000162IT
1SDA066644R1MIR-P x XT3 P 3888000162IT
1SDA066645R1MIR-P x XT4 F 3888000162IT
1SDA066646R1MIR-P x XT4 P/W 3888000162IT
1SDA063325R1MIR-V T3 MECH.LOCK REAR VER. 2 C.BREAKER15048000627IT
1SDA054947R1MIR-VB T4-T5 10046400418.6IT
1SDA060686R1MIR-VB T6-S6 17359200723.3IT
1SDA066638R1MIR-VR XT1..XT4 9720000405IT
1SDA066459R1MOD XT1-XT3 110...125 V ac/dc10452000435.5CN
1SDA066460R1MOD XT1-XT3 220...250 V ac/dc10452000435.5CN
1SDA066458R1MOD XT1-XT3 48...60 V dc10452000435.5CN
1SDA054896R1MOE T4-T5 110...125 Vac/dc 19404000808.5TN
1SDA054897R1MOE T4-T5 220...250 Vac/dc 19404000808.5TN
1SDA054894R1MOE T4-T5 24 Vdc 19404000808.5TN
1SDA054895R1MOE T4-T5 48...60 Vdc 19404000808.5TN
1SDA060397R1MOE T6 110...125 Vac/dc 280992001170.8TN
1SDA060398R1MOE T6 220...250 Vac/dc 280992001170.8TN
1SDA060395R1MOE T6 24 Vdc 280992001170.8TN
1SDA060399R1MOE T6 380 Vac 280992001170.8TN
1SDA060396R1MOE T6 48...60 Vdc 280992001170.8TN
1SDA066465R1MOE XT2-XT4 110...125 V ac/dc19404000808.5CN
1SDA066466R1MOE XT2-XT4 220...250 V ac/dc19404000808.5CN
1SDA066463R1MOE XT2-XT4 24 V dc19404000808.5CN
1SDA066467R1MOE XT2-XT4 380...440 V ac22176000924CN
1SDA066464R1MOE XT2-XT4 48...60 V dc19404000808.5CN
1SDA054901R1MOE-E T4-T5 110...125 Vac/dc X REM.CONT.22315200929.8TN
1SDA054902R1MOE-E T4-T5 220...250 Vac/dc X REM.CONT.22315200929.8TN
1SDA054899R1MOE-E T4-T5 24 Vdc X REM.CONTR. 22315200929.8TN
1SDA054900R1MOE-E T4-T5 48...60 Vdc X REM.CONTR. 22315200929.8TN
1SDA060402R1MOE-E T6 110...125 Vac/dc x REM.CONT. 312240001301TN
1SDA060403R1MOE-E T6 220...250 Vac/dc x REM.CONT. 312240001301TN
1SDA060400R1MOE-E T6 24 Vdc x REM.CONTR. 312240001301TN
1SDA060404R1MOE-E T6 380 Vac x REM.CONTR. 312240001301TN
1SDA060401R1MOE-E T6 48...60 Vdc x REM.CONTR. 312240001301TN
1SDA066471R1MOE-E XT2-XT4 110...125 V ac/dc22315200929.8CN
1SDA066472R1MOE-E XT2-XT4 220...250 V ac/dc22315200929.8CN
1SDA066469R1MOE-E XT2-XT4 24 V dc22315200929.8CN
1SDA066473R1MOE-E XT2-XT4 380...440 V ac255048001062.7CN
1SDA066470R1MOE-E XT2-XT4 48...60 V dc22315200929.8CN
1SDA066676R1PB 100mm 4pcs XT1-XT3 3p36480015.2IT
1SDA066675R1PB 100mm 4pcs XT2-XT4 3p40320016.8IT
1SDA066681R1PB 100mm 6pcs XT1-XT3 4p54720022.8IT
1SDA066680R1PB 100mm 6pcs XT2-XT4 4p60240025.1IT
1SDA066678R1PB 200mm 4pcs XT1-XT3 3p54720022.8IT
1SDA066677R1PB 200mm 4pcs XT2-XT4 3p60480025.2IT
1SDA066683R1PB 200mm 6pcs XT1-XT3 4p82080034.2IT
1SDA066682R1PB 200mm 6pcs XT2-XT4 4p90240037.6IT
1SDA054970R1PB100 T4-5-T7-X1-A3 3p PART.DIV.PHA.LOW 40320016.8IT
1SDA054971R1PB100 T4-5-T7-X1-A3 4p PART.DIV.PHA.LOW 60240025.1IT
1SDA062130R1PLATE MECH.INTER. T7M-X1 FLOOR FIXED 11433600476.4IT
1SDA062129R1PLATE MECH.INTER. T7-T7M-X1 WALL FIXED 11433600476.4IT
1SDA062131R1PLATE MECH.INTER. T7-T7M-X1 WITH. FP 11433600476.4IT
1SDA074547R1PR330/D-M COMM.MOD.xPR332-3 T7-T7M-X1-T822576800940.7IT
1SDA074224R1RATING PLUG 1000 E1.2..E6.2146160060.9IT
1SDA074225R1RATING PLUG 1250 E1.2..E6.2146160060.9IT
1SDA074226R1RATING PLUG 1600 E2.2..E6.2146160060.9IT
1SDA074227R1RATING PLUG 2000 E2.2..E6.2146160060.9IT
1SDA074228R1RATING PLUG 2500 E2.2..E6.2146160060.9IT
1SDA074229R1RATING PLUG 3200 E4.2..E6.2146160060.9IT
1SDA074221R1RATING PLUG 400 E1.2..E6.2146160060.9IT
1SDA074230R1RATING PLUG 4000 E4.2..E6.2146160060.9IT
1SDA074231R1RATING PLUG 5000 E6.2146160060.9IT
1SDA074222R1RATING PLUG 630 E1.2..E6.2146160060.9IT
1SDA074232R1RATING PLUG 6300 E6.2146160060.9IT
1SDA074223R1RATING PLUG 800 E1.2..E6.2146160060.9IT
1SDA067122R1RC Inst HV 85...690Vac XT1 3p F 21004800875.2IT
1SDA067124R1RC Inst HV 85...690Vac XT1 4p F 23104800962.7IT
1SDA067127R1RC Inst HV 85...690Vac XT3 3p F 380064001583.6IT
1SDA067129R1RC Inst HV 85...690Vac XT3 4p F 418104001742.1IT
1SDA067122R1RC Inst x XT1 3p F21004800875.2IT
1SDA067124R1RC Inst x XT1 4p F23104800962.7IT
1SDA067127R1RC Inst x XT3 3p F380064001583.6IT
1SDA067129R1RC Inst x XT3 4p F418104001742.1IT
1SDA067121R1RC Sel 200 x XT1 4p F326208001359.2IT
1SDA067123R1RC Sel HV 85...690Vac XT1 3p F 296544001235.6IT
1SDA067125R1RC Sel HV 85...690Vac XT1 4p F 326208001359.2IT
1SDA067128R1RC Sel HV 85...690Vac XT3 3p F 420072001750.3IT
1SDA067130R1RC Sel HV 85...690Vac XT3 4p F 462096001925.4IT
1SDA067123R1RC Sel x XT1 3p F296544001235.6IT
1SDA067125R1RC Sel x XT1 4p F326208001359.2IT
1SDA067126R1RC Sel x XT2 4p 353376001472.4IT
1SDA067126R1RC Sel x XT2 4p F353376001472.4IT
1SDA067128R1RC Sel x XT3 3p F420072001750.3IT
1SDA067130R1RC Sel x XT3 4p F462096001925.4IT
1SDA067131R1RC Sel x XT4 4p 508344002118.1IT
1SDA067131R1RC Sel x XT4 4p F508344002118.1IT
1SDA051403R1RC221/2 FOR T2 3p F 296688001236.2IT
1SDA051405R1RC221/2 FOR T2 4p F 326352001359.8IT
1SDA051404R1RC222/2 FOR T2 3p F 406008001691.7IT
1SDA054954R1RC222/4 T4 4p F 508344002118.1IT
1SDA054955R1RC222/5 T5 4p F 625200002605IT
1SDA054956R1RC223/4 T4 250 4p F 609984002541.6IT
1SDA066154R1RHD A1-A2 STAND. DIRECT 136080056.7IT
1SDA066155R1RHD A3 F/P STAND. DIRECT 170400071IT
1SDA054926R1RHD T4-T5 F/P STAND. DIRECT 3168000132IT
1SDA054928R1RHD T4-T5 W STAND. DIRECT 3168000132IT
1SDA060405R1RHD T6 F STAND. DIRECT 4276800178.2IT
1SDA060407R1RHD T6 W STAND. DIRECT 4276800178.2IT
1SDA062120R1RHD T7 F/W NORM. DIRECT 5443200226.8IT
1SDA062120R1RHD T7 F/W NORM. DIRECT 5443200226.8IT
1SDA066475R1RHD XT1-XT3 F/P NORM. DIRETTA239760099.9IT
1SDA066475R1RHD XT1-XT3 F/P STAND. DIRECT 239760099.9IT
1SDA069053R1RHD XT2-XT4 F/P NORM. DIRETTA3168000132IT
1SDA069053R1RHD XT2-XT4 F/P STAND. DIRECT 3168000132IT
1SDA066476R1RHD XT2-XT4 W NORM. DIRETTA3168000132IT
1SDA066476R1RHD XT2-XT4 W STAND. DIRECT 3168000132IT
1SDA066158R1RHE A1-A2 STAND. RETURNED 225360093.9IT
1SDA066159R1RHE A3 F/P STAND. RETURNED 2822400117.6IT
1SDA054929R1RHE T4-T5 F/P STAND. RETURNED 3957600164.9IT
1SDA054933R1RHE T4-T5 W STAND. RETURNED 3957600164.9IT
1SDA060409R1RHE T6 F STAND. RETURNED 5349600222.9IT
1SDA060411R1RHE T6 W STAND. RETURNED 5349600222.9IT
1SDA062122R1RHE T7 F/W NORM. RETURNED 6804000283.5IT
1SDA062122R1RHE T7 F/W NORM. RETURNED 6804000283.5IT
1SDA066479R1RHE XT1-XT3 F/P STAND. RETURNED 3321600138.4IT
1SDA069055R1RHE XT2-XT4 F/P STAND. RETURNED 3957600164.9IT
1SDA066480R1RHE XT2-XT4 W STAND. RETURNED 3957600164.9IT
1SDA054938R1RHE_IP54 T4..T7PROTECTION IP54 ROT.HANDL2416800100.7IT
1SDA066587R1RHEIP54 XT1..XT4 PROTECT. IP54 ROT.HANDL81120033.8IT
1SDA066587R1RHEIP54 XT1..XT4 PROTECT. IP54 ROT.HANDL81120033.8IT
1SDA062169R1RIGHT SLIDING CONTAC.FP C.BR.T7M-X1 204240085.1IT
1SDA062166R1RIGHT SLIDING CONTAC.MP C.BR.T7-T7M-X1 223440093.1IT
1SDA073770R1RTC 250VAC E1.2211920088.3IT
1SDA073773R1RTC 250VAC E2.2...E6.2211920088.3IT
1SDA073776R1S51 250V E1.2222960092.9IT
1SDA073778R1S51 250V E2.2...E6.23120000130IT
1SDA062080R1SCR T7M-X1 110...120Va.c./d.c. 5714400238.1IT
1SDA063550R1SCR T7M-X1 220...240Va.c./d.c. 5714400238.1CN
1SDA062076R1SCR T7M-X1 24Va.c./d.c. 5714400238.1CN
1SDA062082R1SCR T7M-X1 380...400Va.c. 5714400238.1IT
1SDA062083R1SCR T7M-X1 415...440Va.c. 5714400238.1IT
1SDA062078R1SCR T7M-X1 48Va.c./d.c. 5714400238.1IT
1SDA062069R1SOR T7-T7M-X1 110...120Va.c./d.c. 5714400238.1IT
1SDA063548R1SOR T7-T7M-X1 220...240Va.c./d.c. 5714400238.1CN
1SDA062065R1SOR T7-T7M-X1 24Va.c./d.c. 5714400238.1CN
1SDA062071R1SOR T7-T7M-X1 380...400Va.c. 5714400238.1IT
1SDA062072R1SOR T7-T7M-X1 415...440Va.c. 5714400238.1IT
1SDA062067R1SOR T7-T7M-X1 48Va.c./d.c. 5714400238.1IT
1SDA066136R1SOR-C A1-A2 110-127Vac-110-125Vdc 170160070.9CN
1SDA066133R1SOR-C A1-A2 12 Vdc 170160070.9CN
1SDA066137R1SOR-C A1-A2 220-240Vac-220-250Vdc 170160070.9CN
1SDA066134R1SOR-C A1-A2 24-30 Vac/dc 170160070.9CN
1SDA066138R1SOR-C A1-A2 380-440 Vac 170160070.9CN
1SDA066141R1SOR-C A1-A2 480-525 Vac 170160070.9IT
1SDA066135R1SOR-C A1-A2 48-60 Vac/dc 170160070.9CN
1SDA054872R1SOR-C T4-T5-T6 110..127Vac - 110..125Vdc3204000133.5IT
1SDA054872R1SOR-C T4-T5-T6 110..127Vac - 110..125Vdc3204000133.5IT
1SDA054869R1SOR-C T4-T5-T6 12 Vdc 3204000133.5IT
1SDA054869R1SOR-C T4-T5-T6 12 Vdc 3204000133.5IT
1SDA054873R1SOR-C T4-T5-T6 220..240Vac - 220..250Vdc3204000133.5IT
1SDA054873R1SOR-C T4-T5-T6 220..240Vac - 220..250Vdc3204000133.5IT
1SDA054870R1SOR-C T4-T5-T6 24...30 Vac/dc 3204000133.5IT
1SDA054870R1SOR-C T4-T5-T6 24...30 Vac/dc 3204000133.5IT
1SDA054874R1SOR-C T4-T5-T6 380...440 Vac 3204000133.5IT
1SDA054874R1SOR-C T4-T5-T6 380...440 Vac 3204000133.5IT
1SDA054871R1SOR-C T4-T5-T6 48...60 Vac/dc 3204000133.5IT
1SDA054871R1SOR-C T4-T5-T6 48...60 Vac/dc 3204000133.5IT
1SDA054875R1SOR-C T4-T5-T6 480...500 Vac 3204000133.5IT
1SDA054875R1SOR-C T4-T5-T6 480...500 Vac 3204000133.5IT
1SDA066324R1SOR-C XT1..XT4 F/P 110-127Vac-110-125Vdc238560099.4CN
1SDA066321R1SOR-C XT1..XT4 F/P 12 Vdc238560099.4CN
1SDA066325R1SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc238560099.4CN
1SDA066322R1SOR-C XT1..XT4 F/P 24-30 Vac/dc238560099.4CN
1SDA066326R1SOR-C XT1..XT4 F/P 380-440 Vac238560099.4CN
1SDA066327R1SOR-C XT1..XT4 F/P 480-525 Vac238560099.4CN
1SDA066323R1SOR-C XT1..XT4 F/P 48-60 Vac/dc238560099.4CN
1SDA066331R1SOR-C XT2-XT4 W 110-127Vac-110-125Vdc 2868000119.5IT
1SDA066328R1SOR-C XT2-XT4 W 12 Vdc 2868000119.5IT
1SDA066332R1SOR-C XT2-XT4 W 220-240Vac-220-250Vdc 2868000119.5IT
1SDA066329R1SOR-C XT2-XT4 W 24-30 Vac/dc 2868000119.5IT
1SDA066333R1SOR-C XT2-XT4 W 380-440 Vac 2868000119.5IT
1SDA066334R1SOR-C XT2-XT4 W 480-525 Vac 2868000119.5IT
1SDA066330R1SOR-C XT2-XT4 W 48-60 Vac/dc 2868000119.5IT
1SDA073895R1Support F/FP Type A,B,D E2.2…E6.26840000285CN
1SDA073897R1Support F/FP Type C E2.2…E6.28635200359.8CN
1SDA073893R1Support fixed circuit breakerType A E1.26333600263.9IT
1SDA073894R1Support fixed Type A E1.2 floor mounted6648000277IT
1SDA073896R1Support for fixed part Type A E1.26333600263.9IT
1SDA054737R1T4 P FP 3p EF 4015200167.3IT
1SDA054739R1T4 P FP 3p HR 6936000289IT
1SDA054738R1T4 P FP 3p VR 6936000289IT
1SDA054740R1T4 P FP 4p EF 5220000217.5IT
1SDA054742R1T4 P FP 4p HR 9014400375.6IT
1SDA054741R1T4 P FP 4p VR 9014400375.6IT
1SDA054743R1T4 W FP 3p EF 5700000237.5IT
1SDA054745R1T4 W FP 3p HR 8616000359IT
1SDA054744R1T4 W FP 3p VR 7413600308.9IT
1SDA054746R1T4 W FP 4p EF 11203200466.8IT
1SDA054748R1T4 W FP 4p HR 11203200466.8IT
1SDA054747R1T4 W FP 4p VR 8616000359IT
1SDA054597R1T4D 320 3p F F 13536000564IT
1SDA054598R1T4D 320 4p F F 18948000789.5IT
1SDA054133R1T4H 320 PR221DS-LS/I In=320 3p F F 20659200860.8IT
1SDA054137R1T4H 320 PR221DS-LS/I In=320 4p F F 289224001205.1IT
1SDA054141R1T4L 320 PR221DS-LS/I In=320 3p F F 262392001093.3IT
1SDA054145R1T4L 320 PR221DS-LS/I In=320 4p F F 367320001530.5IT
1SDA054117R1T4N 320 PR221DS-LS/I In=320 3p F F 16564800690.2IT
1SDA054121R1T4N 320 PR221DS-LS/I In=320 4p F F 23188800966.2IT
1SDA054125R1T4S 320 PR221DS-LS/I In=320 3p F F 19063200794.3IT
1SDA054129R1T4S 320 PR221DS-LS/I In=320 4p F F 266880001112IT
1SDA054749R1T5 400 P FP 3p EF 5700000237.5IT
1SDA054751R1T5 400 P FP 3p HR 9916800413.2IT
1SDA054750R1T5 400 P FP 3p VR 9916800413.2IT
1SDA054752R1T5 400 P FP 4p EF 7413600308.9IT
1SDA054754R1T5 400 P FP 4p HR 12892800537.2IT
1SDA054753R1T5 400 P FP 4p VR 12892800537.2IT
1SDA054755R1T5 400 W FP 3p EF 7646400318.6IT
1SDA054757R1T5 400 W FP 3p HR 12448800518.7IT
1SDA054756R1T5 400 W FP 3p VR 9938400414.1IT
1SDA054758R1T5 400 W FP 4p EF 16188000674.5IT
1SDA054761R1T5 400 W FP 4p HR 16188000674.5IT
1SDA054759R1T5 400 W FP 4p VR 12448800518.7IT
1SDA054762R1T5 630 P FP 3p EF 10948800456.2IT
1SDA054764R1T5 630 P FP 3p HR 11896800495.7IT
1SDA054763R1T5 630 P FP 3p VR 11896800495.7IT
1SDA054765R1T5 630 P FP 4p EF 8896800370.7IT
1SDA054767R1T5 630 P FP 4p HR 15468000644.5IT
1SDA054766R1T5 630 P FP 4p VR 15468000644.5IT
1SDA054768R1T5 630 W FP 3p EF 9175200382.3IT
1SDA054770R1T5 630 W FP 3p HR 14942400622.6IT
1SDA054769R1T5 630 W FP 3p VR 11928000497IT
1SDA054771R1T5 630 W FP 4p EF 19425600809.4IT
1SDA054774R1T5 630 W FP 4p HR 19425600809.4IT
1SDA054772R1T5 630 W FP 4p VR 14942400622.6IT
1SDA054599R1T5D 400 3p F F 16668000694.5IT
1SDA054600R1T5D 400 4p F F 21667200902.8IT
1SDA054601R1T5D 630 3p F F 19068000794.5IT
1SDA054602R1T5D 630 4p F F 249168001038.2IT
1SDA054349R1T5H 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F 20880000870IT
1SDA054357R1T5H 400 PR221DS-LS/I In=400 4p F F 271416001130.9IT
1SDA054412R1T5H 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F 369288001538.7IT
1SDA054416R1T5H 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F 480024002000.1IT
1SDA054365R1T5L 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F 298560001244IT
1SDA054373R1T5L 400 PR221DS-LS/I In=400 4p F F 388128001617.2IT
1SDA054420R1T5L 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F 406176001692.4IT
1SDA054424R1T5L 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F 528072002200.3IT
1SDA054317R1T5N 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F 17500800729.2IT
1SDA054325R1T5N 400 PR221DS-LS/I In=400 4p F F 22752000948IT
1SDA054396R1T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F 282744001178.1IT
1SDA054400R1T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F 367560001531.5IT
1SDA054333R1T5S 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F 19447200810.3IT
1SDA054341R1T5S 400 PR221DS-LS/I In=400 4p F F 252816001053.4IT
1SDA054404R1T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F 314160001309IT
1SDA054408R1T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F 408432001701.8IT
1SDA060384R1T6 W FP 3p EF 298632001244.3IT
1SDA060385R1T6 W FP 3p HR 298632001244.3IT
1SDA060386R1T6 W FP 3p VR 298632001244.3IT
1SDA060387R1T6 W FP 4p EF 388224001617.6IT
1SDA060388R1T6 W FP 4p HR 388224001617.6IT
1SDA060389R1T6 W FP 4p VR 388224001617.6IT
1SDA060345R1T6D 800 3p F F 22651200943.8IT
1SDA060346R1T6D 800 4p F F 294480001227IT
1SDA060289R1T6H 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F 493464002056.1IT
1SDA060294R1T6H 800 PR221DS-LS/I In=800 4p F F 641520002673IT
1SDA060299R1T6L 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F 592944002470.6IT
1SDA060305R1T6L 800 PR221DS-LS/I In=800 4p F F 770856003211.9IT
1SDA060268R1T6N 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F 386112001608.8IT
1SDA060273R1T6N 800 PR221DS-LS/I In=800 4p F F 501960002091.5IT
1SDA060278R1T6S 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F 428448001785.2IT
1SDA060283R1T6S 800 PR221DS-LS/I In=800 4p F F 556992002320.8IT
1SDA062032R1T7D 1000 3p F F 305808001274.2IT
1SDA062034R1T7D 1000 3p F F M 319128001329.7IT
1SDA062033R1T7D 1000 4p F F 397584001656.6IT
1SDA062035R1T7D 1000 4p F F M 414864001728.6IT
1SDA062036R1T7D 1250 3p F F 326208001359.2IT
1SDA062038R1T7D 1250 3p F F M 494040002058.5IT
1SDA062037R1T7D 1250 4p F F 424080001767IT
1SDA062039R1T7D 1250 4p F F M 442512001843.8IT
1SDA062040R1T7D 1600 3p F F 413472001722.8IT
1SDA062042R1T7D 1600 3p F F M 431448001797.7IT
1SDA062041R1T7D 1600 4p F F 537528002239.7IT
1SDA062043R1T7D 1600 4p F F M 560904002337.1IT
1SDA062770R1T7H 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F 533904002224.6IT
1SDA062786R1T7H 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F M 549912002291.3IT
1SDA062778R1T7H 1000 PR231/P LS/I In=1000A 4p F F 694032002891.8IT
1SDA062794R1T7H 1000 PR231/P LS/I In=1000A 4p F F M 714864002978.6IT
1SDA062898R1T7H 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F 587280002447IT
1SDA062914R1T7H 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F M 604920002520.5IT
1SDA062906R1T7H 1250 PR231/P LS/I In=1250A 4p F F 763440003181IT
1SDA062922R1T7H 1250 PR231/P LS/I In=1250A 4p F F M 786360003276.5IT
1SDA063026R1T7H 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F 876624003652.6IT
1SDA063042R1T7H 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F M 902928003762.2IT
1SDA063034R1T7H 1600 PR231/P LS/I In=1600A 4p F F 1139616004748.4IT
1SDA063050R1T7H 1600 PR231/P LS/I In=1600A 4p F F M 1173816004890.9IT
1SDA062658R1T7H 800 PR231/P LS/I In=800A 3p F F M 543744002265.6IT
1SDA062666R1T7H 800 PR231/P LS/I In=800A 4p F F M 706896002945.4IT
1SDA062802R1T7L 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F 651840002716IT
1SDA062818R1T7L 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F M 671376002797.4IT
1SDA062810R1T7L 1000 PR231/P LS/I In=1000A 4p F F 847392003530.8IT
1SDA062826R1T7L 1000 PR231/P LS/I In=1000A 4p F F M 872832003636.8IT
1SDA062930R1T7L 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F 701808002924.2IT
1SDA062946R1T7L 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F M 722856003011.9IT
1SDA062938R1T7L 1250 PR231/P LS/I In=1250A 4p F F 912360003801.5IT
1SDA062954R1T7L 1250 PR231/P LS/I In=1250A 4p F F M 939744003915.6IT
1SDA063058R1T7L 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F 1008600004202.5IT
1SDA063074R1T7L 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F M 1038864004328.6IT
1SDA063066R1T7L 1600 PR231/P LS/I In=1600A 4p F F 1311216005463.4IT
1SDA063082R1T7L 1600 PR231/P LS/I In=1600A 4p F F M 1350528005627.2IT
1SDA062690R1T7L 800 PR231/P LS/I In=800A 3p F F M 663888002766.2IT
1SDA062698R1T7L 800 PR231/P LS/I In=800A 4p F F M 863088003596.2IT
1SDA062738R1T7S 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F 466920001945.5IT
1SDA062754R1T7S 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F M 480936002003.9IT
1SDA062746R1T7S 1000 PR231/P LS/I In=1000A 4p F F 606984002529.1IT
1SDA062762R1T7S 1000 PR231/P LS/I In=1000A 4p F F M 625200002605IT
1SDA062866R1T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F 522264002176.1IT
1SDA062882R1T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F M 537936002241.4IT
1SDA062874R1T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 4p F F 678936002828.9IT
1SDA062890R1T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 4p F F M 699312002913.8IT
1SDA062994R1T7S 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F 755448003147.7IT
1SDA063010R1T7S 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F M 778128003242.2IT
1SDA063002R1T7S 1600 PR231/P LS/I In=1600A 4p F F 982128004092.2IT
1SDA063018R1T7S 1600 PR231/P LS/I In=1600A 4p F F M 1011600004215IT
1SDA061981R1T7S 800 PR231/P LS/I In=800A 3p F F M 475560001981.5IT
1SDA061989R1T7S 800 PR231/P LS/I In=800A 4p F F M 618240002576IT
1SDA062850R1T7V 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F M 717024002987.6IT
1SDA062858R1T7V 1000 PR231/P LS/I In=1000A 4p F F M 932136003883.9IT
1SDA062978R1T7V 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F M 795168003313.2IT
1SDA062986R1T7V 1250 PR231/P LS/I In=1250A 4p F F M 1033680004307IT
1SDA062722R1T7V 800 PR231/P LS/I In=800A 3p F F M 709008002954.2IT
1SDA062730R1T7V 800 PR231/P LS/I In=800A 4p F F M 921744003840.6IT
1SDA062045R1T7-X1 W FP 3p EF-EF 382536001593.9IT
1SDA062044R1T7-X1 W FP 3p HR-HR 382536001593.9IT
1SDA062049R1T7-X1 W FP 4p EF-EF 497328002072.2IT
1SDA062048R1T7-X1 W FP 4p HR-HR 497328002072.2IT
1SDA014040R1TERMINAL COVERS HIGH 3P S6-T6 121440050.6IT
1SDA014041R1TERMINAL COVERS HIGH 4P S6-T6 158400066IT
1SDA073906R1Terminals terminal box E1.2...E6.2 10pz167760069.9IT
1SDA062091R1UVR T7-T7M-X1 110...120Va.c./d.c. 7351200306.3IT
1SDA063552R1UVR T7-T7M-X1 220...240Va.c./d.c. 7351200306.3IT
1SDA062087R1UVR T7-T7M-X1 24Va.c./d.c. 7351200306.3IT
1SDA062093R1UVR T7-T7M-X1 380...400Va.c. 7351200306.3IT
1SDA062094R1UVR T7-T7M-X1 415...440Va.c. 7351200306.3IT
1SDA062089R1UVR T7-T7M-X1 48Va.c./d.c. 7351200306.3IT
1SDA066145R1UVR-C A1-A2 110-127Vac-110-125Vdc 216000090CN
1SDA066146R1UVR-C A1-A2 220-240Vac-220-250Vdc 216000090CN
1SDA066143R1UVR-C A1-A2 24-30 Vac/dc 216000090CN
1SDA066147R1UVR-C A1-A2 380-440 Vac 216000090CN
1SDA066144R1UVR-C A1-A2 48 Vac/dc 216000090IT
1SDA066148R1UVR-C A1-A2 480-525 Vac 216000090IT
1SDA054890R1UVR-C T4-T5-T6 110..127Vac - 110..125Vdc4946400206.1IT
1SDA054890R1UVR-C T4-T5-T6 110..127Vac - 110..125Vdc4946400206.1IT
1SDA054891R1UVR-C T4-T5-T6 220...250 Vac/dc 4946400206.1IT
1SDA054891R1UVR-C T4-T5-T6 220...250 Vac/dc 4946400206.1IT
1SDA054887R1UVR-C T4-T5-T6 24...30 Vac/dc 4946400206.1IT
1SDA054887R1UVR-C T4-T5-T6 24...30 Vac/dc 4946400206.1IT
1SDA054892R1UVR-C T4-T5-T6 380...440 Vac 4946400206.1IT
1SDA054892R1UVR-C T4-T5-T6 380...440 Vac 4946400206.1IT
1SDA054888R1UVR-C T4-T5-T6 48 Vac/dc 4946400206.1IT
1SDA054888R1UVR-C T4-T5-T6 48 Vac/dc 4946400206.1IT
1SDA054893R1UVR-C T4-T5-T6 480...500 Vac 4946400206.1IT
1SDA054893R1UVR-C T4-T5-T6 480...500 Vac 4946400206.1IT
1SDA054889R1UVR-C T4-T5-T6 60 Vac/dc 4946400206.1IT
1SDA054889R1UVR-C T4-T5-T6 60 Vac/dc 4946400206.1IT
1SDA069065R1UVR-C XT1...XT4 F/P 48 Vac/dc4365600181.9CN
1SDA066398R1UVR-C XT1..XT4 F/P 110-127Vac-110-125Vdc4365600181.9CN
1SDA066399R1UVR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc4365600181.9CN
1SDA066396R1UVR-C XT1..XT4 F/P 24-30 Vac/dc4365600181.9CN
1SDA066400R1UVR-C XT1..XT4 F/P 380-440 Vac4365600181.9CN
1SDA066401R1UVR-C XT1..XT4 F/P 480-525 Vac4365600181.9CN
1SDA066397R1UVR-C XT1..XT4 F/P 60 Vac/dc4365600181.9CN
1SDA066405R1UVR-C XT2-XT4 W 110-127Vac-110-125Vdc 4848000202IT
1SDA066406R1UVR-C XT2-XT4 W 220-240Vac-220-250Vdc 4848000202IT
1SDA066403R1UVR-C XT2-XT4 W 24-30 Vac/dc 4848000202IT
1SDA066407R1UVR-C XT2-XT4 W 380-440 Vac 4848000202IT
1SDA066408R1UVR-C XT2-XT4 W 480-525 Vac 4848000202IT
1SDA066404R1UVR-C XT2-XT4 W 60 Vac/dc 4848000202IT
1SDA055059R1X3 FOR PR222DS/P/PD T4..T6F >ALA.SIGN.-L166320069.3IT
1SDA055061R1X3 FOR PR222DS/P/PD T4..T6P/W >AL.SIGN-L166320069.3IT
1SDA068183R1XT1 P FP 3p EF 3283200136.8IT
1SDA068184R1XT1 P FP 3p HR 3609600150.4IT
1SDA068185R1XT1 P FP 4p EF 4368000182IT
1SDA068186R1XT1 P FP 4p HR 4368000182IT
1SDA066807R1XT1B 160 TMD 100-1000 3p F F 3583200149.3IT
1SDA066818R1XT1B 160 TMD 100-1000 4p F F4658400194.1IT
1SDA066808R1XT1B 160 TMD 125-1250 3p F F 3760800156.7IT
1SDA066809R1XT1B 160 TMD 160-1600 3p F F 4888800203.7IT
1SDA066888R1XT1B 160 TMD 160-1600 4p F F InN=100%4888800203.7IT
1SDA066820R1XT1B 160 TMD 160-1600 4p F F InN=50%6352800264.7IT
1SDA066799R1XT1B 160 TMD 16-450 3p F F 2584800107.7IT
1SDA066810R1XT1B 160 TMD 16-450 4p F F 3362400140.1IT
1SDA066800R1XT1B 160 TMD 20-450 3p F F 2584800107.7IT
1SDA066811R1XT1B 160 TMD 20-450 4p F F3362400140.1IT
1SDA066801R1XT1B 160 TMD 25-450 3p F F 2584800107.7IT
1SDA066812R1XT1B 160 TMD 25-450 4p F F3362400140.1IT
1SDA066802R1XT1B 160 TMD 32-450 3p F F 2584800107.7IT
1SDA066813R1XT1B 160 TMD 32-450 4p F F3362400140.1IT
1SDA066803R1XT1B 160 TMD 40-450 3p F F 2584800107.7IT
1SDA066814R1XT1B 160 TMD 40-450 4p F F3362400140.1IT
1SDA066804R1XT1B 160 TMD 50-500 3p F F 2985600124.4IT
1SDA066815R1XT1B 160 TMD 50-500 4p F F3880800161.7IT
1SDA066805R1XT1B 160 TMD 63-630 3p F F 2985600124.4IT
1SDA066816R1XT1B 160 TMD 63-630 4p F F3880800161.7IT
1SDA066806R1XT1B 160 TMD 80-800 3p F F 2985600124.4IT
1SDA066817R1XT1B 160 TMD 80-800 4p F F3880800161.7IT
1SDA067397R1XT1C 160 TMD 100-1000 3p F F3996000166.5IT
1SDA067406R1XT1C 160 TMD 100-1000 4p F F5193600216.4IT
1SDA067398R1XT1C 160 TMD 125-1250 3p F F4195200174.8IT
1SDA067409R1XT1C 160 TMD 125-1250 4p F F InN=100%5452800227.2IT
1SDA067399R1XT1C 160 TMD 160-1600 3p F F5452800227.2IT
1SDA067408R1XT1C 160 TMD 160-1600 4p F F InN=50%7084800295.2IT
1SDA067391R1XT1C 160 TMD 25-450 3p F F3672000153IT
1SDA067400R1XT1C 160 TMD 25-450 4p F F4776000199IT
1SDA067392R1XT1C 160 TMD 32-450 3p F F3672000153IT
1SDA067401R1XT1C 160 TMD 32-450 4p F F4776000199IT
1SDA067393R1XT1C 160 TMD 40-450 3p F F3672000153IT
1SDA067402R1XT1C 160 TMD 40-450 4p F F4776000199IT
1SDA067394R1XT1C 160 TMD 50-500 3p F F3904800162.7IT
1SDA067403R1XT1C 160 TMD 50-500 4p F F5076000211.5IT
1SDA067395R1XT1C 160 TMD 63-630 3p F F3904800162.7IT
1SDA067404R1XT1C 160 TMD 63-630 4p F F5076000211.5IT
1SDA067396R1XT1C 160 TMD 80-800 3p F F3996000166.5IT
1SDA067405R1XT1C 160 TMD 80-800 4p F F5193600216.4IT
1SDA068208R1XT1D 160 3p F F4888800203.7IT
1SDA068209R1XT1D 160 4p F F6352800264.7IT
1SDA067416R1XT1N 160 TMD 100-1000 3p F F4629600192.9IT
1SDA067424R1XT1N 160 TMD 100-1000 4p F F6019200250.8IT
1SDA067417R1XT1N 160 TMD 125-1250 3p F F5668800236.2IT
1SDA067427R1XT1N 160 TMD 125-1250 4p F F InN=100%7372800307.2IT
1SDA067418R1XT1N 160 TMD 160-1600 3p F F7596000316.5IT
1SDA067426R1XT1N 160 TMD 160-1600 4p F F InN=50%9876000411.5IT
1SDA067411R1XT1N 160 TMD 32-450 3p F F4629600192.9IT
1SDA067419R1XT1N 160 TMD 32-450 4p F F6019200250.8IT
1SDA067412R1XT1N 160 TMD 40-450 3p F F4629600192.9IT
1SDA067420R1XT1N 160 TMD 40-450 4p F F6019200250.8IT
1SDA067413R1XT1N 160 TMD 50-500 3p F F4629600192.9IT
1SDA067421R1XT1N 160 TMD 50-500 4p F F6019200250.8IT
1SDA067414R1XT1N 160 TMD 63-630 3p F F4629600192.9IT
1SDA067422R1XT1N 160 TMD 63-630 4p F F6019200250.8IT
1SDA067415R1XT1N 160 TMD 80-800 3p F F4629600192.9IT
1SDA067423R1XT1N 160 TMD 80-800 4p F F6019200250.8IT
1SDA068187R1XT2 P FP 3p EF3456000144IT
1SDA068187R1XT2 P FP 3p EF 3456000144IT
1SDA068189R1XT2 P FP 3p HR 3801600158.4IT
1SDA068190R1XT2 P FP 4p EF5042400210.1IT
1SDA068190R1XT2 P FP 4p EF 5042400210.1IT
1SDA068191R1XT2 P FP 4p HR 4596000191.5IT
1SDA068200R1XT2 W FP 3p EF 5416800225.7IT
1SDA068201R1XT2 W FP 3p HR 5956800248.2IT
1SDA068202R1XT2 W FP 4p EF 7202400300.1IT
1SDA068203R1XT2 W FP 4p HR 7202400300.1IT
1SDA067602R1XT2H 160 TMA 100-1000 3p F F7500000312.5IT
1SDA067623R1XT2H 160 TMA 100-1000 4p F F9748800406.2IT
1SDA067603R1XT2H 160 TMA 125-1250 3p F F10336800430.7IT
1SDA067624R1XT2H 160 TMA 125-1250 4p F F InN=50%13440000560IT
1SDA067604R1XT2H 160 TMA 160-1600 3p F F12480000520IT
1SDA067625R1XT2H 160 TMA 160-1600 4p F F InN=50%16226400676.1IT
1SDA067598R1XT2H 160 TMA 40-400 3p F F7500000312.5IT
1SDA067619R1XT2H 160 TMA 40-400 4p F F9748800406.2IT
1SDA067599R1XT2H 160 TMA 50-500 3p F F7500000312.5IT
1SDA067620R1XT2H 160 TMA 50-500 4p F F9748800406.2IT
1SDA067600R1XT2H 160 TMA 63-630 3p F F7500000312.5IT
1SDA067621R1XT2H 160 TMA 63-630 4p F F9748800406.2IT
1SDA067601R1XT2H 160 TMA 80-800 3p F F7500000312.5IT
1SDA067622R1XT2H 160 TMA 80-800 4p F F9748800406.2IT
1SDA067594R1XT2H 160 TMD 16-300 3p F F7500000312.5IT
1SDA067615R1XT2H 160 TMD 16-300 4p F F9748800406.2IT
1SDA067595R1XT2H 160 TMD 20-300 3p F F7500000312.5IT
1SDA067616R1XT2H 160 TMD 20-300 4p F F9748800406.2IT
1SDA067596R1XT2H 160 TMD 25-300 3p F F7500000312.5IT
1SDA067617R1XT2H 160 TMD 25-300 4p F F9748800406.2IT
1SDA067597R1XT2H 160 TMD 32-320 3p F F7500000312.5IT
1SDA067618R1XT2H 160 TMD 32-320 4p F F9748800406.2IT
1SDA067646R1XT2L 160 TMA 100-1000 3p F F9000000375IT
1SDA067647R1XT2L 160 TMA 125-1250 3p F F12405600516.9IT
1SDA067648R1XT2L 160 TMA 160-1600 3p F F14978400624.1IT
1SDA067642R1XT2L 160 TMA 40-400 3p F F9000000375IT
1SDA067643R1XT2L 160 TMA 50-500 3p F F9000000375IT
1SDA067644R1XT2L 160 TMA 63-630 3p F F9000000375IT
1SDA067645R1XT2L 160 TMA 80-800 3p F F9000000375IT
1SDA067667R1XT2L 160 TMA 100-1000 4p F F11700000487.5IT
1SDA067668R1XT2L 160 TMA 125-1250 4p F F InN=50%16125600671.9IT
1SDA067669R1XT2L 160 TMA 160-1600 4p F F InN=50%19471200811.3IT
1SDA067663R1XT2L 160 TMA 40-400 4p F F11700000487.5IT
1SDA067664R1XT2L 160 TMA 50-500 4p F F11700000487.5IT
1SDA067665R1XT2L 160 TMA 63-630 4p F F11700000487.5IT
1SDA067666R1XT2L 160 TMA 80-800 4p F F11700000487.5IT
1SDA067638R1XT2L 160 TMD 16-300 3p F F9000000375IT
1SDA067659R1XT2L 160 TMD 16-300 4p F F11700000487.5IT
1SDA067640R1XT2L 160 TMD 25-300 3p F F9000000375IT
1SDA067661R1XT2L 160 TMD 25-300 4p F F11700000487.5IT
1SDA067641R1XT2L 160 TMD 32-320 3p F F9000000375IT
1SDA067662R1XT2L 160 TMD 32-320 4p F F11700000487.5IT
1SDA067000R1XT2N 160 TMD 1.6-16 3p F F6945600289.4IT
1SDA067021R1XT2N 160 TMD 1.6-16 4p F F9028800376.2IT
1SDA067008R1XT2N 160 TMD 10-100 3p F F6945600289.4IT
1SDA067029R1XT2N 160 TMD 10-100 4p F F9028800376.2IT
1SDA067009R1XT2N 160 TMD 12.5-125 3p F F6945600289.4IT
1SDA067030R1XT2N 160 TMD 12.5-125 4p F F9028800376.2IT
1SDA067010R1XT2N 160 TMD 16-300 3p F F6945600289.4IT
1SDA067031R1XT2N 160 TMD 16-300 4p F F9028800376.2IT
1SDA067002R1XT2N 160 TMD 2.5-25 3p F F6945600289.4IT
1SDA067023R1XT2N 160 TMD 2.5-25 4p F F9028800376.2IT
1SDA067011R1XT2N 160 TMD 20-300 3p F F6945600289.4IT
1SDA067032R1XT2N 160 TMD 20-300 4p F F9028800376.2IT
1SDA067001R1XT2N 160 TMD 2-20 3p F F6945600289.4IT
1SDA067022R1XT2N 160 TMD 2-20 4p F F9028800376.2IT
1SDA067012R1XT2N 160 TMD 25-300 3p F F6945600289.4IT
1SDA067033R1XT2N 160 TMD 25-300 4p F F9028800376.2IT
1SDA067003R1XT2N 160 TMD 3.2-32 3p F F6945600289.4IT
1SDA067024R1XT2N 160 TMD 3.2-32 4p F F9028800376.2IT
1SDA067004R1XT2N 160 TMD 4-40 3p F F6945600289.4IT
1SDA067025R1XT2N 160 TMD 4-40 4p F F9028800376.2IT
1SDA067005R1XT2N 160 TMD 5-50 3p F F6945600289.4IT
1SDA067026R1XT2N 160 TMD 5-50 4p F F9028800376.2IT
1SDA067006R1XT2N 160 TMD 6.3-63 3p F F6945600289.4IT
1SDA067027R1XT2N 160 TMD 6.3-63 4p F F9028800376.2IT
1SDA067007R1XT2N 160 TMD 8-80 3p F F6945600289.4IT
1SDA067028R1XT2N 160 TMD 8-80 4p F F9028800376.2IT
1SDA067558R1XT2S 160 TMA 100-1000 3p F F7221600300.9IT
1SDA067579R1XT2S 160 TMA 100-1000 4p F F9388800391.2IT
1SDA067559R1XT2S 160 TMA 125-1250 3p F F9648000402IT
1SDA067580R1XT2S 160 TMA 125-1250 4p F F InN=50%12540000522.5IT
1SDA067560R1XT2S 160 TMA 160-1600 3p F F12240000510IT
1SDA067581R1XT2S 160 TMA 160-1600 4p F F InN=50%15909600662.9IT
1SDA067554R1XT2S 160 TMA 40-400 3p F F7221600300.9IT
1SDA067575R1XT2S 160 TMA 40-400 4p F F9388800391.2IT
1SDA067555R1XT2S 160 TMA 50-500 3p F F7221600300.9IT
1SDA067576R1XT2S 160 TMA 50-500 4p F F9388800391.2IT
1SDA067556R1XT2S 160 TMA 63-630 3p F F7221600300.9IT
1SDA067577R1XT2S 160 TMA 63-630 4p F F9388800391.2IT
1SDA067557R1XT2S 160 TMA 80-800 3p F F7221600300.9IT
1SDA067578R1XT2S 160 TMA 80-800 4p F F9388800391.2IT
1SDA067550R1XT2S 160 TMD 16-300 3p F F7221600300.9IT
1SDA067571R1XT2S 160 TMD 16-300 4p F F9388800391.2IT
1SDA067551R1XT2S 160 TMD 20-300 3p F F7221600300.9IT
1SDA067572R1XT2S 160 TMD 20-300 4p F F9388800391.2IT
1SDA067552R1XT2S 160 TMD 25-300 3p F F7221600300.9IT
1SDA067573R1XT2S 160 TMD 25-300 4p F F9388800391.2IT
1SDA067553R1XT2S 160 TMD 32-320 3p F F7221600300.9IT
1SDA067574R1XT2S 160 TMD 32-320 4p F F9388800391.2IT
1SDA068192R1XT3 P FP 3p EF4320000180IT
1SDA068192R1XT3 P FP 3p EF 4320000180IT
1SDA068193R1XT3 P FP 3p HR 4752000198IT
1SDA068194R1XT3 P FP 4p EF6300000262.5IT
1SDA068194R1XT3 P FP 4p EF 6300000262.5IT
1SDA068195R1XT3 P FP 4p HR 5743200239.3IT
1SDA068210R1XT3D 250 3p F F9364800390.2IT
1SDA068211R1XT3D 250 4p F F12177600507.4IT
1SDA068058R1XT3N 250 TMD 200-2000 3p F F8642400360.1IT
1SDA068065R1XT3N 250 TMD 200-2000 4p F F InN=50%11236800468.2IT
1SDA068059R1XT3N 250 TMD 250-2500 3p F F9364800390.2IT
1SDA068066R1XT3N 250 TMD 250-2500 4p F F InN=50%12177600507.4IT
1SDA068220R1XT3S 250 TMD 200-2000 3p F F9693600403.9IT
1SDA068227R1XT3S 250 TMD 200-2000 4p F F InN=50%12600000525IT
1SDA068221R1XT3S 250 TMD 250-2500 3p F F10701600445.9IT
1SDA068228R1XT3S 250 TMD 250-2500 4p F F InN=50%13910400579.6IT
1SDA068196R1XT4 P FP 3p EF4015200167.3IT
1SDA068196R1XT4 P FP 3p EF4015200167.3IT
1SDA068196R1XT4 P FP 3p EF 4015200167.3IT
1SDA068197R1XT4 P FP 3p HR6936000289IT
1SDA068197R1XT4 P FP 3p HR6936000289IT
1SDA068197R1XT4 P FP 3p HR 6936000289IT
1SDA068198R1XT4 P FP 4p EF5220000217.5IT
1SDA068198R1XT4 P FP 4p EF 5220000217.5IT
1SDA068199R1XT4 P FP 4p HR9014400375.6IT
1SDA068199R1XT4 P FP 4p HR 9014400375.6IT
1SDA068204R1XT4 W FP 3p EF5700000237.5IT
1SDA068204R1XT4 W FP 3p EF 5700000237.5IT
1SDA068205R1XT4 W FP 3p HR7413600308.9IT
1SDA068205R1XT4 W FP 3p HR 7413600308.9IT
1SDA068206R1XT4 W FP 4p EF11203200466.8IT
1SDA068206R1XT4 W FP 4p EF 11203200466.8IT
1SDA068207R1XT4 W FP 4p HR8616000359IT
1SDA068207R1XT4 W FP 4p HR 8616000359IT
1SDA068343R1XT4H 250 TMA 200-2000 3p F F14822400617.6IT
1SDA068362R1XT4H 250 TMA 200-2000 4p F F InN=100%20752800864.7IT
1SDA068345R1XT4H 250 TMA 250-2500 3p F F16365600681.9IT
1SDA068364R1XT4H 250 TMA 250-2500 4p F F InN=100%22912800954.7IT
1SDA068555R1XT4L 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F21604800900.2IT
1SDA068575R1XT4L 250 Ekip LS/I In=250A 4p F F302424001260.1IT
1SDA073685R1YC E1.2..E6.2 110-120 VAC/DC5546400231.1IT
1SDA073687R1YC E1.2..E6.2 220-240 VAC/DC5546400231.1IT
1SDA073681R1YC E1.2..E6.2 24 VAC/DC5546400231.1IT
1SDA073690R1YC E1.2..E6.2 380-400 VAC7132800297.2IT
1SDA073683R1YC E1.2..E6.2 48 VAC/DC5546400231.1IT
1SDA073672R1YO E1.2..E6.2 110-120 VAC/DC5546400231.1IT
1SDA073674R1YO E1.2..E6.2 220-240 VAC/DC5546400231.1IT
1SDA073668R1YO E1.2..E6.2 24 VAC/DC5546400231.1IT
1SDA073677R1YO E1.2..E6.2 380-400 VAC7132800297.2IT
1SDA073670R1YO E1.2..E6.2 48 VAC/DC5546400231.1IT
1SDA073698R1YU E1.2..E6.2 110-120 VAC/DC7204800300.2IT
1SDA073700R1YU E1.2..E6.2 220-240 VAC/DC7204800300.2IT
1SDA073694R1YU E1.2..E6.2 24 VAC/DC7204800300.2IT
1SDA073703R1YU E1.2..E6.2 380-400 VAC7204800300.2IT
1SDA073696R1YU E1.2..E6.2 48 VAC/DC7204800300.2IT
1SDA067044R1XT2N 160 MF 1 Im=14 3p F F 8332800347.2IT
1SDA067045R1XT2N 160 MF 2 Im=28 3p F F 8332800347.2IT
1SDA067046R1XT2N 160 MF 4 Im=56 3p F F 8332800347.2IT
1SDA067047R1XT2N 160 MF 8,5 Im=120 3p F F 8332800347.2IT
1SDA067048R1XT2N 160 MF 12,5 Im=175 3p F F 8332800347.2IT
1SDA067049R1XT2N 160 MA 20 Im=120...280 3p F F 8332800347.2IT
1SDA067050R1XT2N 160 MA 32 Im=192...448 3p F F 8332800347.2IT
1SDA067051R1XT2N 160 MA 52 Im=314...728 3p F F 8332800347.2IT
1SDA067052R1XT2N 160 MA 80 Im=480...1120 3p F F 8332800347.2IT
1SDA067053R1XT2N 160 MA 100 Im=600...1400 3p F F 8332800347.2IT
1SDA076529R1XT2N 160 MA 160 Im=960à2240 3p F F 9014400375.6IT
1SDA068121R1XT4N 250 MA 200 Im=1000...2000 3p F F 13108800546.2IT
1SDA067760R1XT2S 160 MF 1 Im=14 3p F F 8666400361.1IT
1SDA067761R1XT2S 160 MF 2 Im=28 3p F F 8666400361.1IT
1SDA067762R1XT2S 160 MF 4 Im=56 3p F F 8666400361.1IT
1SDA067763R1XT2S 160 MF 8,5 Im=120 3p F F 8666400361.1IT
1SDA067764R1XT2S 160 MF 12,5 Im=175 3p F F 8666400361.1IT
1SDA067765R1XT2S 160 MA 20 Im=120...280 3p F F 8666400361.1IT
1SDA067766R1XT2S 160 MA 32 Im=192...448 3p F F 8666400361.1IT
1SDA067767R1XT2S 160 MA 52 Im=314...728 3p F F 8666400361.1IT
1SDA067768R1XT2S 160 MA 80 Im=480...1120 3p F F 8666400361.1IT
1SDA067769R1XT2S 160 MA 100 Im=600...1400 3p F F 8666400361.1IT
1SDA076530R1XT2S 160 MA 160 Im=960à2240 3p F F 9376800390.7IT
1SDA068440R1XT4S 250 MA 200 Im=1000...2000 3p F F 14335200597.3IT
1SDA067770R1XT2H 160 MF 1 Im=14 3p F F 9000000375IT
1SDA067771R1XT2H 160 MF 2 Im=28 3p F F 9000000375IT
1SDA067772R1XT2H 160 MF 4 Im=56 3p F F 9000000375IT
1SDA067773R1XT2H 160 MF 8,5 Im=120 3p F F 9000000375IT
1SDA067774R1XT2H 160 MF 12,5 Im=175 3p F F 9000000375IT
1SDA067775R1XT2H 160 MA 20 Im=120...280 3p F F 9000000375IT
1SDA067776R1XT2H 160 MA 32 Im=192...448 3p F F 9000000375IT
1SDA067777R1XT2H 160 MA 52 Im=314...728 3p F F 9000000375IT
1SDA067778R1XT2H 160 MA 80 Im=480...1120 3p F F 9000000375IT
1SDA067779R1XT2H 160 MA 100 Im=600...1400 3p F F 9000000375IT
1SDA076535R1XT2H 160 MA 160 Im=960à2240 3p F F 9736800405.7IT
1SDA068450R1XT4H 250 MA 200 Im=1000...2000 3p F F 18794400783.1IT
1SDA067086R1XT2N 160 Ekip M-I In=20A 3p F F 18832800784.7IT
1SDA067087R1XT2N 160 Ekip M-I In=32A 3p F F 18832800784.7IT
1SDA067088R1XT2N 160 Ekip M-I In=52A 3p F F 18832800784.7IT
1SDA067089R1XT2N 160 Ekip M-I In=100A 3p F F 18832800784.7IT
1SDA067063R1XT2N 160 Ekip I In=160A 3p F F 16795200699.8IT
1SDA068131R1XT4N 250 Ekip I In=250A 3p F F 16236000676.5IT
1SDA067829R1XT2S 160 Ekip M-I In=20A 3p F F 19171200798.8IT
1SDA067830R1XT2S 160 Ekip M-I In=32A 3p F F 19171200798.8IT
1SDA067831R1XT2S 160 Ekip M-I In=52A 3p F F 19171200798.8IT
1SDA067832R1XT2S 160 Ekip M-I In=100A 3p F F 19171200798.8IT
1SDA067809R1XT2S 160 Ekip I In=160A 3p F F 17136000714IT
1SDA068480R1XT4S 250 Ekip I In=250A 3p F F 17935200747.3IT
1SDA067886R1XT2H 160 Ekip M-I In=20A 3p F F 19509600812.9IT
1SDA067887R1XT2H 160 Ekip M-I In=32A 3p F F 19509600812.9IT
1SDA067888R1XT2H 160 Ekip M-I In=52A 3p F F 19509600812.9IT
1SDA067889R1XT2H 160 Ekip M-I In=100A 3p F F 19509600812.9IT
1SDA067866R1XT2H 160 Ekip I In=160A 3p F F 17474400728.1IT
1SDA068520R1XT4H 250 Ekip I In=250A 3p F F 19641600818.4IT
1SDA067352R1Ekip M-LIU In=25A XT2 3p 12444000518.5IT
1SDA067353R1Ekip M-LIU In=63A XT2 3p 12444000518.5IT
1SDA067354R1Ekip M-LIU In=100A XT2 3p 12444000518.5IT
1SDA067355R1EKIP M-LIU IN=160A XT2 3P 13824000576IT
1SDA067357R1Ekip M-LRIU In=25A XT2 3p 14642400610.1IT
1SDA067358R1Ekip M-LRIU In=63A XT2 3p 14642400610.1IT
1SDA067359R1Ekip M-LRIU In=100A XT2 3p 14642400610.1IT
1SDA068036R1Ekip M-LRIU In=160A XT4 3p 264048001100.2IT
1SDA068037R1Ekip M-LRIU In=200A XT4 3p 264048001100.2IT
1SDA068163R1XT2N 160 BREAKING PART 3p F F 10742400447.6IT
1SDA068289R1XT4N 160 BREAKING PART 3p F F 8623200359.3IT
1SDA068164R1XT2S 160 BREAKING PART 3p F F 11080800461.7IT
1SDA068290R1XT4S 160 BREAKING PART 3p F F 10029600417.9IT
1SDA068165R1XT2H 160 BREAKING PART 3p F F 11419200475.8IT
1SDA068291R1XT4H 160 BREAKING PART 3p F F 11428800476.2IT
1SDA068071R1XT3N 250 MA 100 Im=600...1200 3p F F 10372800432.2IT
1SDA068072R1XT3N 250 MA 125 Im=750...1500 3p F F 10372800432.2IT
1SDA068073R1XT3N 250 MA 160 Im=960...1920 3p F F 10372800432.2IT
1SDA068074R1XT3N 250 MA 200 Im=1200...2400 3p F F 10372800432.2IT
1SDA068279R1XT3S 250 MA 100 Im=600...1200 3p F F 11630400484.6IT
1SDA068280R1XT3S 250 MA125 Im=750...1500 3p F F 11630400484.6IT
1SDA068281R1XT3S 250 MA160 Im=960...1920 3p F F 11630400484.6IT
1SDA068282R1XT3S 250 MA200 Im=1200...2400 3p F F 11630400484.6IT
1SDA054118R1T4N 320 PR221DS-I In=320 3p F F 16564800690.2IT
1SDA054126R1T4S 320 PR221DS-I In=320 3p F F 19063200794.3IT
1SDA054134R1T4H 320 PR221DS-I In=320 3p F F 20659200860.8IT
1SDA054319R1T5N 400 PR221DS-I In=400 3p F F 17500800729.2IT
1SDA054397R1T5N 630 PR221DS-I In=630 3p F F 282744001178.1IT
1SDA054335R1T5S 400 PR221DS-I In=400 3p F F 19447200810.3IT
1SDA054405R1T5S 630 PR221DS-I In=630 3p F F 314160001309IT
1SDA054351R1T5H 400 PR221DS-I In=400 3p F F 20880000870IT
1SDA054413R1T5H 630 PR221DS-I In=630 3p F F 369288001538.7IT
1SDA054551R1T5N 400 Ekip M-LRIU In=320 3p F F 299136001246.4IT
1SDA064157R1T5N 630 Ekip M-LRIU In 400 3p F F338016001408.4IT
1SDA054553R1T5S 400 Ekip M-LRIU In=320 3p F F 328104001367.1IT
1SDA064158R1T5S 630 Ekip M-LRIU In 400 3p F F370776001544.9IT
1SDA054555R1T5L 400 Ekip M-LRIU In=320 3p F F 658848002745.2IT
1SDA064160R1T5L 630 Ekip M-LRIU In=400 3p F F744504003102.1IT
1SDA060269R1T6N 800 PR221DS-I In=800 3p F F 386112001608.8IT
1SDA060538R1T6N 1000 PR221DS-I In=1000 3p F F 405408001689.2IT
1SDA060279R1T6S 800 PR221DS-I In=800 3p F F 428448001785.2IT
1SDA060548R1T6S 1000 PR221DS-I In=1000 3p F F 449904001874.6IT
1SDA060290R1T6H 800 PR221DS-I In=800 3p F F 493464002056.1IT
1SDA060562R1T6H 1000 PR221DS-I In=1000 3p F F 518136002158.9IT
1SDA060311R1T6N 800 Ekip M-LRIU In=630 3p F F 542424002260.1IT
1SDA060312R1T6S 800 Ekip M-LRIU In=630 3p F F 558480002327IT
1SDA060313R1T6H 800 Ekip M-LRIU In=630 3p F F 570288002376.2IT
1SDA062865R1T7S 1250 PR231/P I In=1250A 3p F F 522264002176.1IT
1SDA062993R1T7S 1600 PR231/P I In=1600A 3p F F 755448003147.7IT
1SDA062897R1T7H 1250 PR231/P I In=1250A 3p F F 587280002447IT
1SDA063025R1T7H 1600 PR231/P I In=1600A 3p F F 876624003652.6IT
1SDA062881R1T7S 1250 PR231/P I In=1250A 3p F F M 537936002241.4IT
1SDA063009R1T7S 1600 PR231/P I In=1600A 3p F F M 778128003242.2IT
1SDA062913R1T7H 1250 PR231/P I In=1250A 3p F F M 604920002520.5IT
1SDA063041R1T7H 1600 PR231/P I In=1600A 3p F F M 902928003762.2IT
1SCA022353R4890OA1G0135280014.7BG
1SCA022353R4970OA1G1035280014.7BG
1SCA022379R8100OA2G1175600031.5BG
1SCA022456R7410OA3G0140080016.7BG
1SCA022744R2240OA8G0150880021.2BG
1SCA022190R3260OBEA0162400026FI
1SCA022190R3000OBEA1062400026FI
1SCA116892R1001ODPSE230C10272000428EE
1SCA022714R8810OEA2863360026.4FI
1SCA022627R0580OFAF000H1051840021.6HU
1SCA022627R1550OFAF000H10051840021.6HU
1SCA022627R0660OFAF000H1651840021.6HU
1SCA022627R0230OFAF000H251840021.6HU
1SCA022627R0740OFAF000H2051840021.6HU
1SCA022627R0820OFAF000H2551840021.6HU
1SCA022627R0910OFAF000H3251840021.6HU
1SCA022627R1040OFAF000H3551840021.6HU
1SCA022627R0310OFAF000H451840021.6HU
1SCA022627R1120OFAF000H4051840021.6HU
1SCA022627R1210OFAF000H5051840021.6HU
1SCA022627R0400OFAF000H651840021.6HU
1SCA022627R1390OFAF000H6351840021.6HU
1SCA022627R1470OFAF000H8051840021.6HU
1SCA022627R1630OFAF00H12562640026.1HU
1SCA022627R1710OFAF00H16062640026.1HU
1SCA022627R1980OFAF0H1083040034.6HU
1SCA022627R2950OFAF0H10083040034.6HU
1SCA022627R3090OFAF0H12583040034.6HU
1SCA022627R2010OFAF0H1683040034.6HU
1SCA022627R3170OFAF0H16083040034.6HU
1SCA022627R2100OFAF0H2083040034.6HU
1SCA022629R5140OFAF0H20083040034.6HU
1SCA022629R5220OFAF0H22483040034.6HU
1SCA022627R2280OFAF0H2583040034.6HU
1SCA022629R5310OFAF0H25083040034.6HU
1SCA022627R2360OFAF0H3283040034.6HU
1SCA022627R2440OFAF0H3583040034.6HU
1SCA022627R2520OFAF0H4083040034.6HU
1SCA022627R2610OFAF0H5083040034.6HU
1SCA022627R1800OFAF0H683040034.6HU
1SCA022627R2790OFAF0H6383040034.6HU
1SCA022627R2870OFAF0H8083040034.6HU
1SCA022627R4140OFAF1H10091440038.1HU
1SCA022627R4220OFAF1H12591440038.1HU
1SCA022627R3250OFAF1H1691440038.1HU
1SCA022627R4310OFAF1H16091440038.1HU
1SCA022627R3330OFAF1H2091440038.1HU
1SCA022627R4490OFAF1H20091440038.1HU
1SCA022627R4570OFAF1H22491440038.1HU
1SCA022627R3410OFAF1H2591440038.1HU
1SCA022627R4650OFAF1H25091440038.1HU
1SCA022627R4730OFAF1H31591440038.1HU
1SCA022627R3500OFAF1H3291440038.1HU
1SCA022627R3680OFAF1H3591440038.1HU
1SCA022701R4520OFAF1H35591440038.1HU
1SCA022627R3760OFAF1H4091440038.1HU
1SCA022627R3840OFAF1H5091440038.1HU
1SCA022627R3920OFAF1H6391440038.1HU
1SCA022627R4060OFAF1H8091440038.1HU
1SCA022627R5380OFAF2H100128880053.7HU
1SCA022627R5460OFAF2H125128880053.7HU
1SCA022627R5540OFAF2H160128880053.7HU
1SCA022627R5620OFAF2H200128880053.7HU
1SCA022627R5710OFAF2H224128880053.7HU
1SCA022627R5890OFAF2H250128880053.7HU
1SCA022627R5970OFAF2H300128880053.7HU
1SCA022627R6010OFAF2H315128880053.7HU
1SCA022627R4810OFAF2H35128880053.7HU
1SCA022627R6190OFAF2H355128880053.7HU
1SCA022627R4900OFAF2H40128880053.7HU
1SCA022627R6270OFAF2H400128880053.7HU
1SCA022706R3900OFAF2H425128880053.7HU
1SCA022627R5030OFAF2H50128880053.7HU
1SCA022701R4610OFAF2H500128880053.7HU
1SCA022627R5110OFAF2H63128880053.7HU
1SCA022627R5200OFAF2H80128880053.7HU
1SCA022627R6350OFAF3H250220320091.8HU
1SCA022627R6430OFAF3H300220320091.8HU
1SCA022627R6510OFAF3H315220320091.8HU
1SCA022627R6600OFAF3H355220320091.8HU
1SCA022627R6780OFAF3H400220320091.8HU
1SCA022627R6860OFAF3H425220320091.8HU
1SCA022627R6940OFAF3H450220320091.8HU
1SCA022627R7080OFAF3H500220320091.8HU
1SCA022627R7160OFAF3H630220320091.8HU
1SCA022627R7240OFAF3H800220320091.8HU
1SCA022637R3980OFAF4AH5007488000312HU
1SCA022637R4010OFAF4AH6308200800341.7HU
1SCA022637R4100OFAF4AH8008200800341.7HU
1SCA022627R7750OFAF4H10007488000312HU
1SCA022627R7830OFAF4H12507488000312HU
1SCA022627R7320OFAF4H4007413600308.9HU
1SCA022627R7410OFAF4H5007413600308.9HU
1SCA022627R7590OFAF4H6307413600308.9HU
1SCA022627R7670OFAF4H8007413600308.9HU
1SCA022381R1560OHB125J12118080049.2EE
1SCA022589R3340OHB125J12E011140400058.5EE
1SCA022652R2220OHB125J12T139200058EE
1SCA022865R9430OHB150J12P236160098.4FI
1SCA022873R4230OHB200J12E0115025600209.4FI
1SCA022873R4230OHB200J12PE0115025600209.4FI
1SCA115920R1001OHB274J123103200129.3EE
1SCA120250R1001OHB274J12T3103200129.3FI
1SCA022381R2960OHB275J12210480087.7FI
1SCA022460R7220OHB275J12E011204000085FI
1SCA022380R8770OHB45J691200038EE
1SCA022594R7110OHB45J6E01197200040.5EE
1SCA022380R9660OHB65J698160040.9FI
1SCA022383R2480OHB65J6E011111360046.4EE
1SCA112052R1001OHB65J6E69117840049.1FI
1SCA022399R8110OHB65J6T106800044.5EE
1SCA022381R0240OHB80J6111360046.4EE
1SCA022381R0830OHB95J1291200038EE
1SCA022621R0760OHB95J12E011128160053.4EE
1SCA022736R1750OHB95J12T123600051.5EE
1SCA109087R1001OHBS11200005FI
1SCA109092R1001OHBS1199120041.3FI
1SCA108252R1001OHBS1224240010.1FI
1SCA102680R1001OHBS1AH37920015.8LT
1SCA105210R1001OHBS1AH137920015.8LT
1SCA109089R1001OHBS224240010.1FI
1SCA105220R1001OHBS2AJE01157840024.1LT
1SCA108320R1001OHBS31200005FI
1SCA105234R1001OHBS3AH30000012.5LT
1SCA105235R1001OHBS3AH149920020.8LT
1SCA108665R1001OHBS986880036.2FI
1SCA105271R1001OHGS3AH137920015.8FI
1SCA109095R1001OHRS124240010.1LT
1SCA108253R1001OHRS1224240010.1FI
1SCA108598R1001OHRS224240010.1FI
1SCA108667R1001OHRS337920015.8FI
1SCA108666R1001OHRS949920020.8FI
1SCA022381R1720OHY125j12102480042.7EE
1SCA022652R2310OHY125J12T132720055.3FI
1SCA101586R1001OHY150J12P2618400109.1FI
1SCA115919R1001OHY274J123007200125.3EE
1SCA022381R3180OHY275J12159360066.4FI
1SCA022380R8930OHY45J691200038EE
1SCA022380R9820OHY65J698160040.9EE
1SCA022779R1840OHY65J6E011119040049.6EE
1SCA022456R9540OHY65J6T110400046EE
1SCA022381R0410OHY80J6129840054.1EE
1SCA022381R1050OHY95J12114720047.8EE
1SCA022736R1910OHY95J12T123600051.5EE
1SCA105290R1001OHYS1AH37920015.8LT
1SCA105291R1001OHYS1AH137920015.8LT
1SCA105301R1001OHYS2AJE01162400026LT
1SCA105325R1001OHYS3AH62400026LT
1SCA105326R1001OHYS3AH162400026LT
1SCA022661R3610OHZX1045600019FI
1SCA022708R3170OHZX112328009.7LT
1SCA022679R3410OPB367920028.3FI
1SCA022695R0450OPY367920028.3FI
1SCA105475R1001OS1250D03P1056384004401.6FI
1SCA105248R1001OS1250D04N2P1312248005467.7FI
1SCA115641R1001OS125GD12P8361600348.4FI
1SCA115880R1001OS125GD22N2P11827200492.8FI
1SCA115399R1001OS160GD03P12396000516.5FI
1SCA115882R1001OS160GD04N2P16540800689.2FI
1SCA115643R1001OS160GD12P12396000516.5FI
1SCA022709R9500OS200D03P15516000646.5FI
1SCA022709R9680OS200D04N2P21828000909.5FI
1SCA022719R0090OS250D03P19164000798.5FI
1SCA022719R2380OS250D04N2P23198400966.6FI
1SCA114581R1001OS32GD12P6710400279.6FI
1SCA115202R1001OS32GD22N2P9261600385.9FI
1SCA022719R0250OS400D03P278592001160.8FI
1SCA022719R2460OS400D04N2P303552001264.8FI
1SCA022825R2830OS630D03P422976001762.4FI
1SCA022825R4290OS630D04N2P546936002278.9FI
1SCA115227R1001OS63GD12P7111200296.3FI
1SCA115230R1001OS63GD22N2P10120800421.7FI
1SCA022825R4880OS800D03P496848002070.2FI
1SCA022825R5180OS800D04N2P627648002615.2FI
1SCA022872R1680OT1000E03CP1137120004738FI
1SCA022860R5930OT1000E03P434328001809.7FI
1SCA022872R1500OT1000E04CP1364544005685.6FI
1SCA022860R6150OT1000E04P484392002018.3FI
1SCA105004R1001OT100F32728800113.7FI
1SCA105008R1001OT100F3C8695200362.3FI
1SCA105019R1001OT100F4C10346400431.1FI
1SCA105018R1001OT100F4N23679200153.3FI
1SCA022872R0790OT1250E03CP1250832005211.8FI
1SCA022860R6230OT1250E03P577704002407.1FI
1SCA022872R1250OT1250E04CP1478256006159.4FI
1SCA022860R6310OT1250E04P639000002662.5FI
1SCA105033R1001OT125F33007200125.3FI
1SCA105037R1001OT125F3C9386400391.1FI
1SCA105054R1001OT125F4C11203200466.8FI
1SCA105051R1001OT125F4N24113600171.4FI
1SCA022872R1840OT1600E03CP1478256006159.4FI
1SCA022860R6580OT1600E03P739128003079.7FI
1SCA022872R2310OT1600E04CP1705680007107FI
1SCA022860R6740OT1600E04P794880003312FI
1SCA022772R6510OT160E03CP14157600589.9FI
1SCA022775R9440OT160E04CP19620000817.5FI
1SCA135139R1001OT160G03P5292000220.5FI
1SCA135134R1001OT160G034608000192FI
1SCA135142R1001OT160G04P7044000293.5FI
1SCA104811R1001OT16F386880036.2FI
1SCA104816R1001OT16F3C3232800134.7FI
1SCA104831R1001OT16F4C4190400174.6FI
1SCA104829R1001OT16F4N2111360046.4FI
1SCA103908R1001OT2000E03CP2324280009684.5FI
1SCA108036R1001OT2000E03P1088160004534FI
1SCA103912R1001OT2000E04CP24914160010380.9FI
1SCA108038R1001OT2000E04P1150704004794.6FI
1SCA022771R7520OT200E03CP17167200715.3FI
1SCA022712R0800OT200E03P6933600288.9FI
1SCA022771R7280OT200E04CP21828000909.5FI
1SCA022713R4930OT200E04P8637600359.9FI
1SCA105615R1001OT2500E03CP25971840010821.6FI
1SCA104972R1001OT2500E03P1280376005334.9FI
1SCA103906R1001OT2500E04CP27654480011522.7FI
1SCA105140R1001OT2500E04P1342920005595.5FI
1SCA022771R3450OT250E03CP21146400881.1FI
1SCA022710R0100OT250E03P8361600348.4FI
1SCA022775R4640OT250E04CP246720001028FI
1SCA022710R0520OT250E04P9888000412FI
1SCA104857R1001OT25F393600039FI
1SCA104863R1001OT25F3C3700800154.2FI
1SCA104877R1001OT25F4C4747200197.8FI
1SCA104886R1001OT25F4N2119280049.7FI
1SCA022772R6780OT315E03CP252384001051.6FI
1SCA022718R8510OT315E03P10120800421.7FI
1SCA022775R7150OT315E04CP284280001184.5FI
1SCA022719R1730OT315E04P11659200485.8FI
1SCA129156R1001OT3200E03CP32526720013552.8FI
1SCA128481R1001OT3200E03P1395480005814.5FI
1SCA129158R1001OT3200E04CP37401120015583.8FI
1SCA128482R1001OT3200E04P1730592007210.8FI
1SCA124848R1001OT4000E03P1924920008020.5FI
1SCA124856R1001OT4000E04P2388576009952.4FI
1SCA022771R8500OT400E03CP295632001231.8FI
1SCA022718R8780OT400E03P11827200492.8FI
1SCA022771R8680OT400E04CP334320001393FI
1SCA022719R1810OT400E04P13420800559.2FI
1SCA104902R1001OT40F3111360046.4FI
1SCA104913R1001OT40F3C4413600183.9FI
1SCA104934R1001OT40F4C5416800225.7FI
1SCA104932R1001OT40F4N2137040057.1FI
1SCA022785R6050OT630E03CP461640001923.5FI
1SCA022718R8940OT630E03P19274400803.1FI
1SCA022785R6130OT630E04CP524160002184FI
1SCA022719R2030OT630E04P22963200956.8FI
1SCA105332R1001OT63F3161520067.3FI
1SCA105338R1001OT63F3C5973600248.9FI
1SCA105369R1001OT63F4C8361600348.4FI
1SCA105365R1001OT63F4N2210480087.7FI
1SCA022785R6300OT800E03CP682272002842.8FI
1SCA022718R9410OT800E03P285384001189.1FI
1SCA022785R6210OT800E04CP773232003221.8FI
1SCA022719R2110OT800E04P341112001421.3FI
1SCA105798R1001OT80F3199200083FI
1SCA105402R1001OT80F3C6475200269.8FI
1SCA105418R1001OT80F4C9151200381.3FI
1SCA105413R1001OT80F4N22474400103.1FI
1SCA112677R1001OTM1000E3CM230C1399776005832.4FI
1SCA115364R1001OTM1000E3M230C939240003913.5FI
1SCA112703R1001OTM1000E4CM230C1580616006585.9FI
1SCA115368R1001OTM1000E4M230C1127976004699.9FI
1SCA112676R1001OTM1250E3CM230C1556760006486.5FI
1SCA115365R1001OTM1250E3M230C1019952004249.8FI
1SCA112702R1001OTM1250E4CM230C1701120007088FI
1SCA115367R1001OTM1250E4M230C1223520005098FI
1SCA112678R1001OTM1600E3CM230C2026320008443FI
1SCA115366R1001OTM1600E3M230C1211040005046FI
1SCA112704R1001OTM1600E4CM230C2122968008845.7FI
1SCA115369R1001OTM1600E4M230C1453296006055.4FI
1SCA022845R8610OTM160E3CM230C486720002028FI
1SCA115283R1001OTM160E3M230C374112001558.8FI
1SCA022848R1510OTM160E4CM230C495768002065.7FI
1SCA115293R1001OTM160E4M230C435552001814.8FI
1SCA112709R1001OTM2000E3CM230C31362240013067.6FI
1SCA115372R1001OTM2000E3M230C2341344009755.6FI
1SCA112712R1001OTM2000E4CM230C33783840014076.6FI
1SCA115374R1001OTM2000E4M230C26756880011148.7FI
1SCA022845R8960OTM200E3CM230C533328002222.2FI
1SCA115284R1001OTM200E3M230C405888001691.2FI
1SCA022846R1590OTM200E4CM230C560640002336FI
1SCA115292R1001OTM200E4M230C471888001966.2FI
1SCA112710R1001OTM2500E3CM230C37400160015583.4FI
1SCA115373R1001OTM2500E3M230C25926240010802.6FI
1SCA112713R1001OTM2500E4CM230C39810480016587.7FI
1SCA115375R1001OTM2500E4M230C29622000012342.5FI
1SCA022845R9260OTM250E3CM230C567456002364.4FI
1SCA022846R1910OTM250E4CM230C587832002449.3FI
1SCA022847R1210OTM315E3CM230C693648002890.2FI
1SCA115334R1001OTM315E3M230C499224002080.1FI
1SCA022847R2870OTM315E4CM230C682272002842.8FI
1SCA115335R1001OTM315E4M230C581040002421FI
1SCA022847R1630OTM400E3CM230C703896002932.9FI
1SCA115333R1001OTM400E3M230C545808002274.2FI
1SCA022847R3250OTM400E4CM230C756168003150.7FI
1SCA115336R1001OTM400E4M230C635640002648.5FI
1SCA103567R1001OTM630E3CM230C791400003297.5FI
1SCA115354R1001OTM630E3M230C702792002928.3FI
1SCA022873R1990OTM630E4CM230C844920003520.5FI
1SCA115357R1001OTM630E4M230C817608003406.7FI
1SCA103570R1001OTM800E3CM230C1013160004221.5FI
1SCA115355R1001OTM800E3M230C780024003250.1FI
1SCA022872R8340OTM800E4CM230C1387272005780.3FI
1SCA115356R1001OTM800E4M230C907440003781FI
1SCA022325R7100OXP12X16631200013FI
1SCA022325R6710OXP12X18533360013.9FI
1SCA022325R6980OXP12X25037920015.8FI
1SCA022137R5140OXP12X28041040017.1FI
1SCA022042R5810OXP12X32534320014.3FI
1SCA022042R5990OXP12X39544400018.5FI
1SCA022042R6020OXP12X46544400018.5FI
1SCA022042R6110OXP12X53544400018.5FI
1SCA022057R0570OXP6X1301560006.5EE
1SCA022295R5600OXP6X1501560006.5FI
1SCA022067R1760OXP6X1611560006.5EE
1SCA022295R6080OXP6X2101560006.5EE
1SCA022042R6370OXP6X2901800007.5EE
1SCA108226R1001OXP6X4002112008.8FI
1SCA108043R1001OXS6X10524240010.1EE
1SCA101654R1001OXS6X12024240010.1EE
1SCA101655R1001OXS6X13024240010.1EE
1SCA101656R1001OXS6X16024240010.1FI
1SCA101659R1001OXS6X18024240010.1EE
1SCA101660R1001OXS6X25024240010.1FI
1SCA101661R1001OXS6X33037920015.8FI
1SCA101647R1001OXS6X851896007.9FI
1SCA151252R1001OTM40F4C20D400C23244000968.5CN
1SCA151253R1001OTM40F4C21D400C247272001030.3CN
1SCA150580R1001OTM40F4CB21D400C247272001030.3CN
1SCA151254R1001OTM63F4C20D400C259488001081.2CN
1SCA151423R1001OTM63F3C20D400C251688001048.7CN
1SCA151421R1001OTM63F2C20D230C249096001037.9CN
1SCA151255R1001OTM63F4C21D400C279000001162.5CN
1SCA151424R1001OTM63F3C21D400C270648001127.7CN
1SCA151422R1001OTM63F2C21D230C267840001116CN
1SCA150586R1001OTM63F4CB21D400C279000001162.5CN
1SCA151250R1001OTM125F4C20D400C303240001263.5CN
1SCA151419R1001OTM125F3C20D400C294144001225.6CN
1SCA151417R1001OTM125F2C20D230C291120001213CN
1SCA151251R1001OTM125F4C21D400C329616001373.4CN
1SCA151420R1001OTM125F3C21D400C319728001332.2CN
1SCA151418R1001OTM125F2C21D400C316440001318.5CN
1SCA150574R1001OTM125F4CB21D230C329616001373.4CN
1SCA153423R1001OXB200E1S2QB997848004157.7FI
1SCA153452R1001OXB250E1S2QB 1103088004596.2FI
1SCA153497R1001OXB315E1S2QB 1368936005703.9FI
1SCA153511R1001OXB400E1S2QB1540656006419.4FI
1SCA151023R1001OXB500E1S2QB1745568007273.2FI
1SCA151049R1001OXB630E1S2QB 1968024008200.1FI
1SCA150929R1001OXB800E1S2QB 24489600010204FI
1SCA153433R1001OXB200E3X2QB 1066680004444.5FI
1SCA153459R1001OXB250E3X2QB 1179168004913.2FI
1SCA153506R1001OXB315E3X2QB 1463352006097.3FI
1SCA152049R1001OXB400E3X2QB 1646904006862.1FI
1SCA151027R1001OXB500E3X2QB 1865952007774.8FI
1SCA151062R1001OXB630E3X2QB 2103768008765.7FI
1SCA149960R1001OXB800E3X2QB26178720010907.8FI
1SCA152411R1001OXB1000E3X2QB 28270560011779.4FI
1SCA153616R1001OXB1250E3X2QB31753680013230.7FI
1SCA153625R1001OXB1600E3X2QB 36658080015274.2FI
1SCA153427R1001OXB200E3S2QB 1146960004779FI
1SCA153456R1001OXB250E3S2QB1267920005283FI
1SCA153501R1001OXB315E3S2QB1573488006556.2FI
1SCA153515R1001OXB400E3S2QB 1770840007378.5FI
1SCA151025R1001OXB500E3S2QB 2006400008360FI
1SCA151054R1001OXB630E3S2QB 2262120009425.5FI
1SCA150934R1001OXB800E3S2QB 28149120011728.8FI
1SCA153577R1001OXB1000E3S2QB 30398400012666FI
1SCA153610R1001OXB1250E3S2QB 34143840014226.6FI
1SCA153622R1001OXB1600E3S2QB 39417120016423.8FI
1SEP600113R0002XLP00-1P-2BC187200078CN
1SEP600116R0002XLP1-1P-2BC 4963200206.8CN
1SEP600122R0002XLP2-1P-2BC 7891200328.8CN
1SEP600126R0002XLP3-1P-2BC 12340800514.2CN
1SEP600114R0002XLP00-2P-4BC 3628800151.2CN
1SEP600117R0002XLP1-2P-4BC 9631200401.3CN
1SEP600123R0002XLP2-2P-4BC15307200637.8CN
1SEP600127R0002XLP3-2P-4BC 23942400997.6CN
1SEP201428R0001XLP000-6CC211200088BG
1SEP101890R0002XLP00-6BCask ABBask ABBask ABB
1SEP101891R0002XLP1-6BCask ABBask ABBask ABB
1SEP101892R0002XLP2-6BCask ABBask ABBask ABB
1SEP101975R0002XLP3-6BCask ABBask ABBask ABB
1SEP600115R0002XLP00-4P-8BC8630400359.6CN
1SEP600119R0002XLP1-4P-8BC310992001295.8CN
1SEP600124R0002XLP2-4P-8BCask ABBask ABBask ABB
1SEP600128R0002XLP3-4P-8BCask ABBask ABBask ABB
1SAM250000R1001MS116-0.16 Manual Motor Starter96490040.2041666667DE
1SAM250000R1002MS116-0.25 Manual Motor Starter96490040.2041666667DE
1SAM250000R1003MS116-0.4 Manual Motor Starter96490040.2041666667DE
1SAM250000R1004MS116-0.63 Manual Motor Starter96490040.2041666667DE
1SAM250000R1005MS116-1.0 Manual Motor Starter99690041.5375DE
1SAM250000R1006MS116-1.6 Manual Motor Starter99690041.5375DE
1SAM250000R1007MS116-2.5 Manual Motor Starter99690041.5375DE
1SAM250000R1008MS116-4.0 Manual Motor Starter99690041.5375DE
1SAM250000R1009MS116-6.3 Manual Motor Starter99690041.5375DE
1SAM250000R1010MS116-10 Manual Motor Starter117170048.8208333333DE
1SAM250000R1012MS116-12 Manual Motor Starter117170048.8208333333DE
1SAM250000R1011MS116-16 Manual Motor Starter117170048.8208333333DE
1SAM250000R1013MS116-20 Manual Motor Starter165420068.925DE
1SAM250000R1014MS116-25 Manual Motor Starter187820078.2583333333DE
1SAM250000R1015MS116-32 Manual Motor Starter235080097.95DE
1SAM350000R1001MS132-0.16 Manual Motor Starter122090050.8708333333DE
1SAM350000R1002MS132-0.25 Manual Motor Starter122090050.8708333333DE
1SAM350000R1003MS132-0.4 Manual Motor Starter122090050.8708333333DE
1SAM350000R1004MS132-0.63 Manual Motor Starter122090050.8708333333DE
1SAM350000R1005MS132-1.0 Manual Motor Starter140060058.3583333333DE
1SAM350000R1006MS132-1.6 Manual Motor Starter140060058.3583333333DE
1SAM350000R1007MS132-2.5 Manual Motor Starter140060058.3583333333DE
1SAM350000R1008MS132-4.0 Manual Motor Starter140060058.3583333333DE
1SAM350000R1009MS132-6.3 Manual Motor Starter140060058.3583333333DE
1SAM350000R1010MS132-10 Manual Motor Starter165910069.1291666667DE
1SAM350000R1012MS132-12 Manual Motor Starter165910069.1291666667DE
1SAM350000R1011MS132-16 Manual Motor Starter165910069.1291666667DE
1SAM350000R1013MS132-20 Manual Motor Starter179200074.6666666667DE
1SAM350000R1014MS132-25 Manual Motor Starter202830084.5125DE
1SAM350000R1015MS132-32 Manual Motor Starter2555100106.4625DE
1SAM451000R1011Manual Motor Starter MS165-164211700175.4875CN
1SAM451000R1012Manual Motor Starter MS165-204408600183.691666667CN
1SAM451000R1013Manual Motor Starter MS165-254536600189.025CN
1SAM451000R1014Manual Motor Starter MS165-324684300195.179166667CN
1SAM451000R1015Manual Motor Starter MS165-424819700200.820833333CN
1SAM451000R1016Manual Motor Starter MS165-545058500210.770833333CN
1SAM451000R1017Manual Motor Starter MS165-655312000221.333333333CN
1SAM201901R1001HKF1-11 Aux.-contact for frontmounting25850010.7708333333BG
1SAM201901R1003HKF1-10 Aux.-contact for front mounting1797007.4875BG
1SAM201901R1004HKF1-01 Aux.-contact for front mounting1797007.4875BG
1SAM201901R1002HKF1-20 Aux.-contact 2 NO, front mountin25850010.7708333333BG
1SAM201902R1001HK1-11 Aux.-contact 1 NO + 1 NC26580011.075BG
1SAM201902R1002HK1-20 Aux.-contact 2 NO26580011.075BG
1SAM201902R1003HK1-02 Aux.-contact 2 NC26580011.075BG
1SAM201902R1004HK1-20L Aux.-cont. w. 2 lead contacts42830017.8458333333BG
1SAM201903R1001SK1-11 Signal Contact32250013.4375BG
1SAM201903R1002SK1-20 Signal Contact 2 NO32250013.4375BG
1SAM201903R1003SK1-02 Signal Contact 2 NC32250013.4375BG
1SAM201910R1001AA1-24 Shunt Trip 20-24V95510039.7958333333DE
1SAM201910R1002AA1-110 Shunt Trip 110V95510039.7958333333DE
1SAM201910R1003AA1-230 Shunt Trip 200-240V95510039.7958333333DE
1SAM201910R1004AA1-400 Shunt Trip 350-415V95510039.7958333333DE
1SAM201904R1001UA1-24 Undervoltage release 24 V86650036.1041666667DE
1SAM201904R1002UA1-48 Undervoltage release 48V86650036.1041666667DE
1SAM201904R1004UA1-110 Undervoltage release 110V86650036.1041666667DE
1SAM201904R1005UA1-230 Undervoltage release 230 V86650036.1041666667DE
1SAM201906R1102PS1-2-0-65 3-phase busbar37660015.6916666667DE
1SAM201906R1103PS1-3-0-65 3-phase busbar46280019.2833333333DE
1SAM201906R1104PS1-4-0-65 3-phase busbar52680021.95DE
1SAM201906R1105PS1-5-0-65 3-phase busbar61050025.4375DE
1SAM201906R1112PS1-2-1-65 3-phase busbar38890016.2041666667DE
1SAM201906R1113PS1-3-1-65 3-phase busbar48980020.4083333333DE
1SAM201906R1114PS1-4-1-65 3-phase busbar54400022.6666666667DE
1SAM201906R1115PS1-5-1-65 3-phase busbar62770026.1541666667DE
1SAM201906R1122PS1-2-2-65 3-phase busbar40120016.7166666667DE
1SAM201906R1123PS1-3-2-65 3-phase busbar52680021.95DE
1SAM201906R1124PS1-4-2-65 3-phase busbar57350023.8958333333DE
1SAM201906R1125PS1-5-2-65 3-phase busbar67450028.1041666667DE
1SBL137001R4110AF09-30-10-41 24-60V50/60HZ Contactor62770026.1541666667FR, France
1SBL137001R4101AF09-30-01-41 24-60V50/60HZ Contactor62770026.1541666667FR, France
1SBL137001R1210AF09-30-10-12 48-130V50/60HZ-DC Contactor62770026.1541666667FR, France
1SBL137001R1201AF09-30-01-12 48-130V50/60HZ-DC Contactor62770026.1541666667FR, France
1SBL137001R1310AF09-30-10-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor62770026.1541666667FR, France
1SBL137001R1301AF09-30-01-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor62770026.1541666667FR, France
1SBL137001R1410AF09-30-10-14 250-500V50/60HZ-DC Contactor62770026.1541666667FR, France
1SBL137001R1401AF09-30-01-14 250-500V50/60HZ-DC Contactor62770026.1541666667FR, France
1SBL157001R4110AF12-30-10-41 24-60V50/60HZ Contactor75320031.3833333333FR, France
1SBL157001R4101AF12-30-01-41 24-60V50/60HZ Contactor75320031.3833333333FR, France
1SBL157001R1210AF12-30-10-12 48-130V50/60HZ-DC Contactor75320031.3833333333FR, France
1SBL157001R1201AF12-30-01-12 48-130V50/60HZ-DC Contactor75320031.3833333333FR, France
1SBL157001R1310AF12-30-10-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor75320031.3833333333FR, France
1SBL157001R1301AF12-30-01-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor75320031.3833333333FR, France
1SBL157001R1410AF12-30-10-14 250-500V50/60HZ-DC Contactor75320031.3833333333FR, France
1SBL157001R1401AF12-30-01-14 250-500V50/60HZ-DC Contactor75320031.3833333333FR, France
1SBL177001R4110AF16-30-10-41 24-60V50/60HZ Contactor100430041.8458333333FR, France
1SBL177001R4101AF16-30-01-41 24-60V50/60HZ Contactor100430041.8458333333FR, France
1SBL177001R1210AF16-30-10-12 48-130V50/60HZ-DC Contactor100430041.8458333333FR, France
1SBL177001R1201AF16-30-01-12 48-130V50/60HZ-DC Contactor100430041.8458333333FR, France
1SBL177001R1310AF16-30-10-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor100430041.8458333333FR, France
1SBL177001R1301AF16-30-01-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor100430041.8458333333FR, France
1SBL177001R1410AF16-30-10-14 250-500V50/60HZ-DC Contactor100430041.8458333333FR, France
1SBL177001R1401AF16-30-01-14 250-500V50/60HZ-DC Contactor100430041.8458333333FR, France
1SBL237001R4100AF26-30-00-41 24-60V50/60HZ Contactor140550058.5625FR, France
1SBL237001R1200AF26-30-00-12 48-130V50/60HZ-DC Contactor140550058.5625FR, France
1SBL237001R1300AF26-30-00-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor140550058.5625FR, France
1SBL237001R1400AF26-30-00-14 250-500V50/60HZ-DC Contactor140550058.5625FR, France
1SBL277001R4100AF30-30-00-41 24-60V50/60HZ Contactor175750073.2291666667FR, France
1SBL277001R1200AF30-30-00-12 48-130V50/60HZ-DC Contactor175750073.2291666667FR, France
1SBL277001R1300AF30-30-00-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor175750073.2291666667FR, France
1SBL277001R1400AF30-30-00-14 250-500V50/60HZ-DC Contactor175750073.2291666667FR, France
1SBL297001R4100AF38-30-00-41 24-60V50/60HZ Contactor2771700115.4875FR, France
1SBL297001R1200AF38-30-00-12 48-130V50/60HZ-DC Contactor2771700115.4875FR, France
1SBL297001R1300AF38-30-00-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor2771700115.4875FR, France
1SBL297001R1400AF38-30-00-14 250-500V50/60HZ-DC Contactor2771700115.4875FR, France
1SBL347001R4100AF40-30-00-41 24-60V50/60HZ Contactor3453500143.895833333FR, France
1SBL347001R1100AF40-30-00-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC Contactor5181500215.895833333FR, France
1SBL347001R1200AF40-30-00-12 48-130V50/60HZ-DC Contactor5181500215.895833333FR, France
1SBL347001R1300AF40-30-00-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor3453500143.895833333FR, France
1SBL347001R1400AF40-30-00-14 250-500V50/60HZ-DC Contactor3453500143.895833333FR, France
1SBL367001R4100AF52-30-00-41 24-60V50/60HZ Contactor3492900145.5375FR, France
1SBL367001R1100AF52-30-00-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC Contactor4987100207.795833333FR, France
1SBL367001R1200AF52-30-00-12 48-130V50/60HZ-DC Contactor4987100207.795833333FR, France
1SBL367001R1300AF52-30-00-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor3492900145.5375FR, France
1SBL367001R1400AF52-30-00-14 250-500V50/60HZ-DC Contactor3492900145.5375FR, France
1SBL387001R4100AF65-30-00-41 24-60V50/60HZ Contactor4396300183.179166667FR, France
1SBL387001R1100AF65-30-00-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC Contactor5405500225.229166667FR, France
1SBL387001R1200AF65-30-00-12 48-130V50/60HZ-DC Contactor5405500225.229166667FR, France
1SBL387001R1300AF65-30-00-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor4396300183.179166667FR, France
1SBL387001R1400AF65-30-00-14 250-500V50/60HZ-DC Contactor4396300183.179166667FR, France
1SBL397001R4100AF80-30-00-41 24-60V50/60HZ Contactor5819100242.4625FR, France
1SBL397001R1100AF80-30-00-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC Contactor6840600285.025FR, France
1SBL397001R1200AF80-30-00-12 48-130V50/60HZ-DC Contactor6840600285.025FR, France
1SBL397001R1300AF80-30-00-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor5819100242.4625FR, France
1SBL397001R1400AF80-30-00-14 250-500V50/60HZ-DC Contactor5819100242.4625FR, France
1SBL407001R4100AF96-30-00-41 24-60V50/60HZ Contactor7241800301.741666667FR, France
1SBL407001R1100AF96-30-00-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC Contactor7832600326.358333333FR, France
1SBL407001R1200AF96-30-00-12 48-130V50/60HZ-DC Contactor7832600326.358333333FR, France
1SBL407001R1300AF96-30-00-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor7241800301.741666667FR, France
1SBL407001R1400AF96-30-00-14 250-500V50/60HZ-DC Contactor7241800301.741666667FR, France
1SFL427001R1111CONTACTOR#AF116-30-11-11#24-60V10043100418.4625SE
1SFL427001R1211CONTACTOR#AF116-30-11-12#48-130V10043100418.4625SE
1SFL427001R1311CONTACTOR#AF116-30-11-13#100-250V10043100418.4625SE
1SFL447001R1111CONTACTOR#AF140-30-11-11#24-60V11047400460.308333333SE
1SFL447001R1211CONTACTOR#AF140-30-11-12#48-130V11047400460.308333333SE
1SFL447001R1311CONTACTOR#AF140-30-11-13#100-250V11047400460.308333333SE
1SFL467001R1111CONTACTOR#AF146-30-11-11#24-60V11598800483.283333333SE
1SFL467001R1211CONTACTOR#AF146-30-11-12#48-130V11598800483.283333333SE
1SFL467001R1311CONTACTOR#AF146-30-11-13#100-250V11598800483.283333333SE
1SFL487002R1111CONTACTOR#AF190-30-11-11#24-60V12201800508.408333333SE
1SFL487002R1211CONTACTOR#AF190-30-11-12#48-130V12201800508.408333333SE
1SFL487002R1311CONTACTOR#AF190-30-11-13#100-250V12201800508.408333333SE
1SFL527002R1111CONTACTOR#AF205-30-11-11#24-60V14648600610.358333333SE
1SFL527002R1211CONTACTOR#AF205-30-11-12#48-130V14648600610.358333333SE
1SFL527002R1311CONTACTOR#AF205-30-11-13#100-250V14648600610.358333333SE
1SFL547002R1111CONTACTOR#AF265-30-11-11#24-60V17585200732.716666667SE
1SFL547002R1211CONTACTOR#AF265-30-11-12#48-130V17585200732.716666667SE
1SFL547002R1311CONTACTOR#AF265-30-11-13#100-250V17585200732.716666667SE
1SFL587002R1111CONTACTOR#AF305-30-11-11#24-60V21095400878.975SE
1SFL587002R1211CONTACTOR#AF305-30-11-12#48-130V21095400878.975SE
1SFL587002R1311CONTACTOR#AF305-30-11-13#100-250V21095400878.975SE
1SFL607002R1111CONTACTOR#AF370-30-11-11#24-60V253243001055.17916667SE
1SFL607002R1211CONTACTOR#AF370-30-11-12#48-130V253243001055.17916667SE
1SFL607002R1311CONTACTOR#AF370-30-11-13#100-250V253243001055.17916667SE
1SFL577001R6811Contactor AF400-30-11 24-60V DC308308001284.61666667CN
1SFL577001R6911Contactor AF400-30-11 48-130V AC/DC308308001284.61666667CN
1SFL577001R7011Contactor AF400-30-11 100-250V AC/DC308308001284.61666667CN
1SFL577001R7111Contactor AF400-30-11 250-500V AC/DC308308001284.61666667CN
1SFL597001R6811Contactor AF460-30-11 24-60V DC363151001513.12916667CN
1SFL597001R6911Contactor AF460-30-11 48-130V AC/DC363151001513.12916667CN
1SFL597001R7011Contactor AF460-30-11 100-250V AC/DC363151001513.12916667CN
1SFL597001R7111Contactor AF460-30-11 250-500V AC/DC389342001622.25833333CN
1SFL617001R6811Contactor AF580-30-11 24-60V DC486326002026.35833333CN
1SFL617001R6911Contactor AF580-30-11 48-130V AC/DC486326002026.35833333CN
1SFL617001R7011Contactor AF580-30-11 100-250V AC/DC486326002026.35833333CN
1SFL617001R7111Contactor AF580-30-11 250-500V AC/DC512886002137.025CN
1SFL637001R6811Contactor AF750-30-11 24-60V DC586215002442.5625CN
1SFL637001R6911Contactor AF750-30-11 48-130V AC/DC586215002442.5625CN
1SFL637001R7011Contactor AF750-30-11 100-250V AC/DC586215002442.5625CN
1SFL637001R7111Contactor AF750-30-11 250-500V AC/DC586215002442.5625CN
1SFL647001R6811Contactor AF1250-30-11 24-60V DC1065157004438.15416667CN
1SFL647001R6911Contactor AF1250-30-11 48-130V AC/DC1065157004438.15416667CN
1SFL647001R7011Contactor AF1250-30-11 100-250V AC/DC1065157004438.15416667CN
1SFL647001R7111Contactor AF1250-30-11 250-500V AC/DC1065157004438.15416667CN
1SFL657001R7011CONTACTOR#AF1350-30-11#100-250V a.c./d.c1844923007687.17916667SE
1SFL677001R7011CONTACTOR#AF1650-30-11#100-250V a.c./d.c2351360009797.33333333SE
1SFL707001R7011CONTACTOR#AF2050-30-11#100-250V a.c./d.c29391750012246.5625SE
1SFL667001R7011CONTACTOR#AF2650-30-11#100-250V,50/60Hz56432490023513.5375SE
1SFL687001R7022CONTACTOR#AF2850-30-22#100-250V,50/60Hz67924680028301.95SE
1SBN010110R1010CA4-10 Auxiliary Contact Block763003.17916666667CZ, Rép. tchèque
1SBN010110T1010CA4-10-T Auxiliary Contact Block763003.17916666667CZ, Rép. tchèque
1SBN010110R1001CA4-01 Auxiliary Contact Block763003.17916666667CZ, Rép. tchèque
1SBN010110T1001CA4-01-T Auxiliary Contact Block763003.17916666667CZ, Rép. tchèque
1SBN010120R1011CAL4-11 Auxiliary Contact Block2314009.64166666667CZ, Rép. tchèque
1SBN010120T1011CAL4-11-T Auxiliary Contact Block2043008.5125CZ, Rép. tchèque
1SFN010820R1011AUX. CONT. BLOCK#CAL19-1143820018.2583333333CZ
1SFN010820R3311AUX. CONT. BLOCK#CAL19-11B43820018.2583333333CZ
1SFN010720R1011Auxiliary Contact Block CAL18-1145050018.7708333333CZ
1SFN010720R3311AUX. CONTACT#CAL18-11B45050018.7708333333CZ
1SBN030105T1000VM4 Mechanical Interlock Unit1723007.17916666667PL, Pologne
1SBN033405T1000VM96-4 Mechanical Interlock Unit2068008.61666666667PL, Pologne
1SFN030300R1000Mech.interlock#VM19138830057.8458333333SE
1SFN034403R1000MECH. INTERLOCK#VM140/190138830057.8458333333SE
1SFN035203R1000MECH. INTERLOCK#VM205/265142520059.3833333333SE
1SFN035700R1000MECH. INTERLOCK#VM750H224000093.3333333333SE
1SBN030111R1000VEM4 Mechanical and Electrical Interlock Unit36680015.2833333333PL, Pologne
1SBN020112R1000TEF4-ON Frontal Electronic Timer118400049.3333333333CN, Chine
1SBN020114R1000TEF4-OFF Frontal Electronic Timer127750053.2291666667CN, Chine
1SBN081306T1000BEA16-4 Connecting Link with Manual Motor Starter1600006.66666666667CN, Chine
1SBN082306T1000BEA26-4 Connecting Link with Manual Motor Starter1895007.89583333333CN, Chine
1SBN082306T2000BEA38-4 Connecting Link with Manual Motor Starter1895007.89583333333CN, Chine
1SFN124203R1000TERMINAL SHROUDS#LT140-30L set 2 pcs42090017.5375SE
1SFN124801R1000TERMINAL SHROUD#LT205-30C34950014.5625SE
1SFN124803R1000TERMINAL SHROUD#LT205-30L52920022.05SE
1SFN124804R1000TERMINAL SHROUD#LT205-30Y34950014.5625SE
1SFN125401R1000TERMINAL SHROUD#LT370-30C34950014.5625SE
1SFN125403R1000TERMINAL SHROUD#LT370-30L52920022.05SE
1SFN125404R1000TERMINAL SHROUD#LT370-30Y34950014.5625SE
1SFN125406R1000TERMINAL SHROUD#LT370-30D63510026.4625SE
1SFN125701R1000TERMINAL SHROUDS#LT460-AC65970027.4875SE
1SFN125703R1000TERMINAL SHROUDS#LT460-AL156060065.025SE
1SFN126101R1000TERMINAL SHROUDS#LT750-AC56860023.6916666667SE
1SFN126103R1000TERMINAL SHROUDS#LT750-AL162710067.7958333333SE
1SBL137201R4100AF09-40-00-41 24-60V50/60HZ Contactor72370030.1541666667FR, France
1SBL137201R1200AF09-40-00-12 48-130V50/60HZ-DC Contactor72370030.1541666667FR, France
1SBL137201R1300AF09-40-00-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor72370030.1541666667FR, France
1SBL177201R4100AF16-40-00-41 24-60V50/60HZ Contactor102400042.6666666667FR, France
1SBL177201R1200AF16-40-00-12 48-130V50/60HZ-DC Contactor102400042.6666666667FR, France
1SBL177201R1300AF16-40-00-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor102400042.6666666667FR, France
1SBL237201R4100AF26-40-00-41 24-60V50/60HZ Contactor156800065.3333333333FR, France
1SBL237201R1200AF26-40-00-12 48-130V50/60HZ-DC Contactor156800065.3333333333FR, France
1SBL237201R1300AF26-40-00-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor156800065.3333333333FR, France
1SBL297201R4100AF38-40-00-41 24-60V50/60HZ Contactor3015400125.641666667FR, France
1SBL297201R1200AF38-40-00-12 48-130V50/60HZ-DC Contactor3015400125.641666667FR, France
1SBL297201R1300AF38-40-00-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor3015400125.641666667FR, France
1SBL347201R1100AF40-40-00-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC Contactor6345800264.408333333FR, France
1SBL347201R1200AF40-40-00-12 48-130V50/60HZ-DC Contactor6345800264.408333333FR, France
1SBL347201R1300AF40-40-00-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor4450500185.4375FR, France
1SBL367201R1100AF52-40-00-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC Contactor5644300235.179166667FR, France
1SBL367201R1200AF52-40-00-12 48-130V50/60HZ-DC Contactor5644300235.179166667FR, France
1SBL367201R1300AF52-40-00-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor4866500202.770833333FR, France
1SBL397201R1100AF80-40-00-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC Contactor8123100338.4625FR, France
1SBL397201R1200AF80-40-00-12 48-130V50/60HZ-DC Contactor8123100338.4625FR, France
1SBL397201R1300AF80-40-00-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor5888000245.333333333FR, France
1SFL427101R1100Contactor#AF116-40-00-11#24-60V15259100635.795833333SE
1SFL427101R1200Contactor#AF116-40-00-12#48-130V15259100635.795833333SE
1SFL427101R1300Contactor#AF116-40-00-13#100-250V15259100635.795833333SE
1SFL447101R1100Contactor#AF140-40-00-11#24-60V18587100774.4625SE
1SFL447101R1200Contactor#AF140-40-00-12#48-130V18587100774.4625SE
1SFL447101R1300Contactor#AF140-40-00-13#100-250V12534200522.258333333SE
1SFL487102R1100Contactor#AF190-40-00-11#24-60V20521800855.075SE
1SFL487102R1200Contactor#AF190-40-00-12#48-130V20521800855.075SE
1SFL487102R1300Contactor#AF190-40-00-13#100-250V19187700799.4875SE
1SFL527102R1100Contactor#AF205-40-00-11#24-60V360123001500.5125SE
1SFL527102R1200Contactor#AF205-40-00-12#48-130V360123001500.5125SE
1SFL527102R1300Contactor#AF205-40-00-13#100-250V339495001414.5625SE
1SFL547102R1100Contactor#AF265-40-00-11#24-60V397686001657.025SE
1SFL547102R1200Contactor#AF265-40-00-12#48-130V397686001657.025SE
1SFL547102R1300Contactor#AF265-40-00-13#100-250V381957001591.4875SE
1SFL587102R1100Contactor#AF305-40-00-11#24-60V483692002015.38333333SE
1SFL587102R1200Contactor#AF305-40-00-12#48-130V483692002015.38333333SE
1SFL587102R1300Contactor#AF305-40-00-13#100-250V483692002015.38333333SE
1SFL607102R1100Contactor#AF370-40-00-11#24-60V509366002122.35833333SE
1SFL607102R1200Contactor#AF370-40-00-12#48-130V509366002122.35833333SE
1SFL607102R1300Contactor#AF370-40-00-13#100-250V509366002122.35833333SE
SK827041-EGCONTACTOR#EK550-40-11#110-115V 50Hz831582003464.925BG
SK827041-EMCONTACTOR#EK550-40-11#220-230V 50Hz831582003464.925BG
SK827044-EGCONTACTOR#EK1000-40-11#110-115V 50Hz1037612004323.38333333BG
SK827044-EMCONTACTOR#EK1000-40-11#220-230V 50Hz1037612004323.38333333BG
1SBN010110R1010CA4-10 Auxiliary Contact Block763003.17916666667CZ, Rép. tchèque
1SBN010110R1001CA4-01 Auxiliary Contact Block763003.17916666667CZ, Rép. tchèque
1SBN010140R1022CA4-22E Auxiliary Contact Block32740013.6416666667PL, Pologne
1SBN010120R1011CAL4-11 Auxiliary Contact Block2314009.64166666667CZ, Rép. tchèque
1SBN010120T1011CAL4-11-T Auxiliary Contact Block2043008.5125CZ, Rép. tchèque
1SFN010820R1011AUX. CONT. BLOCK#CAL19-1143820018.2583333333CZ
1SFN010820R3311AUX. CONT. BLOCK#CAL19-11B43820018.2583333333CZ
1SBN030111R1000VEM4 Mechanical and Electrical Interlock Unit36680015.2833333333PL, Pologne
1SFN030300R1000Mech.interlock#VM19138830057.8458333333SE
1SBN030105T1000VM4 Mechanical Interlock Unit1723007.17916666667PL, Pologne
1SBN033405T1000VM96-4 Mechanical Interlock Unit2068008.61666666667PL, Pologne
1SBN020112R1000TEF4-ON Frontal Electronic Timer131450054.7708333333CN, Chine
1SBN020114R1000TEF4-OFF Frontal Electronic Timer141780059.075CN, Chine
1SBN081313R2000BEY16-4 Connection Set for Star-Delta Starter41350017.2291666667CN, Chine
1SBN082713R2000BEY38-4 Connection Set for Star-Delta Starter67940028.3083333333CN, Chine
1SBN083413R2000BEY65-4 Connection Set for Star-Delta Starter87880036.6166666667CN, Chine
1SBN083913R2000BEY96-4 Connection Set for Star-Delta Starter111260046.3583333333CN, Chine
1SBL901074R8110Contactor AX09-30-10 24V50/60HZ43820018.2583333333CN
1SBL901074R8101Contactor AX09-30-01 24V50/60HZ43820018.2583333333CN
1SBL901074R8410Con AX09-30-10 110V50HZ/110-120V60HZ43820018.2583333333CN
1SBL901074R8401Con AX09-30-01 110V50HZ/110-120V60HZ43820018.2583333333CN
1SBL901074R8010Con AX09-30-10 220-230V50HZ/230-240V60HZ43820018.2583333333CN
1SBL901074R8001Con AX09-30-01 220-230V50HZ/230-240V60HZ43820018.2583333333CN
1SBL901074R8810Con AX09-30-10 230-240V50HZ/240-260V60HZ43820018.2583333333CN
1SBL901074R8801Con AX09-30-01 230-240V50HZ/240-260V60HZ43820018.2583333333CN
1SBL911074R8110Contactor AX12-30-10 24V50/60HZ46030019.1791666667CN
1SBL911074R8101Contactor AX12-30-01 24V50/60HZ46030019.1791666667CN
1SBL911074R8410Con AX12-30-10 110V50HZ/110-120V60HZ46030019.1791666667CN
1SBL911074R8401Con AX12-30-01 110V50HZ/110-120V60HZ46030019.1791666667CN
1SBL911074R8010Con AX12-30-10 220-230V50HZ/230-240V60HZ46030019.1791666667CN
1SBL911074R8001Con AX12-30-01 220-230V50HZ/230-240V60HZ46030019.1791666667CN
1SBL911074R8810Con AX12-30-10 230-240V50HZ/240-260V60HZ46030019.1791666667CN
1SBL911074R8801Con AX12-30-01 230-240V50HZ/240-260V60HZ46030019.1791666667CN
1SBL921074R8110Contactor AX18-30-10 24V50/60HZ61290025.5375CN
1SBL921074R8101Contactor AX18-30-01 24V50/60HZ61290025.5375CN
1SBL921074R8410Con AX18-30-10 110V50HZ/110-120V60HZ61290025.5375CN
1SBL921074R8401Con AX18-30-01 110V50HZ/110-120V60HZ61290025.5375CN
1SBL921074R8010Con AX18-30-10 220-230V50HZ/230-240V60HZ61290025.5375CN
1SBL921074R8001Con AX18-30-01 220-230V50HZ/230-240V60HZ61290025.5375CN
1SBL921074R8810Con AX18-30-10 230-240V50HZ/240-260V60HZ61290025.5375CN
1SBL921074R8801Con AX18-30-01 230-240V50HZ/240-260V60HZ61290025.5375CN
1SBL931074R8110Contactor AX25-30-10 24V50/60HZ85910035.7958333333CN
1SBL931074R8101Contactor AX25-30-01 24V50/60HZ85910035.7958333333CN
1SBL931074R8410Con AX25-30-10 110V50HZ/110-120V60HZ85910035.7958333333CN
1SBL931074R8401Con AX25-30-01 110V50HZ/110-120V60HZ85910035.7958333333CN
1SBL931074R8010Con AX25-30-10 220-230V50HZ/230-240V60HZ85910035.7958333333CN
1SBL931074R8001Con AX25-30-01 220-230V50HZ/230-240V60HZ85910035.7958333333CN
1SBL931074R8810Con AX25-30-10 230-240V50HZ/240-260V60HZ85910035.7958333333CN
1SBL931074R8801Con AX25-30-01 230-240V50HZ/240-260V60HZ85910035.7958333333CN
1SBL281074R8110Contactor AX32-30-10 24V50HZ/60HZ119140049.6416666667CN
1SBL281074R8101Contactor AX32-30-01 24V50HZ/60HZ119140049.6416666667CN
1SBL281074R8410Con AX32-30-10 110V50HZ/110-120V60HZ119140049.6416666667CN
1SBL281074R8401Con AX32-30-01 110V50HZ/110-120V60HZ119140049.6416666667CN
1SBL281074R8010Con AX32-30-10 220-230V50HZ/230-240V60HZ119140049.6416666667CN
1SBL281074R8001Con AX32-30-01 220-230V50HZ/230-240V60HZ119140049.6416666667CN
1SBL281074R8810Con AX32-30-10 230-240V50HZ/240-260V60HZ119140049.6416666667CN
1SBL281074R8801Con AX32-30-01 230-240V50HZ/240-260V60HZ119140049.6416666667CN
1SBL321074R8110Contactor AX40-30-10 24V50HZ/60HZ173780072.4083333333CN
1SBL321074R8101Contactor AX40-30-01 24V50HZ/60HZ173780072.4083333333CN
1SBL321074R8410Con AX40-30-10 110V50HZ/110-120V60HZ173780072.4083333333CN
1SBL321074R8401Con AX40-30-01 110V50HZ/110-120V60HZ173780072.4083333333CN
1SBL321074R8010Con AX40-30-10 220-230V50HZ/230-240V60HZ173780072.4083333333CN
1SBL321074R8001Con AX40-30-01 220-230V50HZ/230-240V60HZ173780072.4083333333CN
1SBL321074R8810Con AX40-30-10 230-240V50HZ/240-260V60HZ173780072.4083333333CN
1SBL321074R8801Con AX40-30-01 230-240V50HZ/240-260V60HZ173780072.4083333333CN
1SBL351074R8100Contactor AX50-30 24V50/60HZ213420088.925CN
1SBL351074R8400Contactor AX50-30 110V50HZ/110-120V60HZ213420088.925CN
1SBL351074R8000Con AX50-30 220-230V50HZ/230-240V60HZ213420088.925CN
1SBL351074R8800Con AX50-30 230-240V50HZ/240-260V60HZ213420088.925CN
1SBL351074R8111Contactor AX50-30-11 24V50/60HZ213420088.925CN
1SBL351074R8411Con AX50-30-11 110V50HZ/110-120V60HZ213420088.925CN
1SBL351074R8011Con AX50-30-11 220-230V50HZ/230-240V60HZ213420088.925CN
1SBL351074R8811Con AX50-30-11 230-240V50HZ/240-260V60HZ213420088.925CN
1SBL371074R8100Contactor AX65-30 24V50/60HZ2688000112CN
1SBL371074R8400Contactor AX65-30 110V50HZ/110-120V60HZ2688000112CN
1SBL371074R8000Con AX65-30 220-230V50HZ/230-240V60HZ2688000112CN
1SBL371074R8800Con AX65-30 230-240V50HZ/240-260V60HZ2688000112CN
1SBL371074R8111Contactor AX65-30-11 24V50/60HZ2688000112CN
1SBL371074R8411Con AX65-30-11 110V50HZ/110-120V60HZ2688000112CN
1SBL371074R8011Con AX65-30-11 220-230V50HZ/230-240V60HZ2688000112CN
1SBL371074R8811Con AX65-30-11 230-240V50HZ/240-260V60HZ2688000112CN
1SBL411074R8100Contactor AX80-30 24V50/60HZ3559400148.308333333CN
1SBL411074R8400Contactor AX80-30 110V50HZ/110-120V60HZ3559400148.308333333CN
1SBL411074R8000Con AX80-30 220-230V50HZ/230-240V60HZ3559400148.308333333CN
1SBL411074R8800Con AX80-30 230-240V50HZ/240-260V60HZ3559400148.308333333CN
1SBL411074R8111Contactor AX80-30-11 24V50/60HZ3559400148.308333333CN
1SBL411074R8411Con AX80-30-11 110V50HZ/110-120V60HZ3559400148.308333333CN
1SBL411074R8011Con AX80-30-11 220-230V50HZ/230-240V60HZ3559400148.308333333CN
1SBL411074R8811Con AX80-30-11 230-240V50HZ/240-260V60HZ3559400148.308333333CN
1SFL431074R8111Contactor AX95-30-11 24V 50/60Hz4430800184.616666667CN
1SFL431074R8411Contactor AX95-30-11 110V 50Hz/110-120V4430800184.616666667CN
1SFL431074R8011Contactor AX95-30-11 220-230V 50Hz/230-24430800184.616666667CN
1SFL431074R8811Contactor AX95-30-11 230-240V 50Hz/240V-4430800184.616666667CN
1SFL981074R8111Contactor AX115-30-11 24V 50/60Hz6011100250.4625CN
1SFL981074R8411Contactor AX115-30-11 110V 50Hz/110-120V6011100250.4625CN
1SFL981074R8011Contactor AX115-30-11 220-230V 50Hz/230-6011100250.4625CN
1SFL981074R8811Contactor AX115-30-11 230-240V 50Hz/240V6011100250.4625CN
1SFL991074R8111Contactor AX150-30-11 24V 50/60Hz7593800316.408333333CN
1SFL991074R8411Contactor AX150-30-11 110V 50Hz/110-120V7593800316.408333333CN
1SFL991074R8011Contactor AX150-30-11 220-230V 50Hz/230-7593800316.408333333CN
1SFL991074R8811Contactor AX150-30-11230-240V 50Hz/240V-7593800316.408333333CN
1SFL491074R8111Contactor AX185-30-11 24V50/60HZ9459700394.154166667CN
1SFL491074R8411Contactor AX185-30-11 110V50/110-120V60H9459700394.154166667CN
1SFL491074R8011Contactor AX185-30-11 220V-230V50Hz/230-9459700394.154166667CN
1SFL491074R8811Contactor AX185-30-11 230-240V 50Hz/240V9459700394.154166667CN
1SFL491074R8611Contactor AX185-30-11 400-415V 50Hz/415V9459700394.154166667CN
1SFL501074R8111Contactor AX205-30-11 24V50/60HZ11357500473.229166667CN
1SFL501074R8411Contactor AX205-30-11 110V50/110-120V60H11357500473.229166667CN
1SFL501074R8011Contactor AX205-30-11 220V-230V50Hz/230-11357500473.229166667CN
1SFL501074R8811Contactor AX205-30-11 230-240V 50Hz/240V11357500473.229166667CN
1SFL501074R8611Contactor AX205-30-11 400-415V 50Hz/415V11357500473.229166667CN
1SFL547074R8111Contactor AX260 24V 50/60Hz13632000568CN
1SFL547074R8411Contactor AX260 110V 50Hz/110-120V 60Hz13632000568CN
1SFL547074R8011Contactor AX260 220-230V50Hz230-240V60Hz13632000568CN
1SFL547074R8811Contactor AX260 230-240V50Hz240-260V60Hz13632000568CN
1SFL587074R8111Contactor AX300 24V 50/60Hz16354500681.4375CN
1SFL587074R8411Contactor AX300 110V 50Hz/110-120V 60Hz16354500681.4375CN
1SFL587074R8011Contactor AX300 220-230V50Hz230-240V60Hz16354500681.4375CN
1SFL587074R8811Contactor AX300 230-240V50Hz240-260V60Hz16354500681.4375CN
1SFL607074R8111Contactor AX370 24V 50/60Hz19633200818.05CN
1SFL607074R8411Contactor AX370 110V 50Hz/110-120V 60Hz19633200818.05CN
1SFL607074R8011Contactor AX370 220-230V50Hz230-240V60Hz19633200818.05CN
1SFL607074R8811Contactor AX370 230-240V50Hz240-260V60Hz19633200818.05CN
1SBN019010R1010CA5X-10 CONTACT AUX.640002.66666666667CN
1SBN019010R1001CA5X-01 CONTACT AUX.640002.66666666667CN
1SBN019040R1022CA5X-22E - Auxiliary Contact Block31750013.2291666667IN
1SBN019040R1031CA5X-31E - Auxiliary Contact Block31750013.2291666667IN
1SBN019040R1040CA5X-40E - Auxiliary Contact Block31750013.2291666667IN
1SBN019040R1004CA5X-04E - Auxiliary Contact Block31750013.2291666667IN
1SBN019020R1011CAL5X-11 CONTACT AUX.1969008.20416666667CN
1SFN019820R1011Auxiliary Contact Block CAL18X-112363009.84583333333CN
1SBN030100R1000VM5-132740013.6416666667IN
1SFN034700R1000MECH. INTERLOCK#VM300H142520059.3833333333SE
1SBN030110R1000VE5-148250020.1041666667IN
1SBN030210R1000VE5-251450021.4375IN
1SBN030210R1000VE5-251450021.4375IN
1SBN030210R1000VE5-251450021.4375IN
1SBN030210R1000VE5-251450021.4375IN
1SBN030210R1000VE5-251450021.4375IN
1SBN020312R1000TEF5-ON118400049.3333333333CN
1SBN020314R1000TEF5-OFF127750053.2291666667CN
1SBN081406R1000BEA16/1161600006.66666666667RO
1SBN089306T1000CONNECTING KIT BEA25/1161600006.66666666667CN
1SBN089306T1001CONNECTING KIT BEA25/1321797007.4875CN
1SBN083206R1000BEA40/450 41600017.3333333333RO
1SBN083506R1000BEA50/450 48250020.1041666667RO
1SBN084106R1000BEA75/495 73110030.4625RO
1SBN084506R1000BEA110/495 124060051.6916666667RO
1SFN019820R1011Auxiliary Contact Block CAL18X-112363009.84583333333CN
1SFN019820R3311Auxiliary Contact Block CAL18X-11B2363009.84583333333CN
1SFN010820R1011AUX. CONT. BLOCK#CAL19-1143820018.2583333333CZ
1SFN010820R3311AUX. CONT. BLOCK#CAL19-11B43820018.2583333333CZ
1SBN019020R1011CAL5X-11 CONTACT AUX.1969008.20416666667CN
1SFN019820R1011Auxiliary Contact Block CAL18X-112363009.84583333333CN
1SFN034700R1000MECH. INTERLOCK#VM300H142520059.3833333333SE
1SFN030300R1000Mech.interlock#VM19138830057.8458333333SE
1SBN020010R1003TE5S-240163200068AT
1SVR730210R3300CT-SDS.22S Time relay, star-delta195450081.4375DE
1SVR730100R0300CT-ERS.21S Time relay, ON-delay231140096.3083333333DE
1SAZ721201R1005TF42-0.13 Thermal Overload Relay65230027.1791666667DE
1SAZ721201R1008TF42-0.17 Thermal Overload Relay65230027.1791666667DE
1SAZ721201R1009TF42-0.23 Thermal Overload Relay65230027.1791666667DE
1SAZ721201R1013TF42-0.31 Thermal Overload Relay65230027.1791666667DE
1SAZ721201R1014TF42-0.41 Thermal Overload Relay65230027.1791666667DE
1SAZ721201R1017TF42-0.55 Thermal Overload Relay65230027.1791666667DE
1SAZ721201R1021TF42-0.74 Thermal Overload Relay65230027.1791666667DE
1SAZ721201R1023TF42-1.0 Thermal Overload Relay65230027.1791666667DE
1SAZ721201R1025TF42-1.3 Thermal Overload Relay65230027.1791666667DE
1SAZ721201R1028TF42-1.7 Thermal Overload Relay65230027.1791666667DE
1SAZ721201R1031TF42-2.3 Thermal Overload Relay65230027.1791666667DE
1SAZ721201R1033TF42-3.1 Thermal Overload Relay65230027.1791666667DE
1SAZ721201R1035TF42-4.2 Thermal Overload Relay65230027.1791666667DE
1SAZ721201R1038TF42-5.7 Thermal Overload Relay65230027.1791666667DE
1SAZ721201R1040TF42-7.6 Thermal Overload Relay65230027.1791666667DE
1SAZ721201R1043TF42-10 Thermal Overload Relay65230027.1791666667DE
1SAZ721201R1045TF42-13 Thermal Overload Relay72120030.05DE
1SAZ721201R1047TF42-16 Thermal Overload Relay72120030.05DE
1SAZ721201R1049TF42-20 Thermal Overload Relay72120030.05DE
1SAZ721201R1051TF42-24 Thermal Overload Relay92060038.3583333333DE
1SAZ721201R1052TF42-29 Thermal Overload Relay105600044DE
1SAZ721201R1053TF42-35 Thermal Overload Relay108550045.2291666667DE
1SAZ721201R1055TF42-38 Thermal Overload Relay108550045.2291666667DE
1SAZ811201R1001Thermal Overload Relay TF65 28A188060078.3583333333CN
1SAZ811201R1002Thermal Overload Relay TF65 33A201110083.7958333333CN
1SAZ811201R1003Thermal Overload Relay TF65 40A216860090.3583333333CN
1SAZ811201R1004Thermal Overload Relay TF65 47A222030092.5125CN
1SAZ811201R1005Thermal Overload Relay TF65 53A2532900105.5375CN
1SAZ811201R1006Thermal Overload Relay TF65 60A2611700108.820833333CN
1SAZ811201R1007Thermal Overload Relay TF65 67A2663400110.975CN
1SAZ911201R1001Thermal Overload Relay TF96 51A2532900105.5375CN
1SAZ911201R1002Thermal Overload Relay TF96 60A2742200114.258333333CN
1SAZ911201R1003Thermal Overload Relay TF96 68A2872600119.691666667CN
1SAZ911201R1004Thermal Overload Relay TF96 78A3367400140.308333333CN
1SAZ911201R1005Thermal Overload Relay TF96 87A3657800152.408333333CN
1SAZ911201R1006Thermal Overload Relay TF96 96A3916300163.179166667CN
1SAZ431201R1001TF140DU-90 Thermal Overload Relay3566800148.616666667BG
1SAZ431201R1002TF140DU-110 Thermal Overload Relay3844900160.204166667BG
1SAZ431201R1003TF140DU-135 Thermal Overload Relay4078800169.95BG
1SAZ431201R1004TF140DU-142 Thermal Overload Relay4312600179.691666667BG
1SAZ431301R1001TF140DU-90-V-1000 Thermal Overload Relay3886800161.95BG
1SAZ431301R1002TF140DU-110-V-1000 Thermal Overload Rela4192000174.666666667BG
1SAZ431301R1003TF140DU-135-V-1000 Thermal Overload Rela4445500185.229166667BG
1SAZ431301R1004TF140DU-142-V-1000 Thermal Overload Rela4701500195.895833333BG
1SAZ421201R1001TA200DU-90 Thermal Overload Relay3729200155.383333333BG
1SAZ421201R1002TA200DU-110 Thermal Overload Relay3963100165.129166667BG
1SAZ421201R1003TA200DU-135 Thermal Overload Relay4194500174.770833333BG
1SAZ421201R1004TA200DU-150 Thermal Overload Relay4428300184.5125BG
1SAZ421201R1005TA200DU-175 Thermal Overload Relay4475100186.4625BG
1SAZ421201R1006TA200DU-200 Thermal Overload Relay4568600190.358333333BG
1SAX121001R1101Electronic Overload Relay EF19 0.32A2779100115.795833333CN
1SAX121001R1102Electronic Overload Relay EF19 1.0A2779100115.795833333CN
1SAX121001R1103Electronic Overload Relay EF19 2.7A2779100115.795833333CN
1SAX121001R1104Electronic Overload Relay EF19 6.3A3091700128.820833333CN
1SAX121001R1105Electronic Overload Relay EF19 18.9A3091700128.820833333CN
1SAX221001R1101Electronic Overload Relay EF45 30A5646800235.283333333CN
1SAX221001R1102Electronic Overload Relay EF45 45A6820900284.204166667CN
1SAX331001R1102Electronic Overload Relay EF65 56A7360000306.666666667CN
1SAX331001R1101Electronic Overload Relay EF65 70A7360000306.666666667CN
1SAX341001R1102EF96-56 Electronic Overload Rela8905800371.075CN
1SAX341001R1101Electronic Overload Relay EF96 100A8996900374.870833333CN
1SAX351001R1101Electronic Overload Relay EF146 150A9996300416.5125CN
1SAX531001R1101Electronic Overload Relay EF2059280000386.666666667CN
1SAX611001R1101Electronic Overload Relay EF37012135400505.641666667CN
1SAX721001R1101EF460-500 Electronic Overload Relay15704600654.358333333CN
1SAX821001R1101EF750-800 Electronic Overload Relay19987700832.820833333CN
1SAZ211201R2005TA25DU-0.16M Thermal Overload Relay53660022.3583333333IN
1SAZ211201R2009TA25DU-0.25M Thermal Overload Relay53660022.3583333333IN
1SAZ211201R2013TA25DU-0.4M Thermal Overload Relay50950021.2291666667IN
1SAZ211201R2017TA25DU-0.63M Thermal Overload Relay50950021.2291666667IN
1SAZ211201R2021TA25DU-1.0M Thermal Overload Relay50950021.2291666667IN
1SAZ211201R2023TA25DU-1.4M Thermal Overload Relay50950021.2291666667IN
1SAZ211201R2025TA25DU-1.8M Thermal Overload Relay50950021.2291666667IN
1SAZ211201R2028TA25DU-2.4M Thermal Overload Relay50950021.2291666667IN
1SAZ211201R2031TA25DU-3.1M Thermal Overload Relay50950021.2291666667IN
1SAZ211201R2033TA25DU-4.0M Thermal Overload Relay50950021.2291666667IN
1SAZ211201R2035TA25DU-5.0M Thermal Overload Relay50950021.2291666667IN
1SAZ211201R2038TA25DU-6.5M Thermal Overload Relay50950021.2291666667IN
1SAZ211201R2040TA25DU-8.5M Thermal Overload Relay50950021.2291666667IN
1SAZ211201R2043TA25DU-11M Thermal Overload Relay50950021.2291666667IN
1SAZ211201R2045TA25DU-14M Thermal Overload Relay53420022.2583333333IN
1SAZ211201R2047TA25DU-19M Thermal Overload Relay59320024.7166666667IN
1SAZ211201R2051TA25DU-25M Thermal Overload Relay59320024.7166666667IN
1SAZ211201R2053TA25DU-32M Thermal Overload Relay82220034.2583333333IN
1SAZ311201R2001TA42DU-25M Thermal Overload Relay89350037.2291666667IN
1SAZ311201R2002TA42DU-32M Thermal Overload Relay104860043.6916666667IN
1SAZ311201R2003TA42DU-42M Thermal Overload Relay137110057.1291666667IN
1SAZ321201R2001TA75DU-25M Thermal Overload Relay126030052.5125IN
1SAZ321201R2002TA75DU-32M Thermal Overload Relay137110057.1291666667IN
1SAZ321201R2003TA75DU-42M Thermal Overload Relay137110057.1291666667IN
1SAZ321201R2004TA75DU-52M Thermal Overload Relay170580071.075IN
1SAZ321201R2005TA75DU-63M Thermal Overload Relay200620083.5916666667IN
1SAZ321201R2006TA75DU-80M Thermal Overload Relay207510086.4625IN
1SAZ331201R1003TA80DU-42 Thermal Overload Relay186340077.6416666667BG
1SAZ331201R1004TA80DU-52 Thermal Overload Relay208490086.8708333333BG
1SAZ331201R1005TA80DU-63 Thermal Overload Relay230400096BG
1SAZ331201R1006TA80DU-80 Thermal Overload Relay238770099.4875BG
1SAZ411201R1001TA110DU-90 Thermal Overload Relay3264000136BG
1SAZ411201R1002TA110DU-110 Thermal Overload Relay3660300152.5125BG
1SAZ421201R1001TA200DU-90 Thermal Overload Relay3729200155.383333333BG
1SAZ421201R1002TA200DU-110 Thermal Overload Relay3963100165.129166667BG
1SAZ421201R1003TA200DU-135 Thermal Overload Relay4194500174.770833333BG
1SAZ421201R1004TA200DU-150 Thermal Overload Relay4428300184.5125BG
1SAZ421201R1005TA200DU-175 Thermal Overload Relay4475100186.4625BG
1SAZ421201R1006TA200DU-200 Thermal Overload Relay4568600190.358333333BG
1SAX111001R1101Electronic Overload Relay E16DU 0.32A2779100115.795833333CN
1SAX111001R1102Electronic Overload Relay E16DU 1.0A2779100115.795833333CN
1SAX111001R1103Electronic Overload Relay E16DU 2.7A2779100115.795833333CN
1SAX111001R1104Electronic Overload Relay E16DU 6.3A3091700128.820833333CN
1SAX111001R1105Electronic Overload Relay E16DU 18.9A3091700128.820833333CN
1SAX211001R1101Electronic Overload Relay E45DU 30A7047400293.641666667CN
1SAX211001R1102Electronic Overload Relay E45DU 45A8509500354.5625CN
1SAX311001R1101Electronic Overload Relay E80DU 80A10742200447.591666667CN
1SAX321001R1101Electronic Overload Relay E140DU 140A14232600593.025CN
1SAX531001R1101Electronic Overload Relay EF2059280000386.666666667CN
1SAX611001R1101Electronic Overload Relay EF37012135400505.641666667CN
1SBE111111R0620ESB16-20N-06 Installation Contactor79510033.1291666667BG
1SBE111111R0602ESB16-02N-06 Installation Contactor82950034.5625BG
1SBE111111R0611ESB16-11N-06 Installation Contactor79510033.1291666667BG
1SBE121111R0620ESB20-20N-06 Installation Contactor88120036.7166666667BG
1SBE121111R0602ESB20-02N-06 Installation Contactor92060038.3583333333BG
1SBE121111R0611ESB20-11N-06 Installation Contactor88120036.7166666667BG
1SAE231111R0640ESB25-40N-06 Installation Contactor66460027.6916666667DE
1SAE231111R0604ESB25-04N-06 Installation Contactor73600030.6666666667DE
1SAE231111R0622ESB25-22N-06 Installation Contactor72120030.05DE
1SAE231111R0631ESB25-31N-06 Installation Contactor69910029.1291666667DE
1SAE231111R0613ESB25-13N-06 Installation Contactor71140029.6416666667DE
1SAE341111R0640ESB40-40N-06 Installation Contactor121110050.4625DE
1SAE341111R0622ESB40-22N-06 Installation Contactor134650056.1041666667DE
1SAE341111R0631ESB40-31N-06 Installation Contactor130710054.4625DE
1SAE341111R0630ESB40-30N-06 Installation Contactor121110050.4625DE
1SAE341111R0620ESB40-20N-06 Installation Contactor118890049.5375DE
1SAE351111R0640ESB63-40N-06 Installation Contactor176000073.3333333333DE
1SAE351111R0631ESB63-31N-06 Installation Contactor176000073.3333333333DE
1SAE351111R0630ESB63-30N-06 Installation Contactor177720074.05DE
1SAE351111R0620ESB63-20N-06 Installation Contactor176000073.3333333333DE
1SAE661111R0640ESB100-40N-06 Installation Contactor7214800300.616666667DE
1SAE361111R0620ESB100-20N-06 Installation Contactor6852900285.5375DE
1SAE901901R1011EH04-11N Auxiliary contact block2166009.025BG
1SAE901901R1020EH04-20N Auxiliary contact block2166009.025BG
1SBL181022R8010UA16-30-10 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz144250060.1041666667CN
1SBL241022R8010UA26-30-10 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz184860077.025CN
1SBL281022R8010UA30-30-10 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz221780092.4083333333CN
1SBL351022R8011UA50-30-11 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz3190200132.925CN
1SBL371022R8011UA63-30-11 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz4462800185.95CN
1SBL411022R8011UA75-30-11 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz5100300212.5125CN
1SFL431022R8011Con UA95-30-11 220-230V50/230V-240V60Hz5752600239.691666667CN
1SFL451022R8011Con UA110-30-11 220-230V50/230V-240V60Hz9260300385.845833333CN
1SBL181024R8810UA16-30-10RA 230-240V 50Hz / 240-260V 60Hz2525500105.229166667BG
1SBL241024r8810UA26-30-10RA 230-240V 50Hz / 240-260V 60Hz3660300152.5125BG
1SBL281024R8810UA30-30-10RA 230-240V 50Hz / 240-260V 60Hz4472600186.358333333BG
1SBL351024R8800UA50-30-00RA 230-240V 50Hz / 240-260V 60Hz6092300253.845833333BG
1SBL371024R8800UA63-30-00RA 230-240V 50Hz / 240-260V 60Hz6848000285.333333333BG
1SBL411024R8800UA75-30-00RA 230-240V 50Hz / 240-260V 60Hz6796300283.179166667BG
1SFL431024R8800CONTACTOR#UA95-30-00RA#230-240V 50Hz15047400626.975SE
1SFL451024R8800CONTACTOR#UA110-30-00RA#230-240V 50Hz17981500749.229166667SE
GJL1211001R0101B6-30-10-01 Mini Contactor43820018.2583333333DE
GJL1211001R0011B6-30-01-01 Mini Contactor43820018.2583333333DE
GJL1211001R0102B6-30-10-02 Mini Contactor43820018.2583333333DE
GJL1211001R0012B6-30-01-02 Mini Contactor43820018.2583333333DE
GJL1211001R0103B6-30-10-03 Mini Contactor43820018.2583333333DE
GJL1211001R0013B6-30-01-03 Mini Contactor43820018.2583333333DE
GJL1211001R8104B6-30-10-84 Mini Contactor43820018.2583333333DE
GJL1211001R8014B6-30-01-84 Mini Contactor43820018.2583333333DE
GJL1211001R8100B6-30-10-80 Mini Contactor43820018.2583333333DE
GJL1211001R8010B6-30-01-80 Mini Contactor43820018.2583333333DE
GJL1211001R8105B6-30-10-85 Mini Contactor43820018.2583333333DE
GJL1211001R8015B6-30-01-85 Mini Contactor43820018.2583333333DE
GJL1311001R0101B7-30-10-01 Mini Contactor50220020.925DE
GJL1311001R0011B7-30-01-01 Mini Contactor50220020.925DE
GJL1311001R0102B7-30-10-02 Mini Contactor50220020.925DE
GJL1311001R0012B7-30-01-02 Mini Contactor50220020.925DE
GJL1311001R0103B7-30-10-03 Mini Contactor50220020.925DE
GJL1311001R0013B7-30-01-03 Mini Contactor50220020.925DE
GJL1311001R8104B7-30-10-84 Mini Contactor50220020.925DE
GJL1311001R8014B7-30-01-84 Mini Contactor50220020.925DE
GJL1311001R8100B7-30-10-80 Mini Contactor50220020.925DE
GJL1311001R8010B7-30-01-80 Mini Contactor50220020.925DE
GJL1311001R8105B7-30-10-85 Mini Contactor50220020.925DE
GJL1311001R8015B7-30-01-85 Mini Contactor50220020.925DE
GJL1213001R0107BC6-30-10-07 Mini Contactor48980020.4083333333DE
GJL1213001R0017BC6-30-01-07 Mini Contactor48980020.4083333333DE
GJL1213001R0101BC6-30-10-01 Mini Contactor48980020.4083333333DE
GJL1213001R0011BC6-30-01-01 Mini Contactor48980020.4083333333DE
GJL1213001R1106BC6-30-10-16 Mini Contactor48980020.4083333333DE
GJL1213001R1016BC6-30-01-16 Mini Contactor48980020.4083333333DE
GJL1213001R0103BC6-30-10-03 Mini Contactor48980020.4083333333DE
GJL1213001R0013BC6-30-01-03 Mini Contactor48980020.4083333333DE
GJL1213001R0104BC6-30-10-04 Mini Contactor48980020.4083333333DE
GJL1213001R0014BC6-30-01-04 Mini Contactor48980020.4083333333DE
GJL1213001R0105BC6-30-10-05 Mini Contactor48980020.4083333333DE
GJL1213001R0015BC6-30-01-05 Mini Contactor48980020.4083333333DE
GJL1313001R0107BC7-30-10-07 Mini Contactor55380023.075DE
GJL1313001R0017BC7-30-01-07 Mini Contactor55380023.075DE
GJL1313001R0101BC7-30-10-01 Mini Contactor55380023.075DE
GJL1313001R0011BC7-30-01-01 Mini Contactor55380023.075DE
GJL1313001R1106BC7-30-10-16 Mini Contactor55380023.075DE
GJL1313001R1016BC7-30-01-16 Mini Contactor55380023.075DE
GJL1313001R0013BC7-30-01-03 Mini Contactor55380023.075DE
GJL1313001R0104BC7-30-10-04 Mini Contactor55380023.075DE
GJL1313001R0014BC7-30-01-04 Mini Contactor55380023.075DE
GJL1313001R0105BC7-30-10-05 Mini Contactor55380023.075DE
GJL1313001R0015BC7-30-01-05 Mini Contactor55380023.075DE
GJL1211901R0101VB6-30-10-01 Mini Rev.Contactor89350037.2291666667DE
GJL1211901R0011VB6-30-01-01 Mini Rev.Contactor89350037.2291666667DE
GJL1211901R0012VB6-30-01-02 Mini Rev.Contactor89350037.2291666667DE
GJL1211901R0103VB6-30-10-03 Mini Rev.Contactor89350037.2291666667DE
GJL1211901R0013VB6-30-01-03 Mini Rev.Contactor89350037.2291666667DE
GJL1211901R8104VB6-30-10-84 Mini Rev.Contactor89350037.2291666667DE
GJL1211901R8014VB6-30-01-84 Mini Rev.Contactor89350037.2291666667DE
GJL1211901R8100VB6-30-10-80 Mini Rev.Contactor89350037.2291666667DE
GJL1211901R8010VB6-30-01-80 Mini Rev.Contactor89350037.2291666667DE
GJL1211901R8105VB6-30-10-85 Mini Rev.Contactor89350037.2291666667DE
GJL1211901R8015VB6-30-01-85 Mini Rev.Contactor89350037.2291666667DE
GJL1311901R0101VB7-30-10-01 Mini Rev.Contactor98460041.025DE
GJL1311901R0011VB7-30-01-01 Mini Rev.Contactor98460041.025DE
GJL1311901R0102VB7-30-10-02 Mini Rev.Contactor98460041.025DE
GJL1311901R0012VB7-30-01-02 Mini Rev.Contactor98460041.025DE
GJL1311901R0103VB7-30-10-03 Mini Rev.Contactor98460041.025DE
GJL1311901R0013VB7-30-01-03 Mini Rev.Contactor98460041.025DE
GJL1311901R8104VB7-30-10-84 Mini Rev.Contactor98460041.025DE
GJL1311901R8014VB7-30-01-84 Mini Rev.Contactor98460041.025DE
GJL1311901R8100VB7-30-10-80 Mini Rev.Contactor98460041.025DE
GJL1311901R8010VB7-30-01-80 Mini Rev.Contactor98460041.025DE
GJL1311901R8105VB7-30-10-85 Mini Rev.Contactor98460041.025DE
GJL1311901R8015VB7-30-01-85 Mini Rev.Contactor98460041.025DE
GJL1213901R0107VBC6-30-10-07 Mini Rev.Contactor98950041.2291666667DE
GJL1213901R0017VBC6-30-01-07 Mini Rev.Contactor98950041.2291666667DE
GJL1213901R0101VBC6-30-10-01 Mini Rev.Contactor98950041.2291666667DE
GJL1213901R0011VBC6-30-01-01 Mini Rev.Contactor98950041.2291666667DE
GJL1213901R1106VBC6-30-10-16 Mini Rev.Contactor98950041.2291666667DE
GJL1213901R1016VBC6-30-01-16 Mini Rev.Contactor98950041.2291666667DE
GJL1213901R0103VBC6-30-10-03 Mini Rev.Contactor98950041.2291666667DE
GJL1213901R0013VBC6-30-01-03 Mini Rev.Contactor98950041.2291666667DE
GJL1213901R0104VBC6-30-10-04 Mini Rev.Contactor98950041.2291666667DE
GJL1213901R0014VBC6-30-01-04 Mini Rev.Contactor98950041.2291666667DE
GJL1213901R0105VBC6-30-10-05 Mini Rev.Contactor98950041.2291666667DE
GJL1213901R0015VBC6-30-01-05 Mini Rev.Contactor98950041.2291666667DE
GJL1313901R0017VBC7-30-01-07 Mini Rev.Contactor109290045.5375DE
GJL1313901R0101VBC7-30-10-01 Mini Rev.Contactor109290045.5375DE
GJL1313901R0011VBC7-30-01-01 Mini Rev.Contactor109290045.5375DE
GJL1313901R1016VBC7-30-01-16 Mini Rev.Contactor109290045.5375DE
GJL1313901R0104VBC7-30-10-04 Mini Rev.Contactor109290045.5375DE
GJL1313901R0014VBC7-30-01-04 Mini Rev.Contactor109290045.5375DE
GJL1313901R0105VBC7-30-10-05 Mini Rev.Contactor109290045.5375DE
GJL1313901R0015VBC7-30-01-05 Mini Rev.Contactor109290045.5375DE
1SVR730840R0400CM-SRS.21S Current monitoring relay5395700224.820833333DE
1SVR730841R0400CM-SRS.21S Current monitoring relay4612900192.204166667DE
1SVR730841R1400CM-SRS.21S Current monitoring relay4612900192.204166667DE
1SVR730840R0500CM-SRS.22S Current monitoring relay5395700224.820833333DE
1SVR730841R0500CM-SRS.22S Current monitoring relay4612900192.204166667DE
1SVR730841R1500CM-SRS.22S Current monitoring relay4612900192.204166667DE
1SVR730830R0400CM-ESS.2S Voltage monitoring relay5395700224.820833333DE
1SVR730831R0400CM-ESS.2S Voltage monitoring relay4612900192.204166667DE
1SVR730831R1400CM-ESS.2S Voltage monitoring relay4612900192.204166667DE
1SVR730794R1300CM-PVS.31S Three-phase monitoring relay5622200234.258333333DE
1SVR730794R3300CM-PVS.41S Three-phase monitoring relay5622200234.258333333DE
1SVR730660R0100CM-IWS.1S Insulation monitoring relay7345200306.05DE
1SVR730740R0100CM-TCS.11S Temperature monitoring relay6109500254.5625DE
1SVR730740R0200CM-TCS.12S Temperature monitoring relay6109500254.5625DE
1SVR730740R0300CM-TCS.13S Temperature monitoring relay6109500254.5625DE
1SVR730740R9100CM-TCS.21S Temperature monitoring relay5004300208.5125DE
1SVR730740R9200CM-TCS.22S Temperature monitoring relay5004300208.5125DE
1SVR730740R9300CM-TCS.23S Temperature monitoring relay5004300208.5125DE
1SVR427033R3000CP-E 5/3.0 Power supply2646200110.258333333CN
1SVR427032R1000CP-E 12/2.5 Power supply2646200110.258333333CN
1SVR427035R1000CP-E 12/10.0 Power supply4728600197.025CN
1SVR427030R0000CP-E 24/0.75 Power supply211450088.1041666667CN
1SVR427031R0000CP-E 24/1.25 Power supply229660095.6916666667CN
1SVR427032R0000CP-E 24/2.5 Power supply2897200120.716666667CN
1SVR427034R0000CP-E 24/5.0 Power supply4260900177.5375CN
1SVR427035R0000CP-E 24/10.0 Power supply5993800249.741666667CN
1SVR427036R0000CP-E 24/20.0 Power supply8192000341.333333333CN
1SVR427030R2000CP-E 48/0.62 Power supply2796300116.5125CN
1SVR427031R2000CP-E 48/1.25 Power supply3561800148.408333333CN
1SVR427034R2000CP-E 48/5.0 Power supply7192600299.691666667CN
1SVR427035R2000CP-E 48/10.0 Power supply9824000409.333333333CN
1SVR405631R4000CR-MX012DC2 Pluggable interface relay1157004.82083333333CN
1SVR405631R1000CR-MX024DC2 Pluggable interface relay1231005.12916666667CN
1SVR405631R6000CR-MX048DC2 Pluggable interface relay1354005.64166666667CN
1SVR405631R8000CR-MX110DC2 Pluggable interface relay1452006.05CN
1SVR405631R9000CR-MX220DC2 Pluggable interface relay2215009.22916666667CN
1SVR405631R0000CR-MX024AC2 Pluggable interface relay1354005.64166666667CN
1SVR405631R7000CR-MX110AC2 Pluggable interface relay1452006.05CN
1SVR405631R3000CR-MX230AC2 Pluggable interface relay1526006.35833333333CN
1SVR405641R4000CR-MX012DC2T Pluggable interface relay1280005.33333333333CN
1SVR405641R1000CR-MX024DC2T Pluggable interface relay1354005.64166666667CN
1SVR405641R6000CR-MX048DC2T Pluggable interface relay1477006.15416666667CN
1SVR405641R8000CR-MX110DC2T Pluggable interface relay1575006.5625CN
1SVR405641R9000CR-MX220DC2T Pluggable interface relay24120010.05CN
1SVR405641R0000CR-MX024AC2T Pluggable interface relay1477006.15416666667CN
1SVR405641R7000CR-MX110AC2T Pluggable interface relay1575006.5625CN
1SVR405641R3000CR-MX230AC2T Pluggable interface relay1674006.975CN
1SVR405633R4000CR-MX012DC4 Pluggable interface relay1378005.74166666667CN
1SVR405633R1000CR-MX024DC4 Pluggable interface relay1378005.74166666667CN
1SVR405633R6000CR-MX048DC4 Pluggable interface relay1452006.05CN
1SVR405633R8000CR-MX110DC4 Pluggable interface relay1625006.77083333333CN
1SVR405633R9000CR-MX220DC4 Pluggable interface relay24120010.05CN
1SVR405633R0000CR-MX024AC4 Pluggable interface relay1526006.35833333333CN
1SVR405633R7000CR-MX110AC4 Pluggable interface relay1551006.4625CN
1SVR405633R3000CR-MX230AC4 Pluggable interface relay1625006.77083333333CN
1SVR405643R4000CR-MX012DC4T Pluggable interface relay1502006.25833333333CN
1SVR405643R1000CR-MX024DC4T Pluggable interface relay1502006.25833333333CN
1SVR405643R6000CR-MX048DC4T Pluggable interface relay1575006.5625CN
1SVR405643R8000CR-MX110DC4T Pluggable interface relay1772007.38333333333CN
1SVR405643R9000CR-MX220DC4T Pluggable interface relay26580011.075CN
1SVR405643R0000CR-MX024AC4T Pluggable interface relay1674006.975CN
1SVR405643R7000CR-MX110AC4T Pluggable interface relay1698007.075CN
1SVR405643R3000CR-MX230AC4T Pluggable interface relay1772007.38333333333CN
1SVR405631R4100CR-MX012DC2L Pluggable interface relay1403005.84583333333CN
1SVR405631R1100CR-MX024DC2L Pluggable interface relay1428005.95CN
1SVR405631R6100CR-MX048DC2L Pluggable interface relay1575006.5625CN
1SVR405631R8100CR-MX110DC2L Pluggable interface relay1649006.87083333333CN
1SVR405631R9100CR-MX220DC2L Pluggable interface relay26340010.975CN
1SVR405631R0100CR-MX024AC2L Pluggable interface relay1551006.4625CN
1SVR405631R7100CR-MX110AC2L Pluggable interface relay1649006.87083333333CN
1SVR405631R3100CR-MX230AC2L Pluggable interface relay1748007.28333333333CN
1SVR405641R4100CR-MX012DC2LT Pluggable interface relay1452006.05CN
1SVR405641R1100CR-MX024DC2LT Pluggable interface relay1526006.35833333333CN
1SVR405641R6100CR-MX048DC2LT Pluggable interface relay1674006.975CN
1SVR405641R8100CR-MX110DC2LT Pluggable interface relay1797007.4875CN
1SVR405641R9100CR-MX220DC2LT Pluggable interface relay27570011.4875CN
1SVR405641R0100CR-MX024AC2LT Pluggable interface relay1674006.975CN
1SVR405641R7100CR-MX110AC2LT Pluggable interface relay1772007.38333333333CN
1SVR405641R3100CR-MX230AC2LT Pluggable interface relay1895007.89583333333CN
1SVR405633R4100CR-MX012DC4L Pluggable interface relay1575006.5625CN
1SVR405633R1100CR-MX024DC4L Pluggable interface relay1649006.87083333333CN
1SVR405633R6100CR-MX048DC4L Pluggable interface relay1649006.87083333333CN
1SVR405633R8100CR-MX110DC4L Pluggable interface relay1846007.69166666667CN
1SVR405633R9100CR-MX220DC4L Pluggable interface relay28800012CN
1SVR405633R0100CR-MX024AC4L Pluggable interface relay1723007.17916666667CN
1SVR405633R7100CR-MX110AC4L Pluggable interface relay1797007.4875CN
1SVR405633R3100CR-MX230AC4L Pluggable interface relay1846007.69166666667CN
1SVR405643R4100CR-MX012DC4LT Pluggable interface relay1698007.075CN
1SVR405643R1100CR-MX024DC4LT Pluggable interface relay1698007.075CN
1SVR405643R6100CR-MX048DC4LT Pluggable interface relay1797007.4875CN
1SVR405643R8100CR-MX110DC4LT Pluggable interface relay2018008.40833333333CN
1SVR405643R9100CR-MX220DC4LT Pluggable interface relay30030012.5125CN
1SVR405643R0100CR-MX024AC4LT Pluggable interface relay1895007.89583333333CN
1SVR405643R7100CR-MX110AC4LT Pluggable interface relay1920008CN
1SVR405643R3100CR-MX230AC4LT Pluggable interface relay2018008.40833333333CN
1SVR405651R1400CR-M2SFB Standard socket, fork type1206005.025CN
1SVR405651R3400CR-M4SFB Standard socket, fork type2043008.5125CN
1SVR405659R1100CR-MH1 Metal holder for CR-M sockets148000.616666666667CN
1SVR405611R4000CR-M012DC2 Pluggable interface relay2166009.025PL
1SVR405611R1000CR-M024DC2 Pluggable interface relay2166009.025PL
1SVR405611R8000CR-M110DC2 Pluggable interface relay24860010.3583333333PL
1SVR405611R9000CR-M220DC2 Pluggable interface relay26580011.075PL
1SVR405611R0000CR-M024AC2 Pluggable interface relay2265009.4375PL
1SVR405611R7000CR-M110AC2 Pluggable interface relay2363009.84583333333PL
1SVR405611R3000CR-M230AC2 Pluggable interface relay25350010.5625PL
1SVR405612R4000CR-M012DC3 Pluggable interface relay2240009.33333333333PL
1SVR405612R1000CR-M024DC3 Pluggable interface relay2240009.33333333333PL
1SVR405612R8000CR-M110DC3 Pluggable interface relay25350010.5625PL
1SVR405612R9000CR-M220DC3 Pluggable interface relay27320011.3833333333PL
1SVR405612R0000CR-M024AC3 Pluggable interface relay2363009.84583333333PL
1SVR405612R7000CR-M110AC3 Pluggable interface relay24370010.1541666667PL
1SVR405612R3000CR-M230AC3 Pluggable interface relay26090010.8708333333PL
1SVR405613R4000CR-M012DC4 Pluggable interface relay2314009.64166666667PL
1SVR405613R1000CR-M024DC4 Pluggable interface relay2314009.64166666667PL
1SVR405613R8000CR-M110DC4 Pluggable interface relay26090010.8708333333PL
1SVR405613R9000CR-M220DC4 Pluggable interface relay28060011.6916666667PL
1SVR405613R0000CR-M024AC4 Pluggable interface relay24370010.1541666667PL
1SVR405613R7000CR-M110AC4 Pluggable interface relay25110010.4625PL
1SVR405613R3000CR-M230AC4 Pluggable interface relay27080011.2833333333PL
1SVR405611R4100CR-M012DC2L Pluggable interface relay26090010.8708333333PL
1SVR405611R1100CR-M024DC2L Pluggable interface relay26090010.8708333333PL
1SVR405611R8100CR-M110DC2L Pluggable interface relay28800012PL
1SVR405611R9100CR-M220DC2L Pluggable interface relay31020012.925PL
1SVR405611R0100CR-M024AC2L Pluggable interface relay27080011.2833333333PL
1SVR405611R7100CR-M110AC2L Pluggable interface relay27820011.5916666667PL
1SVR405611R3100CR-M230AC2L Pluggable interface relay29780012.4083333333PL
1SVR405612R4100CR-M012DC3L Pluggable interface relay26580011.075PL
1SVR405612R1100CR-M024DC3L Pluggable interface relay26580011.075PL
1SVR405612R8100CR-M110DC3L Pluggable interface relay29780012.4083333333PL
1SVR405612R9100CR-M220DC3L Pluggable interface relay31750013.2291666667PL
1SVR405612R0100CR-M024AC3L Pluggable interface relay27820011.5916666667PL
1SVR405612R7100CR-M110AC3L Pluggable interface relay28550011.8958333333PL
1SVR405612R3100CR-M230AC3L Pluggable interface relay30520012.7166666667PL
1SVR405613R4100CR-M012DC4L Pluggable interface relay27570011.4875PL
1SVR405613R1100CR-M024DC4L Pluggable interface relay27570011.4875PL
1SVR405613R8100CR-M110DC4L Pluggable interface relay30520012.7166666667PL
1SVR405613R9100CR-M220DC4L Pluggable interface relay32490013.5375PL
1SVR405613R0100CR-M024AC4L Pluggable interface relay28550011.8958333333PL
1SVR405613R7100CR-M110AC4L Pluggable interface relay29290012.2041666667PL
1SVR405613R3100CR-M230AC4L Pluggable interface relay31260013.025PL
1SVR405651R1100CR-M2LS Logical socket1748007.28333333333CN
1SVR405651R2100CR-M3LS Logical socket1871007.79583333333CN
1SVR405651R3100CR-M4LS Logical socket2018008.40833333333CN
1SVR405651R1200CR-M2LC Logical socket29050012.1041666667IT
1SVR405651R3200CR-M4LC Logical socket32250013.4375IT
1SVR405651R1000CR-M2SS Standard socket1649006.87083333333CN
1SVR405651R2000CR-M3SS Standard socket1797007.4875CN
1SVR405651R3000CR-M4SS Standard socket1920008CN
1SVR405651R1300CR-M2SF Standard socket, fork type1575006.5625CN
1SVR405651R3300CR-M4SF Standard socket, fork type1871007.79583333333CN
1SVR405659R1000CR-MH Holder for CR-M socket172000.716666666667CN
1SVR405659R1100CR-MH1 Metal holder for CR-M sockets123000.5125CN
1SVR405658R6000CR-MJ Jumper bar1526006.35833333333DE
1SVR405658R1000CR-MM Marker for CR-M socket25000.104166666667CN
1SVR550029R8100CT-MFE Time relay, multifunction158280065.95BG
1SVR550107R1100CT-ERE Time relay, ON-delay109050045.4375BG
1SVR550107R2100CT-ERE Time relay, ON-delay109050045.4375BG
1SVR550107R4100CT-ERE Time relay, ON-delay109050045.4375BG
1SVR550127R4100CT-ARE Time relay, true OFF-delay158280065.95BG
1SVR550141R1100CT-AWE Time relay, impulse-OFF141540058.975BG
1SVR550207R2100CT-YDE Time relay, star-delta109050045.4375BG
1SVR550207R4100CT-YDE Time relay, star-delta109050045.4375BG
1SVR550217R4100CT-SDE Time relay, star-delta137600057.3333333333BG
1SVR730010R0200CT-MFS.21S Time relay, multifunction2958800123.283333333DE
1SVR730020R0200CT-MVS.21S Time relay, multifunction2958800123.283333333DE
1SVR730040R3300CT-WBS.22S Time relay, impulse & flasher190280079.2833333333DE
1SVR730100R3100CT-ERS.12S Time relay, ON-delay154340064.3083333333DE
1SVR730100R3300CT-ERS.22S Time relay, ON-delay181420075.5916666667DE
1SVR730110R3300CT-AHS.22S Time relay, OFF-delay208490086.8708333333DE
1SVR740110R3300CT-AHS.22P Time relay, OFF-delay214890089.5375DE
1SFA619403R5021Compact LED Pilot Light (CL2-502R)1108004.61666666667CN
1SFA619403R5022Compact LED Pilot Light (CL2-502G)1231005.12916666667CN
1SFA619403R5023Compact LED Pilot Light (CL2-502Y)1108004.61666666667CN
1SFA619403R5024Compact LED Pilot Light (CL2-502L)1108004.61666666667CN
1SFA619403R5028Compact LED Pilot Light (CL2-502C)1108004.61666666667CN
1SFA619403R5131Compact LED Pilot Light (CL2-513R)1108004.61666666667CN
1SFA619403R5132Compact LED Pilot Light (CL2-513G)1231005.12916666667CN
1SFA619403R5133Compact LED Pilot Light (CL2-513Y)1108004.61666666667CN
1SFA619403R5151Compact LED Pilot Light (CL2-515R)2388009.95CN
1SFA619403R5152Compact LED Pilot Light (CL2-515G)2388009.95CN
1SFA619403R5153Compact LED Pilot Light (CL2-515Y)2388009.95CN
1SFA619403R5201Compact LED Pilot Light (CL2-520R)2388009.95CN
1SFA619403R5202Compact LED Pilot Light (CL2-520G)2388009.95CN
1SFA619403R5203Compact LED Pilot Light (CL2-520Y)2388009.95CN
1SFA619403R5231Compact LED Pilot Light (CL2-523R)1108004.61666666667CN
1SFA619403R5232Compact LED Pilot Light (CL2-523G)1231005.12916666667CN
1SFA619403R5233Compact LED Pilot Light (CL2-523Y)1108004.61666666667CN
1SFA619403R5234Compact LED Pilot Light (CL2-523L)1452006.05CN
1SFA619403R5238Compact LED Pilot Light (CL2-523C)1108004.61666666667CN
1SFA619403R5421Compact LED Pilot Light (CL2-542R)1108004.61666666667CN
1SFA619403R5422Compact LED Pilot Light (CL2-542G)1231005.12916666667CN
1SFA619200R1016SELE. SWITCH#C2SS1-10B-101255005.22916666667CN
1SFA619200R1026SELE. SWITCH#C2SS1-10B-201477006.15416666667CN
1SFA619200R1076SELE. SWITCH#C2SS1-10B-111600006.66666666667CN
1SFA619201R1016SELE. SWITCH#C2SS2-10B-101255005.22916666667CN
1SFA619201R1026SELE. SWITCH#C2SS2-10B-201600006.66666666667CN
1SFA619201R1076SELE. SWITCH#C2SS2-10B-111600006.66666666667CN
1SFA619210R1026SELE. SWITCH#C3SS1-10B-201083004.5125CN
1SFA619210R3026SELE. SWITCH#C3SS1-30B-2028800012CN
1SFA619210R1076SELE. SWITCH#C3SS1-10B-111083004.5125CN
1SFA619211R1026SELE. SWITCH#C3SS2-10B-2025350010.5625CN
1SFA619500R1041Red E-Stop Twistφ30mm#CE3T-10R-011575006.5625CN
1SFA619500R1051Red E-Stop Twistφ30mm#CE3T-10R-022142008.925CN
1SFA619500R1071Red E-Stop Twistφ30mm#CE3T-10R-112142008.925CN
1SFA619550R1041Red E-Stop Twistφ40mm#CE4T-10R-011649006.87083333333CN
1SFA619550R1051Red E-Stop Twistφ40mm#CE4T-10R-022142008.925CN
1SFA619550R1071Red E-Stop Twistφ40mm#CE4T-10R-112142008.925CN
1SFA619551R1051Red E-Stop Pullφ40mm#CE4P-10R-022142008.925CN
1SFA619551R1071Red E-Stop Pullφ40mm#CE4P-10R-112142008.925CN
1SFA619552R1051Emergency stop#CE4K1-10R-0231020012.925CN
1SFA619552R1071Emergency stop#CE4K1-10R-1131020012.925CN
1SFA619100R1011PUSHBUTTON#CP1-10R-10738003.075CN
1SFA619100R1041PUSHBUTTON#CP1-10R-01738003.075CN
1SFA619100R3041PUSHBUTTON#CP1-30R-011502006.25833333333CN
1SFA619100R1071PUSHBUTTON#CP1-10R-111600006.66666666667CN
1SFA619100R1012PUSHBUTTON#CP1-10G-10738003.075CN
1SFA619100R3012PUSHBUTTON#CP1-30G-101502006.25833333333CN
1SFA619100R1022PUSHBUTTON#CP1-10G-201600006.66666666667CN
1SFA619100R1072PUSHBUTTON#CP1-10G-111600006.66666666667CN
1SFA619100R1013PUSHBUTTON#CP1-10Y-10738003.075CN
1SFA619100R1073PUSHBUTTON#CP1-10Y-111600006.66666666667CN
1SFA619100R1014PUSHBUTTON#CP1-10L-10763003.17916666667CN
1SFA619100R1015PUSHBUTTON#CP1-10W-10738003.075CN
1SFA619100R1016PUSHBUTTON#CP1-10B-10738003.075CN
1SFA619100R1026PUSHBUTTON#CP1-10B-201600006.66666666667CN
1SFA619100R1076PUSHBUTTON#CP1-10B-111600006.66666666667CN
1SFA619100R1111Illuminated Push Button Red2142008.925CN
1SFA619100R1141Illuminated Push Button Red2142008.925CN
1SFA619100R1112Illuminated Push Button Green2142008.925CN
1SFA619100R1211Illuminated Push Button Red2142008.925CN
1SFA619100R1241Illuminated Push Button Red2142008.925CN
1SFA619100R1212Illuminated Push Button Green2142008.925CN
1SFA619100R1311Illuminated Push Button Red2142008.925CN
1SFA619100R1341Illuminated Push Button Red2142008.925CN
1SFA619100R1312Illuminated Push Button Green2142008.925CN
1SFA619600R6103BUZZER#CB1-610Y48740020.3083333333CN
1SFA619600R6133BUZZER#CB1-613Y48740020.3083333333CN
1SFA619600R6306BUZZER#CB1-630B44310018.4625CN
1SFA619600R6336BUZZER#CB1-633B44310018.4625CN
2CDS241001R0064SH201L-C61330005.54166666667CN
2CDS241001R0104SH201L-C101330005.54166666667CN
2CDS241001R0164SH201L-C161330005.54166666667CN
2CDS241001R0204SH201L-C201330005.54166666667CN
2CDS241001R0254SH201L-C251330005.54166666667CN
2CDS241001R0324SH201L-C321330005.54166666667CN
2CDS241001R0404SH201L-C401400005.83333333333CN
2CDS242001R0064SH202L-C635500014.7916666667CN
2CDS242001R0104SH202L-C1035500014.7916666667CN
2CDS242001R0164SH202L-C1635500014.7916666667CN
2CDS242001R0204SH202L-C2035500014.7916666667CN
2CDS242001R0254SH202L-C2535500014.7916666667CN
2CDS242001R0324SH202L-C3235500014.7916666667CN
2CDS242001R0404SH202L-C4037500015.625CN
2CDS243001R0064SH203L-C660500025.2083333333CN
2CDS243001R0104SH203L-C1060500025.2083333333CN
2CDS243001R0164SH203L-C1660500025.2083333333CN
2CDS243001R0204SH203L-C2060500025.2083333333CN
2CDS243001R0254SH203L-C2560500025.2083333333CN
2CDS243001R0324SH203L-C3260500025.2083333333CN
2CDS243001R0404SH203L-C4064000026.6666666667CN
2CDS244001R0064SH204L-C6143800059.9166666667CN
2CDS244001R0104SH204L-C10143800059.9166666667CN
2CDS244001R0164SH204L-C16143800059.9166666667CN
2CDS244001R0204SH204L-C20143800059.9166666667CN
2CDS244001R0254SH204L-C25143800059.9166666667CN
2CDS244001R0324SH204L-C32143800059.9166666667CN
2CDS244001R0404SH204L-C40152400063.5CN
2CDS211001R0064SH201-C61520006.33333333333CN
2CDS211001R0104SH201-C101520006.33333333333CN
2CDS211001R0164SH201-C161520006.33333333333CN
2CDS211001R0204SH201-C201520006.33333333333CN
2CDS211001R0254SH201-C251520006.33333333333CN
2CDS211001R0324SH201-C321520006.33333333333CN
2CDS211001R0404SH201-C401600006.66666666667CN
2CDS211001R0504SH201-C502350009.79166666667CN
2CDS211001R0634SH201-C632350009.79166666667CN
2CDS212001R0064SH202-C641000017.0833333333CN
2CDS212001R0104SH202-C1041000017.0833333333CN
2CDS212001R0164SH202-C1641000017.0833333333CN
2CDS212001R0204SH202-C2041000017.0833333333CN
2CDS212001R0254SH202-C2541000017.0833333333CN
2CDS212001R0324SH202-C3241000017.0833333333CN
2CDS212001R0404SH202-C4043400018.0833333333CN
2CDS212001R0504SH202-C5060500025.2083333333CN
2CDS212001R0634SH202-C6360500025.2083333333CN
2CDS213001R0064SH203-C666100027.5416666667CN
2CDS213001R0104SH203-C1066100027.5416666667CN
2CDS213001R0164SH203-C1666100027.5416666667CN
2CDS213001R0204SH203-C2066100027.5416666667CN
2CDS213001R0254SH203-C2566100027.5416666667CN
2CDS213001R0324SH203-C3266100027.5416666667CN
2CDS213001R0404SH203-C4069900029.125CN
2CDS213001R0504SH203-C5092000038.3333333333CN
2CDS213001R0634SH203-C6392000038.3333333333CN
2CDS214001R0064SH204-C6137300057.2083333333CN
2CDS214001R0104SH204-C10137300057.2083333333CN
2CDS214001R0164SH204-C16137300057.2083333333CN
2CDS214001R0204SH204-C20137300057.2083333333CN
2CDS214001R0254SH204-C25137300057.2083333333CN
2CDS214001R0324SH204-C32137300057.2083333333CN
2CDS214001R0404SH204-C40145200060.5CN
2CDS214001R0504SH204-C50181500075.625CN
2CDS214001R0634SH204-C63181500075.625CN
2CDS251001R0804S201-C8093800039.0833333333DE
2CDS251001R0824S201-C100120200050.0833333333DE
2CDS252001R0804S202-C80187600078.1666666667DE
2CDS252001R0824S202-C1002403000100.125DE
2CDS253001R0804S203-C802814000117.25DE
2CDS253001R0824S203-C1003605000150.208333333DE
2CDS254001R0804S204-C803754000156.416666667DE
2CDS254001R0824S204-C1004808000200.333333333DE
2CDS271001R0064S201M-C628300011.7916666667CN
2CDS271001R0104S201M-C1028300011.7916666667CN
2CDS271001R0164S201M-C1628300011.7916666667CN
2CDS271001R0204S201M-C2028300011.7916666667CN
2CDS271001R0254S201M-C2528300011.7916666667CN
2CDS271001R0324S201M-C3228300011.7916666667CN
2CDS271001R0404S201M-C4029900012.4583333333CN
2CDS271001R0504S201M-C5067100027.9583333333CN
2CDS271001R0634S201M-C6367100027.9583333333CN
2CDS272001R0064S202M-C686000035.8333333333CN
2CDS272001R0104S202M-C1086000035.8333333333CN
2CDS272001R0164S202M-C1686000035.8333333333CN
2CDS272001R0204S202M-C2086000035.8333333333CN
2CDS272001R0254S202M-C2586000035.8333333333CN
2CDS272001R0324S202M-C3286000035.8333333333CN
2CDS272001R0404S202M-C4090900037.875CN
2CDS272001R0504S202M-C50136700056.9583333333CN
2CDS272001R0634S202M-C63136700056.9583333333CN
2CDS273001R0064S203M-C6129700054.0416666667CN
2CDS273001R0104S203M-C10129700054.0416666667CN
2CDS273001R0164S203M-C16129700054.0416666667CN
2CDS273001R0204S203M-C20129700054.0416666667CN
2CDS273001R0254S203M-C25129700054.0416666667CN
2CDS273001R0324S203M-C32129700054.0416666667CN
2CDS273001R0404S203M-C40137500057.2916666667CN
2CDS273001R0504S203M-C50203400084.75CN
2CDS273001R0634S203M-C63203400084.75CN
2CDS274001R0064S204M-C6229200095.5CN
2CDS274001R0104S204M-C10229200095.5CN
2CDS274001R0164S204M-C16229200095.5CN
2CDS274001R0204S204M-C20229200095.5CN
2CDS274001R0254S204M-C25229200095.5CN
2CDS274001R0324S204M-C32229200095.5CN
2CDS274001R0404S204M-C402427000101.125CN
2CDS274001R0504S204M-C503638000151.583333333CN
2CDS274001R0634S204M-C633638000151.583333333CN
2CDS281001R0064S201P-C670900029.5416666667DE
2CDS281001R0104S201P-C1059000024.5833333333DE
2CDS281001R0164S201P-C1659000024.5833333333DE
2CDS281001R0204S201P-C2067800028.25DE
2CDS281001R0254S201P-C2570900029.5416666667DE
2CDS281001R0324S201P-C3273900030.7916666667DE
2CDS281001R0404S201P-C5076700031.9583333333DE
2CDS281001R0504S201P-C5088600036.9166666667DE
2CDS281001R0634S201P-C63100500041.875DE
2CDS282001R0064S202P-C6162300067.625DE
2CDS282001R0104S202P-C10135200056.3333333333DE
2CDS282001R0164S202P-C16135200056.3333333333DE
2CDS282001R0204S202P-C20218000090.8333333333DE
2CDS282001R0254S202P-C25162300067.625DE
2CDS282001R0324S202P-C32169100070.4583333333DE
2CDS282001R0404S202P-C40175900073.2916666667DE
2CDS282001R0504S202P-C502839000118.291666667DE
2CDS282001R0634S202P-C63229900095.7916666667DE
2CDS283001R0064S203P-C62466000102.75DE
2CDS283001R0104S203P-C10205500085.625DE
2CDS283001R0164S203P-C16205500085.625DE
2CDS283001R0204S203P-C20236300098.4583333333DE
2CDS283001R0254S203P-C252466000102.75DE
2CDS283001R0324S203P-C322568000107DE
2CDS283001R0404S203P-C402671000111.291666667DE
2CDS283001R0504S203P-C503082000128.416666667DE
2CDS283001R0634S203P-C633493000145.541666667DE
2CDS284001R0064S204P-C63543000147.625DE
2CDS284001R0104S204P-C102950000122.916666667DE
2CDS284001R0164S204P-C162950000122.916666667DE
2CDS284001R0204S204P-C203392000141.333333333DE
2CDS284001R0254S204P-C253543000147.625DE
2CDS284001R0324S204P-C323693000153.875DE
2CDS284001R0404S204P-C403836000159.833333333DE
2CDS284001R0504S204P-C504428000184.5DE
2CDS284001R0634S204P-C635022000209.25DE
2CDS200912R0001S2C-H6R33200013.8333333333DE
2CDS200922R0001S2C-S/H6R50100020.875DE
2CDS200909R0001S2C-A1112600046.9166666667DE
2CDS200909R0002S2C-A2112600046.9166666667DE
GHS2801911R0002S2-UA24207700086.5416666667IT
GHS2801911R0005S2-UA220207700086.5416666667IT
GHS2801911R0002S2-UA24207700086.5416666667IT
GHS2801911R0005S2-UA220207700086.5416666667IT
GHV0360876R0003SZ-6/3740003.08333333333DE
GJI2320131R0001SZ-KLB 81510006.29166666667DE
GJI2320071R0013SZ-KLB 121740007.25DE
GJI2320072R0017SZ-KLB 1624500010.2083333333DE
GJI2320073R0016SZ-KLB 242260009.41666666667DE
GJI2024027R0001SZ-Ktr220000.916666666667DE
GJI2024027R0001SZ-Ktr220000.916666666667DE
2CCS881001R0104S801C-C10169700070.7083333333CH
2CCS881001R0134S801C-C13169700070.7083333333CH
2CCS881001R0164S801C-C16169700070.7083333333CH
2CCS881001R0204S801C-C20169700070.7083333333CH
2CCS881001R0254S801C-C25169700070.7083333333CH
2CCS881001R0324S801C-C32169700070.7083333333CH
2CCS881001R0404S801C-C40189500078.9583333333CH
2CCS881001R0504S801C-C50189500078.9583333333CH
2CCS881001R0634S801C-C63189500078.9583333333CH
2CCS881001R0804S801C-C80229600095.6666666667CH
2CCS881001R0824S801C-C100229600095.6666666667CH
2CCS881001R0844S801C-C125229600095.6666666667CH
2CCS882001R0104S802C-C103477000144.875CH
2CCS882001R0134S802C-C133477000144.875CH
2CCS882001R0164S802C-C163477000144.875CH
2CCS882001R0204S802C-C203477000144.875CH
2CCS882001R0254S802C-C253477000144.875CH
2CCS882001R0324S802C-C323477000144.875CH
2CCS882001R0404S802C-C403885000161.875CH
2CCS882001R0504S802C-C503885000161.875CH
2CCS882001R0634S802C-C633885000161.875CH
2CCS882001R0804S802C-C804706000196.083333333CH
2CCS882001R0824S802C-C1004706000196.083333333CH
2CCS882001R0844S802C-C1254706000196.083333333CH
2CCS883001R0104S803C-C104916000204.833333333CH
2CCS883001R0134S803C-C134916000204.833333333CH
2CCS883001R0164S803C-C164916000204.833333333CH
2CCS883001R0204S803C-C204916000204.833333333CH
2CCS883001R0254S803C-C254916000204.833333333CH
2CCS883001R0324S803C-C324916000204.833333333CH
2CCS883001R0404S803C-C405498000229.083333333CH
2CCS883001R0504S803C-C505498000229.083333333CH
2CCS883001R0634S803C-C635498000229.083333333CH
2CCS883001R0804S803C-C806655000277.291666667CH
2CCS883001R0824S803C-C1006655000277.291666667CH
2CCS883001R0844S803C-C1256655000277.291666667CH
2CCS884001R0104S804C-C106955000289.791666667CH
2CCS884001R0134S804C-C136955000289.791666667CH
2CCS884001R0164S804C-C166955000289.791666667CH
2CCS884001R0204S804C-C206955000289.791666667CH
2CCS884001R0254S804C-C256955000289.791666667CH
2CCS884001R0324S804C-C326955000289.791666667CH
2CCS884001R0404S804C-C407770000323.75CH
2CCS884001R0504S804C-C507770000323.75CH
2CCS884001R0634S804C-C637770000323.75CH
2CCS884001R0804S804C-C809413000392.208333333CH
2CCS884001R0824S804C-C1009413000392.208333333CH
2CCS884001R0844S804C-C1259413000392.208333333CH
2CCS891001R0104S801N-C10212000088.3333333333CH
2CCS891001R0134S801N-C13212000088.3333333333CH
2CCS891001R0164S801N-C16212000088.3333333333CH
2CCS891001R0204S801N-C20212000088.3333333333CH
2CCS891001R0254S801N-C25212000088.3333333333CH
2CCS891001R0324S801N-C32212000088.3333333333CH
2CCS891001R0404S801N-C40236900098.7083333333CH
2CCS891001R0504S801N-C50236900098.7083333333CH
2CCS891001R0634S801N-C63236900098.7083333333CH
2CCS891001R0804S801N-C802868000119.5CH
2CCS891001R0824S801N-C1002868000119.5CH
2CCS891001R0844S801N-C1253083000128.458333333CH
2CCS892001R0104S802N-C104345000181.041666667CH
2CCS892001R0134S802N-C134345000181.041666667CH
2CCS892001R0164S802N-C164345000181.041666667CH
2CCS892001R0204S802N-C204345000181.041666667CH
2CCS892001R0254S802N-C254345000181.041666667CH
2CCS892001R0324S802N-C324345000181.041666667CH
2CCS892001R0404S802N-C404857000202.375CH
2CCS892001R0504S802N-C504857000202.375CH
2CCS892001R0634S802N-C634857000202.375CH
2CCS892001R0804S802N-C805880000245CH
2CCS892001R0824S802N-C1005880000245CH
2CCS892001R0844S802N-C1256322000263.416666667CH
2CCS893001R0104S803N-C106148000256.166666667CH
2CCS893001R0134S803N-C136148000256.166666667CH
2CCS893001R0164S803N-C166148000256.166666667CH
2CCS893001R0204S803N-C206148000256.166666667CH
2CCS893001R0254S803N-C256148000256.166666667CH
2CCS893001R0324S803N-C326148000256.166666667CH
2CCS893001R0404S803N-C406871000286.291666667CH
2CCS893001R0504S803N-C506871000286.291666667CH
2CCS893001R0634S803N-C636871000286.291666667CH
2CCS893001R0804S803N-C808318000346.583333333CH
2CCS893001R0824S803N-C1008318000346.583333333CH
2CCS893001R0844S803N-C1258942000372.583333333CH
2CCS894001R0104S804N-C108692000362.166666667CH
2CCS894001R0134S804N-C138692000362.166666667CH
2CCS894001R0164S804N-C168692000362.166666667CH
2CCS894001R0204S804N-C208692000362.166666667CH
2CCS894001R0254S804N-C258692000362.166666667CH
2CCS894001R0324S804N-C328692000362.166666667CH
2CCS894001R0404S804N-C409715000404.791666667CH
2CCS894001R0504S804N-C509715000404.791666667CH
2CCS894001R0634S804N-C639715000404.791666667CH
2CCS894001R0804S804N-C8011759000489.958333333CH
2CCS894001R0824S804N-C10011759000489.958333333CH
2CCS894001R0844S804N-C12512641000526.708333333CH
2CCS861001R0104S801S-C102650000110.416666667CH
2CCS861001R0134S801S-C132650000110.416666667CH
2CCS861001R0164S801S-C162650000110.416666667CH
2CCS861001R0204S801S-C202650000110.416666667CH
2CCS861001R0254S801S-C252650000110.416666667CH
2CCS861001R0324S801S-C322650000110.416666667CH
2CCS861001R0404S801S-C402962000123.416666667CH
2CCS861001R0504S801S-C502962000123.416666667CH
2CCS861001R0634S801S-C632962000123.416666667CH
2CCS861001R0804S801S-C803829000159.541666667CH
2CCS861001R0824S801S-C1003829000159.541666667CH
2CCS861001R0844S801S-C1254116000171.5CH
2CCS862001R0104S802S-C105437000226.541666667CH
2CCS862001R0134S802S-C135437000226.541666667CH
2CCS862001R0164S802S-C165437000226.541666667CH
2CCS862001R0204S802S-C205437000226.541666667CH
2CCS862001R0254S802S-C255437000226.541666667CH
2CCS862001R0324S802S-C325437000226.541666667CH
2CCS862001R0404S802S-C406073000253.041666667CH
2CCS862001R0504S802S-C506073000253.041666667CH
2CCS862001R0634S802S-C636073000253.041666667CH
2CCS862001R0804S802S-C807844000326.833333333CH
2CCS862001R0824S802S-C1007844000326.833333333CH
2CCS862001R0844S802S-C1258433000351.375CH
2CCS863001R0104S803S-C107681000320.041666667CH
2CCS863001R0134S803S-C137681000320.041666667CH
2CCS863001R0164S803S-C167681000320.041666667CH
2CCS863001R0204S803S-C207681000320.041666667CH
2CCS863001R0254S803S-C257681000320.041666667CH
2CCS863001R0324S803S-C327681000320.041666667CH
2CCS863001R0404S803S-C408593000358.041666667CH
2CCS863001R0504S803S-C508593000358.041666667CH
2CCS863001R0634S803S-C638593000358.041666667CH
2CCS863001R0804S803S-C8011087000461.958333333CH
2CCS863001R0824S803S-C10011087000461.958333333CH
2CCS863001R0844S803S-C12511918000496.583333333CH
2CCS864001R0104S804S-C1010861000452.541666667CH
2CCS864001R0134S804S-C1310861000452.541666667CH
2CCS864001R0164S804S-C1610861000452.541666667CH
2CCS864001R0204S804S-C2010861000452.541666667CH
2CCS864001R0254S804S-C2510861000452.541666667CH
2CCS864001R0324S804S-C3210861000452.541666667CH
2CCS864001R0404S804S-C4012147000506.125CH
2CCS864001R0504S804S-C5012147000506.125CH
2CCS864001R0634S804S-C6312147000506.125CH
2CCS864001R0804S804S-C8015676000653.166666667CH
2CCS864001R0824S804S-C10015676000653.166666667CH
2CCS864001R0844S804S-C12516851000702.125CH
2CSF202006R1250FH202 AC-25/0,03 139872058.28IT
2CSF202006R1400FH202 AC-40/0,03 155712064.88IT
2CSF202006R1630FH202 AC-63/0,03 233376097.24IT
2CSF202005R1800F202 AC-80/0,03 3115200129.8IT
2CSF202005R1900F202 AC-100/0,03 3459840144.16IT
2CSF202006R2250FH202 AC-25/0,1 163488068.12IT
2CSF202006R2400FH202 AC-40/0,1 179808074.92IT
2CSF202006R2630FH202 AC-63/0,1 236064098.36IT
2CSF202005R2800F202 AC-80/0,1 3115200129.8IT
2CSF202005R2900F202 AC-100/0,1 3459840144.16IT
2CSF202006R3250FH202 AC-25/0,3 155712064.88IT
2CSF202006R3400FH202 AC-40/0,3 171360071.4IT
2CSF202006R3630FH202 AC-63/0,3 225024093.76IT
2CSF202005R3800F202 AC-80/0,3 3115200129.8IT
2CSF202005R3900F202 AC-100/0,3 3459840144.16IT
2CSF204006R1250FH204 AC-25/0,03 2642880110.12IT
2CSF204006R1400FH204 AC-40/0,03 2725440113.56IT
2CSF204006R1630FH204 AC-63/0,03 3115200129.8IT
2CSF204005R1800F204 AC-80/0,03 3892800162.2IT
2CSF204005R1900F204 AC-100/0,03 4325760180.24IT
2CSF204006R2250FH204 AC-25/0,1 2616960109.04IT
2CSF204006R2400FH204 AC-40/0,1 2698560112.44IT
2CSF204006R2630FH204 AC-63/0,1 3188160132.84IT
2CSF204005R2800F204 AC-80/0,1 3892800162.2IT
2CSF204005R2900F204 AC-100/0,1 4325760180.24IT
2CSF204006R3250FH204 AC-25/0,3 2493120103.88IT
2CSF204006R3400FH204 AC-40/0,3 2568000107IT
2CSF204006R3630FH204 AC-63/0,3 3035520126.48IT
2CSF204005R3800F204 AC-80/0,3 3892800162.2IT
2CSF204005R3900F204 AC-100/0,3 4325760180.24IT
2CSR245040R1064DS201 L C6 AC30155040064.6IT
2CSR245040R1104DS201 L C10 AC30149856062.44IT
2CSR245040R1164DS201 L C16 AC30149856062.44IT
2CSR245040R1204DS201 L C20 AC30149856062.44IT
2CSR245040R1254DS201 L C25 AC30160224066.76IT
2CSR245040R1324DS201 L C32 AC30160224066.76IT
2CSR245040R3064DS201 L C6 AC3003515520146.48IT
2CSR245040R3104DS201 L C10 AC3003195840133.16IT
2CSR245040R3164DS201 L C16 AC3003195840133.16IT
2CSR245040R3204DS201 L C20 AC3003387840141.16IT
2CSR245040R3254DS201 L C25 AC3003453120143.88IT
2CSR245040R3324DS201 L C32 AC3003675840153.16IT
2CSR255040R1064DS201 C6 AC30205728085.72IT
2CSR255040R1104DS201 C10 AC30196416081.84IT
2CSR255040R1164DS201 C16 AC30196416081.84IT
2CSR255040R1204DS201 C20 AC30196416081.84IT
2CSR255040R1254DS201 C25 AC30225312093.88IT
2CSR255040R1324DS201 C32 AC30225312093.88IT
2CSR255040R1404DS201 C40 AC30225312093.88IT
2CSR255040R2064DS201 C6 AC1003906240162.76IT
2CSR255040R2104DS201 C10 AC1003550080147.92IT
2CSR255040R2164DS201 C16 AC1003550080147.92IT
2CSR255040R2204DS201 C20 AC1003765120156.88IT
2CSR255040R2254DS201 C25 AC1003835200159.8IT
2CSR255040R2324DS201 C32 AC1004085760170.24IT
2CSG452120R1202ELR72V2414733120613.88IT
2CSG252120R1202ELR7214733120613.88IT
2CSG452130R1202ELR96V2413773120573.88IT
2CSG152130R1202ELR9613773120573.88IT
2CSG452211R1202ELR48V24P15368640640.36IT
2CSG252211R1202ELR48P15368640640.36IT
2CSG452424R1202ELR72V24P20597760858.24IT
2CSG152424R1202ELR72P20597760858.24IT
2CSG452434R1202ELR96V24P20211840842.16IT
2CSG152434R1202ELR96P20211840842.16IT
2CSG035100R1211TR 1 TORO DIAM. 35MM 2637640109.901666667IT
2CSG060100R1211TR 2 TORO DIAM. 60MM 2978960124.123333333IT
2CSG080100R1211TR 3 TORO DIAM. 80MM 4140000172.5IT
2CSG110100R1211TR 4 TORO DIAM. 110MM 5131760213.823333333IT
2CSG160100R1211TR 160 10640720443.363333333IT
2CSG210100R1211TR 160 11941600497.566666667IT
2CSG160200R1211TR5/C TORO D.210MM 15252680635.528333333IT
2CTB825101R1500OVR T1-T2 1N 25-255 P TS QS13633224568.051BG
2CTB825101R1600OVR T1-T2 3N 25-255 P QS422168001759.03333333BG
2CTB803972R1100OVR T2 1N 40-275 P QS4020992167.541333333BG
2CTB815708R1400OVR T2 1N 80-275s P QS6689600278.733333333BG
2CTB803973R1100OVR T2 3N 40-275 P QS8594328358.097BG
2CTB815708R2000OVR T2 3N 80-275s P QS13130600547.108333333BG
2CTB803972R1200OVR T2 1N 20-275 P QS4246992176.958BG
2CTB803973R1200OVR T2 3N 20-275 P QS7505912312.746333333BG
2CTB815708R2000OVR T2 3N 80-275s P QS13130600547.108333333BG
2CTB803972R1200OVR T2-T3 1N 20-275 P QS4246992176.958BG
2CTB803973R1200OVR T2-T3 3N 20-275 P QS7505912312.746333333BG
2CDD271111R0016SHD201/1636200015.0833333333BG
2CDD271111R0025SHD201/2538200015.9166666667BG
2CDD271111R0032SHD201/3241000017.0833333333BG
2CDD271111R0040SHD201/4043400018.0833333333BG
2CDD271111R0063SHD201/6351700021.5416666667BG
2CDD272111R0016SHD202/1676300031.7916666667BG
2CDD272111R0025SHD202/2580100033.375BG
2CDD272111R0032SHD202/3286100035.875BG
2CDD272111R0040SHD202/4091300038.0416666667BG
2CDD272111R0063SHD202/63108400045.1666666667BG
2CDD273111R0016SHD203/16119600049.8333333333BG
2CDD273111R0025SHD203/25125900052.4583333333BG
2CDD273111R0032SHD203/32135500056.4583333333BG
2CDD273111R0040SHD203/40143400059.75BG
2CDD273111R0063SHD203/63170400071BG
2CDD274111R0016SHD204/16159300066.375BG
2CDD274111R0025SHD204/25167800069.9166666667BG
2CDD274111R0032SHD204/32180600075.25BG
2CDD274111R0040SHD204/40191300079.7083333333BG
2CDD274111R0063SHD204/63227400094.75BG
2CSM200983R1801E91/201337125.57133333333RO
2CSM200923R1801E91/321307845.44933333333RO
2CSM200893R1801E91N/3245286418.8693333333RO
2CSM200953R1801E92/2039528016.47RO
2CSM200883R1801E92/3235721614.884RO
2CSM200943R1801E93/2055729623.2206666667RO
2CSM204753R1801E93/3252508821.8786666667RO
2CSM204733R1801E93N/3270760029.4833333333RO
2CSM204723R1801E94/3272028830.012RO
2CSM279022R1801E91/5044700818.6253333333RO
2CSM277572R1801E91/125154305664.294RO
2CSM277982R1801E91N/50125904052.46RO
2CSM277352R1801E91N/1253364272140.178RO
2CSM277972R1801E92/50125904052.46RO
2CSM277132R1801E92/1253364272140.178RO
2CSM277962R1801E93/50178315274.298RO
2CSM277502R1801E93/1254768736198.697333333RO
2CSM277952R1801E93N/50236289698.454RO
2CSM296532R1801E93N/1256833952284.748RO
2CSM295563R1341T14032000168BG
2CSM295723R1341LS-D139488058.12BG
2CSM295753R1341T1POLE3681600153.4BG
2CSM231225R0601AT2e205200085.5HU
2CSM231235R0601AT2e-R2603880108.495HU
2CSM231245R0601AT2e-7R3370680140.445HU
2CSM256313R0621D28773920365.58BG
2CSG113150R4001VLM-1-150/96121616050.6733333333IT
2CSG113180R4001VLM-1-250/96121616050.6733333333IT
2CSG113220R4001VLM-1-500/96109208045.5033333333IT
2CSG213070R4001VLM-2-25/962979680124.153333333IT
2CSG213090R4001VLM-2-40/962979680124.153333333IT
2CSG213130R4001VLM-2-100/962979680124.153333333IT
2CSG213180R4001VLM-2-250/962979680124.153333333IT
2CSG323260R4001AMT1-A5/96109208045.5033333333IT
2CSG423270R4001AMT2-A2/962979680124.153333333IT
2CSG813310R4001FRZ-90/964275040178.126666667IT
2CSG813320R4001FRZ-240/969132640380.526666667IT
1SCA022780R0770QCV-4150048062.52DE
1SCA022780R0690QCA-4193344080.56DE
1SCA022780R0850QCV-7201120083.8DE
2CNM203002R2001M2MBasic7288160303.673333333BR
2CNM203001R2001M2MBasicModbus7465920311.08BR
2CSG251151R4051M4M2012489840520.41IT
2CSG251141R4051M4M20MODBUS14983760624.323333333IT
2CSG274761R4051M4M30MODBUS17293760720.573333333IT
1SYG235081R4051M1M 10211024087.9266666667IN
1SYG207591R4051M1M 123861440160.893333333IN
1SYG207581R4051M1M 12 Modbus4247760176.99IN
1SLM004100A1200MISTRAL41Fflushtransparentdoor4M47433619.764BG
1SLM004100A1201MISTRAL41Fflushtransparentdoor6M49580820.6586666667BG
1SLM004100A1202MISTRAL41Fflushtransparentdoor8M62366425.986IT
1SLM004100A1203MISTRAL41Fflushtransparentdoor12M77006432.086IT
1SLM004100A1204MISTRAL41Fflushtransparentdoor18M118779249.4913333333IT
1SLM004100A1205MISTRAL41Fflushtransparentdoor24M135371256.4046666667IT
1SLM004100A1206MISTRAL41Fflushtransparentdoor36M2F190515279.3813333333IT
1SLM004100A1209MISTRAL41Fflushtransparentdoor54M3997696166.570666667IT
1SLM004100A1210MISTRAL41Fflushtransparentdoor72M5878448244.935333333IT
1SPE007715F5650Modulecover12MRal90161610406.71BG
1SPE007717F0100MISTRAL41W650wallwithoutdoor2M32696013.6233333333BG
1SPE007717F0220MISTRAL41W650walltrasparentdoor4M64025626.6773333333BG
2CMA102146R1000Ind. P&S-216BC62149208.955TR
2CMA102156R1000Ind. P&S-216BC6W44928018.72TR
2CMA102145R1000Ind. P&S-216BP61674006.975TR
2CMA102155R1000Ind. P&S-216BP6W34020014.175TR
2CMA102148R1000Ind. P&S-216BR62300409.585TR
2CMA102157R1000Ind. P&S-216BR6W44064018.36TR
2CMA102149R1000Ind. P&S-216BRA624300010.125TR
2CMA102158R1000Ind. P&S-216BRA6W44064018.36TR
2CMA102150R1000Ind. P&S-216BRS62149208.955TR
2CMA102159R1000Ind. P&S-216BRS6W69984029.16TR
2CMA166742R1000Vidlice 63A - 3p, IP44143532059.805CZ
2CMA102205R1000Ind. P&S-232BC631752013.23TR
2CMA102215R1000Ind. P&S-232BC6W60156025.065TR
2CMA166752R1000Vidlice 63A - 4p, IP 44148500061.875CZ
2CMA102204R1000Ind. P&S-232BP624840010.35TR
2CMA102214R1000Ind. P&S-232BP6W48168020.07TR
2CMA166764R1000Vidlice 63A - 5p, IP 44159732066.555CZ
2CMA102208R1000Ind. P&S-232BRA632616013.59TR
2CMA102217R1000Ind. P&S-232BRA6W54540022.725TR
2CMA166776R1000263P6W200988083.745CZ
2CMA166810R10002125P6W6183000257.625CZ
2CMA102209R1000Ind. P&S-232BRS631752013.23TR
2CMA102218R1000Ind. P&S-232BRS6W79704033.21TR
2CMA166786R1000Vidlice 63A - 4p, IP67207792086.58CZ
2CMA166816R10003125P6W6389280266.22CZ
2CMA102165R1000Ind. P&S-316BC625056010.44TR
2CMA102175R1000Ind. P&S-316BC6W54864022.86TR
2CMA166798R1000463P6W223344093.06CZ
2CMA166828R10004125P6W6872040286.335CZ
2CMA102164R1000Ind. P&S-316BP61900807.92TR
2CMA102174R1000Ind. P&S-316BP6W37908015.795TR
2CMA166840R1000Spojka 63A - 3p, IP 44193752080.73CZ
2CMA102167R1000Ind. P&S-316BR625056010.44TR
2CMA102176R1000Ind. P&S-316BR6W51840021.6TR
2CMA166850R1000Spojka 63A - 4p, IP 44200340083.475CZ
2CMA102168R1000Ind. P&S-316BRA627108011.295TR
2CMA102177R1000Ind. P&S-316BRA6W51840021.6TR
2CMA166862R1000Spojka 63A - 5p, IP 44215244089.685CZ
2CMA102169R1000Ind. P&S-316BRS625056010.44TR
2CMA102178R1000Ind. P&S-316BRS6W72900030.375TR
2CMA166874R1000263C6W2714040113.085CZ
2CMA166918R10002125C6W8347320347.805CZ
2CMA102224R1000Ind. P&S-332BC634020014.175TR
2CMA102234R1000Ind. P&S-332BC6W65016027.09TR
2CMA166894R1000363C6W2803680116.82CZ
2CMA166924R10003125C6W8625960359.415CZ
2CMA102223R1000Ind. P&S-332BP625920010.8TR
2CMA102233R1000Ind. P&S-332BP6W53244022.185TR
2CMA166906R1000Spojka 63A - 5p, IP673015360125.64CZ
2CMA166936R10004125C6W9273960386.415CZ
2CMA167646R1000216MVS65601960233.415CZ
2CMA167692R1000232MVS66442200268.425CZ
2CMA167654R1000316MVS65788800241.2CZ
2CMA167700R1000332MVS66656040277.335CZ
2CMA167663R1000416MVS66224040259.335CZ
2CMA167709R1000432MVS67156080298.17CZ
2CMA167824R1000216MVS6W6161400256.725CZ
2CMA167871R1000232MVS6W7085880295.245CZ
2CMA167832R1000316MVS6W6366600265.275CZ
2CMA167879R1000332MVS6W7321320305.055CZ
2CMA167842R1000416MVS6W6846120285.255CZ
2CMA167888R1000432MVS6W7873200328.05CZ
2CMA167623R1000216MHS65601960233.415CZ
2CMA167669R1000232MHS66442200268.425CZ
2CMA167715R1000263MHS611201760466.74CZ
2CMA167631R1000316MHS65788800241.2CZ
2CMA167677R1000332MHS66656040277.335CZ
2CMA167721R1000363MHS611575440482.31CZ
2CMA167640R1000416MHS66224040259.335CZ
2CMA167686R1000432MHS67156080298.17CZ
2CMA167727R1000463MHS612447000518.625CZ
2CMA167801R1000216MHS6W6161400256.725CZ
2CMA167848R1000232MHS6W7085880295.245CZ
2CMA167899R1000363MHS6W13311000554.625CZ
2CMA167809R1000316MHS6W6366600265.275CZ
2CMA167856R1000332MHS6W7321320305.055CZ
2CMA167899R1000363MHS6W13311000554.625CZ
2CMA167821R1000416MHS11W6846120285.255CZ
2CMA167868R1000432MHS11W7873200328.05CZ
2CMA167908R1000463MHS11W14312160596.34CZ
2CMA102226R1000Ind. P&S-332BR634020014.175TR
2CMA102235R1000Ind. P&S-332BR6W62208025.92TR
2CMA167476R1000263RS6229716095.715CZ
2CMA102227R1000Ind. P&S-332BRA635964014.985TR
2CMA102236R1000Ind. P&S-332BRA6W62208025.92TR
2CMA167498R1000363RS6237384098.91CZ
2CMA102228R1000Ind. P&S-332BRS634020014.175TR
2CMA102237R1000Ind. P&S-332BRS6W86400036TR
2CMA167484R1000ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ 63A 5p IP 44 463RS62550960106.29CZ
2CMA102184R1000Ind. P&S-416BC628512011.88TR
2CMA102195R1000Ind. P&S-416BC6W57132023.805TR
2CMA167306R1000263RS6W3216240134.01CZ
2CMA167244R10002125RS4W11871360494.64CZ
2CMA102183R1000Ind. P&S-416BP62149208.955TR
2CMA102194R1000Ind. P&S-416BP6W44928018.72TR
2CMA167316R1000363RS6W3323160138.465CZ
2CMA167252R10003125RS6W10223280425.97CZ
2CMA102186R1000Ind. P&S-416BR629376012.24TR
2CMA102197R1000Ind. P&S-416BR6W54324022.635TR
2CMA167328R1000463RS6W3573720148.905CZ
2CMA167264R10004125RS6W10992240458.01CZ
2CMA102187R1000Ind. P&S-416BRA629376012.24TR
2CMA167510R1000263RU6200988083.745CZ
2CMA102198R1000Ind. P&S-416BRA6W54324022.635TR
2CMA102188R1000Ind. P&S-416BRS628512011.88TR
2CMA167520R1000363RU6207792086.58CZ
2CMA102199R1000Ind. P&S-416BRS6W79704033.21TR
2CMA102243R1000Ind. P&S-432BC634884014.535TR
2CMA167532R1000463RU6223344093.06CZ
2CMA102254R1000Ind. P&S-432BC6W69444028.935TR
2CMA167374R1000263RU6W2814480117.27CZ
2CMA167133R10002125RU6W8658360360.765CZ
2CMA102242R1000Ind. P&S-432BP628512011.88TR
2CMA102253R1000Ind. P&S-432BP6W57672024.03TR
2CMA167384R1000363RU6W2907360121.14CZ
2CMA167136R10003125RU6W8947800372.825CZ
2CMA102245R1000Ind. P&S-432BR636180015.075TR
2CMA167396R1000463RU6W3126600130.275CZ
2CMA167142R10004125RU6W9618480400.77CZ
2CMA102246R1000Ind. P&S-432BRA637908015.795TR
2CMA102256R1000Ind. P&S-432BRA6W65880027.45TR
2CMA167408R1000263RAU6200988083.745CZ
2CMA102247R1000Ind. P&S-432BRS634884014.535TR
2CMA102257R1000Ind. P&S-432BRS6W89208037.17TR
2CMA167418R1000363RAU6207792086.58CZ
1SPE007717F0920MISTRAL41W650walltrasp.door36M2F3769312157.054666667BG
1SPE007717F0420MISTRAL41W650walltrasparentdoor12M146107260.878BG
2CMA167430R1000463RAU6223344093.06CZ
1SPE007717F0820MISTRAL41W650walltrasparentdoor18M188368078.4866666667BG
1SPE007717F0520MISTRAL41W650walltrasparentdoor24M234337697.6406666667BG
2CMA167442R1000263RAU6W2814480117.27CZ
1SPE007717F1020MISTRAL41W650walltrasparentdoor54M6153680256.403333333BG
1SPE007717F1120MISTRAL41W650walltrasparentdoor72M9026048376.085333333BG
2CMA167452R1000363RAU6W2907360121.14CZ
1SPE007717F0320MISTRAL41W650walltrasparentdoor8M101504042.2933333333BG
1SPE007715F5650Modulecover12MRal90161610406.71BG
2CMA167464R1000463RAU6W3126600130.275CZ
2CMA168121R1000216T64494960187.29CZ
2CMA168122R1000316T64806000200.25CZ
2CMA168124R1000416T65114880213.12CZ
2CMA168127R1000416A65474520228.105CZ
2CMA168128R1000432A68677800361.575CZ
CBA031A011S1010AC101 1G 1W switch,10AX1334405.56CN
CBA031A021S1010AC105 1G 2W switch,10AX1728007.2CN
CBA031A013S1010AC110 1G 1W switch,20AX1593606.64CN
CBA031A023S1010AC112 1G 2W switch,20AX1891207.88CN
CBA031A031S1010AC102 2G 1W switch,10AX2016008.4CN
CBA031A041S1010AC106 2G 2W switch,10AX24192010.08CN
CBA031A033S1010AC114 2G 1W switch,20AX2198409.16CN
CBA031A043S1010AC115 2G 2W switch,20AX25056010.44CN
CBA031A051S1010AC103 3G 1W switch,10AX29376012.24CN
CBA031A061S1010AC107 3G 2W switch,10AX34176014.24CN
CBA031A052S1010AC116 3G 1W switch,16AX31584013.16CN
CBA031A062S1010AC121 3G 2W switch,16AX36096015.04CN
CBA031A191S1010AC104 4G 1W switch,10AX40128016.72CN
CBA031A311S1010AC108 4G 2W switch,10AX52512021.88CN
CBA031A192S1010AC117 4G 1W switch,16AX41760017.4CN
CBA031A081S1010AC161 1G 1W switch w/LED/DL,10AX2246409.36CN
CBA031A101S1010AC164 1G 2W switch w/LED/DL,10AX28416011.84CN
CBA031A083S1010AC170 1G 1W switch w/LED/DL,20AX25056010.44CN
CBA031A103S1010AC172 1G 2W switch w/LED/DL,20AX28128011.72CN
CBA031A121S1010AC162 2G 1W switch w/LED/DL,10AX31200013CN
CBA031A141S1010AC165 2G 2W switch w/LED/DL,10AX37056015.44CN
CBA031A123S1010AC173 2G 1W switch w/LED/DL,20AX36096015.04CN
CBA031A143S1010AC174 2G 2W switch w/LED/DL,20AX42528017.72CN
CBA031A161S1010AC163 3G 1W switch w/LED/DL,10AX47136019.64CN
CBA031A181S1010AC166 3G 2W switch w/LED/DL,10AX55872023.28CN
CBA031A182S1010AC175 3G 2W switch w/LED/DL,16AX55872023.28CN
CBA031A293R9410AC171WH-G 1G 1W DP switch w/LED/DL,w/M"On","WH",20AX48480020.2CN
CBA032A166S1020AC208 1G BS SO,13A 43524018.135CN
CBA032A176S1020AC224 1G BS switched SO,13A33696014.04CN
CBA032A186S1020AC229 1G BS switched SO w/Neon,13A36936015.39CN
CBA032A216R1420AC227-G 2G BS switched SO,13A73332030.555CN
CBA032A226S1020AC230 2G BS switched SO w/Neon,13A65664027.36CN
CBA032A081S1010AC212 2G SO,10A2311209.63CN
CBA032A071S1010AC222 2G switched SO,10A38556016.065CN
CBA032A121S1010AC234 2G switched SO w/Neon,10A46332019.305CN
CBA033A040S1010AC321 1G telephone SO,RJ11,4-pole UTP46332019.305CN
CBA033A050S1010AC322 2G telephone SO,RJ11,4-pole UTP75060031.275CN
CBA033A120S1010AC326 1G telephone SO w/Surge protection UTP65664027.36CN
CBA033A010S1010AC331 1G computer SO,RJ45 cat.5e,8-pole UTP68472028.53CN
CBA033A030S1010AC333 1G computer SO,RJ45 cat.6,8-pole UTP125820052.425CN
CBA033A020S1010AC332 2G computer SO,RJ45,cat.5e UTP123228051.345CN
CBA033A070S1010AC301 1G TV SO,dead-end feeder27756011.565CN
CBA033A080S1010AC303 1G Sat(F-type) SO,isolated53352022.23CN
CBA033A100S1010AC312 TV&FM SO,F-type,dead-end-feeder,isolated65664027.36CN
CBA033A110S1010AC324 2G TV&telephone SO,UTP70200029.25CN
CBA034A010S1010AC401 Shaver SO206688086.12CN
CBA034A110S1010AC419 Emergency Switch,6A44448018.52CN
CBA034A060S1010AC413 4 step rotary switch60000025CN
CBA034A060S2010AC413-S 4 step rotary switch72000030CN
CBA034A320S1010AC422 Speed rotary control77472032.28CN
CBA034A320S2010AC422-S Speed rotary control92928038.72CN
CBA034A050S1010AC412 Rotary dimmer121632050.68CN
CBA034A050S2010AC412-S Rotary dimmer146112060.88CN
CBA034A020S1010AC402 Card switch,16A2583360107.64CN
CBA034A121S1010AC429 Push switch w/bell symbol,10A1785607.44CN
CBA034A141S1010AC403-001 Push-switch w/Bell symbol/"DND"indicator,10A154656064.44CN
CBA034A151S1010AC403-002 Push switch w/Bell symbol/"DND"/"PCR"indicator,10A162816067.84CN
CBA034A250S1010AC406 Night Light 5-10W90528037.72CN
CBA035A040S1010AC504 Blank plate979204.08CN
CBA035A130S1010AC505 2G Blank plate2054408.56CN
CBA035A120S1010AC5201 2G frame Concept BS576002.4CN
CBA035A230S1010AC5103 3G frame concept bs787203.28CN
CBA035A240R1410AC5104-G 4G frame concept bs1267205.28CN
CBA035A360S2010AC541 Mouting box-861296005.4CN
CBA035A370S2010AC542 Mouting box-1461490406.21CN
2TCZ751006R0001WSD220CL 20A 2P SWITCH-ISOLATOR74000030.8333333333CN
2TCZ751006R0002WSD232CL 32A 2P SWITCH-ISOLATOR89000037.0833333333CN
2TCZ751006R0003WSD245CL 45A 2P SWITCH-ISOLATOR119000049.5833333333CN
2TCZ751006R0004WSD263CL 63A 2P SWITCH-ISOLATOR129700054.0416666667CN
2TCZ751006R0005WSD420CL 20A 4P SWITCH-ISOLATOR114700047.7916666667CN
2TCZ751006R0006WSD432CL 32A 4P SWITCH-ISOLATOR122200050.9166666667CN
2TCZ751006R0007WSD445CL 45A 4P SWITCH-ISOLATOR146700061.125CN
2TCZ751006R0008WSD463CL 63A 4P SWITCH-ISOLATOR178000074.1666666667CN
2TCZ751003R0030WSW101CL WEATHERPROOF 10AX 1W SW68600028.5833333333CN
2TCZ751004R0030WSW102CL WEATHERPROOF 10AX 2W SW77200032.1666666667CN
2TCZ751005R0070WSW114CL WEATHERPROOF 20AX 2P SW85600035.6666666667#N/A
2TCZ752001R0040WSO123CL WEATHERPROOF 13A UN-SW SOCKET OUTLET 112500046.875#N/A
2CAE565900R0100CWP200 2G WEATHERPROOF COVER42600017.75#N/A

About ABB

Additional information

Nhà Sản Xuất

ABB

Loại Thiết Bị

MCB

Nhóm Mã Hàng

2CD

Số Cực / Số Phase

3 Cực

Dòng Định Mức

50A

Dòng Cắt

6kA

Điện Áp

380VAC

Loại Bảo Vệ

Ngắn Mạch, Quá Tải

Thông Số Khác

Type-C

Option

Auxiliary Contact, Shunt Trip